Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 8. april 2019

Fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

 

Mandag den 8. april kl. 13.00 – 15.00

 

Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

 

Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 

 • Birgit Legarth, patient
 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske Onkologisk Afdeling
 • Christian Møller, patient
 • Gitte Lyngsøe, pårørende
 • Gurli Jacobsen, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
 • Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Mette Fogh Skouboe, patient
 • Mette Nielsen, pårørende
 • Mona Petersen, patient, formand
 • Ulla Hut, pårørende

 

Afbud:         Ejler Ejlersen, Helle Gangelhof, Jakob Møller, Morten Bruun Petersen, Poul Fogh-Andersen, Sussan Bergqvist Hedegaard

Referat:       Birgitte Beck Larsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

 

1.  Velkommen

Mona bød velkommen til mødet og orienterede, at der på dagens møde var flyttet lidt rundt på dagsordenspunkterne. 


2.  Godkendelse af referat fra mødet den 28. januar 2019

Referatet fra sidste møde blev godkendt.


3. En sygdomshistorie

NN fortalte sin historie som pårørende til en mand, der har prostatakræft med metastaser. NN’s mand blev indlagt i Vejle, hvor NN blev medindlagt, og det var fantastisk for NN at være sammen med sin mand. De fik en fantastisk behandling, og NN hjalp med så meget som muligt. NN’s mand bad sygeplejerskerne tale med NN, da det var svært for hende. Hun vidste det ikke, men det var rigtig godt for hende at få snakket om det.

NN oplevede, at det blev for meget at skulle svare alle pårørende og har i stedet oprettet en lukket Facebook-gruppe, hvor familie og venner kan holde sig opdateret. Det fungerer rigtig godt.
NN har følt sig ensom som pårørende og det var især svært i starten. NN har aldrig lagt skjul på, når hun var bange, og de har snakket åbent om det derhjemme.

Hvad var der især fokus på:

NN sørger for at få den hjælp, hun har brug for og hun mærker selv, hvad hun har brug for
NN kan stadig være bange, da det sidder i kroppen

 

4. Aktiviteter siden sidste møde og fremtidige aktiviteter

Aktiviteter fra sidste møde:

 • 9. januar 2019 – Indstilling til Årets Borgerinddragende Initiativ. Vi er desværre ikke gået videre
 • 19. februar 2019: Se kortfilm om fælles beslutningstagning for VIBIS/Yngre Læger, v/ Mona
 • 14. marts 2019: Fællesmøde alle tre PPR i SLB (aflyst pga. for få tilmeldinger)
 • 13. marts 2019 – ansættelser i CFFB – Mona deltog i ansættelsesudvalget
 • 18. marts 2019: Debat om det tværsektorielle palliative forløb (Mona var med i panel)

 

Fremtidige aktiviteter:

 • 24. april 2019 – foredrag i Kolding – Bogen om Livet (Mette, Stine, Helle og Mona). Mette og Mona har bidraget til bogen ”Bogen om livet” og i den forbindelse holdes et foredrag med Helle Adolfsen som moderator
 • 30. april 2019 – de 3 PPR-formænd mødes med Center for Patientkommunikation
 • 1. maj 2019: Workshop vedr. ”Den helende hospitalshave”
 • 7. maj 2019 – Workshop i Esbjerg. ”Patienter og pårørende er vigtige medspillere i Den Syddanske Forbedringsmodel”
 • 7. maj HERACLES: Workshoppen henvender sig til patienter og pårørende, der er medlem af patientforeninger. Hvis man gerne vil med til denne temaeftermiddag, skal man melde tilbage til Birgitte
 • 20. maj 2019 – Temaeftermiddag - Intern kommunikations betydning for patienterne (Organ-kir)
 • 6. juni 2019 – deltagelse i Nationalt Symposium – prof. patientkommunikation
 • 22. august 2019: Indlæg på klinisk sommerskole for sygeplejestuderende – vi vender tilbage med nærmere information, når tiden nærmer sig
 • Juli 2019: ISDM: Quebec – International konference i fælles beslutningstagning. Birgit har sendt en ansøgning om scholarship


5. Nyt strategisk område ”Pårørendesamarbejde” - det videre arbejde

Rådet arbejdede videre i mindre grupper. Hver gruppe snakkede om fordele og ulemper ved samtaler med pårørende, uden at patienten er til stede. 

Punkterne samles til næste møde, hvor der arbejdes videre.


6. Præsentation af LUP resultatet

Kaja Margrethe Poulsen fra Kvalitetsafdelingen præsenterede LUP resultatet for somatikken. Hun forklarede, at ​LUP er en årligt tilbagevendende undersøgelse af patienternes tilfredshed med den afdeling (sygehus), de har været behandlet på.

 

Formål med LUP

 •  At identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser indenfor udvalgte temaer
 •  At give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
 •  At kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

 

LUP opdeles på tre patienttyper: Planlagt Indlagte, Akut indlagte og Ambulante
Helt overordnet har SLB meget flotte resultater på LUP, og vi ligger over de nationale parametre på stort set alle parametre. Vi er gået markant frem i forhold til sidste år, og vi scorer højt på den samlede tilfredshed.
Der arbejdes videre med de tiltag, der allerede er igangsat, men der startes ikke nye tiltag op.
Der kører en LUP light hver måned, som består af 7 spørgsmål, der indeholder spørgsmål både vedrørende pårørende- og patientinddragelse. Afdelingerne bliver ligeledes opfordret til at lave kvalitative interviews med patienter, så man kan følge, hvordan det går med initiativerne.

Sygehus Lillebælt vil meget gerne modtage input fra rådet til LUP. Eventuelle input kan sendes til Birgitte.


7. Status på rådets projekter:

Komplementær støttende behandling: Punktet blev udsat til næste møde.


8. Eventuelt

Henrik orienterede, at Lise Nottelmann skal forsvare sin Ph.d. den 2. maj på ”Bjerget”. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage. Invitationen sendes ud sammen med referatet.


Det næste møde finder sted den 17. juni 2019.


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring