Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 17. juni 2019

Møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Mandag den 17. juni 2019 kl. 13.00 – 15.00

Adm. 1, H-Bygningen, Vejle Sygehus
 

 

1.    Velkommen v/formanden


2.    Godkendelse af referat fra 8. april 2019 v/formanden


3.    En sygdomshistorie (v/hvem vil være aftalt inden mødet)


4.    Oplæg vedr. psykosociale senfølger efter en kræftdiagnose
 

5.    Arbejde i PPR på OUH v/Poul Fogh-Andersen
 

6.    Aktiviteter siden sidste møde:

 • 24. april 2019 – foredrag i Kolding – Bogen om Livet (Mette, Stine, Helle og Mona)
 • 30. april 2019 – de 3 PPR-formænd mødes med Center for Patientkommunikation
 • 1. maj 2019: Workshop vedr. ”Den helende hospitalshave”
 • 7. maj 2019 – workshop i Esbjerg. ”Patienter og pårørende er vigtige medspillere i Den Syddanske Forbedringsmodel”
 • 20. maj 2019 – Temaeftermiddag - Intern kommunikations betydning for patienterne (Organ-kir)
 • 24. juni 2019 – hjælp til ”Sådan tilgår du din journal”
 • 6. juni 2019 – deltagelse i Nationalt Symposium – prof. Patientkommunikation

  Fremtidige aktiviteter:
 • 22. august 2019: Indlæg på klinisk sommerskole for sygeplejestuderende
 • 29. august 2019: Oplægsholder på Danske Kræftforskningsdage, Odense
 • 14. + 15. november 2019: Oplægsholder Lægedage (Kræftvejledning i praksis + Senfølger)


7.     Pårørendesamarbejde – Ph.d. afhandling ”Børn som pårørende” v/Morten Bruun Petersen


8.     Nyt strategisk område ”Pårørendesamarbejde” - det videre arbejde v/Helle og Birgitte

9.     Status på rådets projekter:
        Komplementær støttende behandling v/Camilla og Lars Henrik


10.   Eventuelt, - herunder næste møde den 26. august 2019

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring