Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 19. december 2019

Dagsorden for møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

19. december 2019 kl. 13-15           

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 


Deltagere:  
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Allan Truelsen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Mette Fogh Skouboe, Mogens Pedersen, Anne Daugaard Thuesen,
Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen
 

Afbud:                  Pica Ann Blackburn Andersen
 

Referent:             Tina Bonde Spejlsgaard
 

 
 

 1. Velkommen v/Aase Gilling
   
 2. Patient- og pårørendehistorie
   
 3. Godkendelse af referat fra møde 24/10-19
   
 4. Fælles beslutningstagning v/projektsygeplejerske Margit Søgaard Jakobsen, Center for Fælles Beslutningstagning
  Margit præsenterer konceptet og giver eksempler på, hvornår beslutningsstøtteværktøj kan komme i anvendelse
   
 5. Temaet Pårørende v/Helle og Aase
  Udbredelse af gode råd og info om adgang til nærtståendes e-journal mv.
   
 6. Nyt fra Strategirådet v/Aase Gilling
   
 7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
   
 8. Eventuelt
  Vi slutter af med lidt julehygge, og ønsker hinanden en glædelig jul.
  Næste møde er 20/2-20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale

Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring