Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 26. august 2019

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus

 

Mandag den 26. august kl. 13.00 – 15.00


Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus


Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 • Birgit Legarth, patient
 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Christian Møller, patient
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Gitte Lyngsøe, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgenafdelingen
 • Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
 • Mette Fogh Skouboe, patient
 • Mette Nielsen, pårørende
 • Mona Petersen, patient, formand
 • Morten Bruun Petersen, Kræftens Bekæmpelse
 • Poul Fogh-Andersen, pårørende, patient
 • Sussan Bergqvist Hedegaard
 • Ulla Hut, pårørende

 

Afbud:  Gurli Jacobsen og Lars Henrik Jensen 

Referat: Birgitte Beck Larsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Fotografering

Mødet startede med at alle medlemmer blev fotograferet til Sygehus Lillebælts hjemmeside.

 

2.  Velkommen

Mona bød velkommen til mødet. Der var afbud fra Lars Henrik Jensen og Gurli Jakobsen.

 

3. Godkendelse af referat fra den 17. juni 2019

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

4. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Helle Gangelhof fra Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus fortalte om afdelingens arbejde og fokusområder.

Afdelingen har været igennem en forandringsproces fra bred kirurgisk afdeling med cirka 60 % akut indtag til en højt specialiseret elektiv kræftkirurgisk afdeling.
Afdelingens opgave er udredning, diagnosticering og kirurgisk behandling og pleje af patienter med bryst-tarm- hud og modermærkekræft. Derudover er afdelingen center for palliativ kirurgi og regional sekretariatsfunktion for screening for tarmkræft.

De overordnede strategiske indsatser, som der er fokuseret på i forandringsprocessen, er at være på niveau med de bedste, herunder at opbygge en stærk forskningsenhed indenfor alle specialer. Det er der nu med flere kliniske lektorer og mange forskningsprojekter.

Derudover har afdelingen fokus på at sikre en høj faglighed og patientsikkerhed. Afdelingen behandler ligeledes tarmkræftpatienter i høj alder og med mange kroniske sygdomme, altså højrisikopatienter. Afdelingen har derfor udviklet en risikostratificeringsstrategi tværfagligt, som tager særligt højde for disse. Det har vist sig at være godt, og det går patienterne rigtig godt. Lægefagligt har afdelingen meget erfarne kirurger, og alle er certificerede.

Der modtages cirka 250 nyhenviste tarmkræftpatienter årligt, heraf får de cirka 100 en stomi. For at sikre et godt liv med stomi tilbydes, udover individuel støtte, et skoleforløb for patienter og pårørende, som er udviklet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning.

Det endoskopiske afsnit er vokset til cirka 7000 årlige skopier (kikkertundersøgelser). Der er sygeplejersker, som er specialuddannede, så de kan udføre visse skopier, hvilket giver stor fleksibilitet.

Afdelingen har bygget en enhed op inden for plastikkirurgien. Plastikkirurgerne varetager alt hudkræft, men også den rekonstruktive kirurgi for brystkræftpatienter. Et af de seneste projekter har været at oplære sygeplejersker i tatovering ved brystrekonstruktion. Det har været en succes, og de er nu ved at oplære kolleger i Esbjerg. I plastikkirurgien er der et samarbejde med lokale erhvervsfolk, som gerne vil bidrage: Vejle mod Hudkræft. De har formået at indsamle 750.000 kr. til en pavillon til lysbehandling i det hudkræftcenter, som vi så småt er ved at opbygge.

Enheden for brystkræft er en erfaren og veletableret enhed, der modtager cirka 350 nyhenviste patienter årligt. Enheden er kåret som bedst i brystkræft.

Forudsætningen for gode forløb er, at der er styr på logistikken, ventetidsgarantien skal overholdes og det bliver den. Der fokuseres på indsatser, der skal sikre god kommunikation, gode relationer til patienter og pårørende, inddragelse og fælles beslutningstagning samt kontinuitet. Herudover arbejdes der med kompetenceudvikling på sygeplejesiden.

Til november 2019 åbner et nyt afsnit, hvor man har besluttet at samle kræftpatienter, der er terminalt syge, og som har brug for åben indlæggelse. De har til nu været hjulpet i de respektive afsnit, hvor de har deres grunddiagnose, altså henholdsvis i organkirurgien, urinkirurgien, medicin, gynækologi, men samles nu i dette afsnit, som ledes af onkologisk afsnit, og hvor hensigten er at optimere på den palliative indsats.

 

5. Aktiviteter siden sidste møde samt fremtidige aktiviteter

 • 16. august 2019 – Indvielse af Patienternes Parkeringshus, Vejle Sygehus
 • 22. august 2019 – indlæg på Klinisk Sommerskole for sygeplejestuderende. Mona deltog, og der havde været en række gode diskussioner.

 

Fremtidige aktiviteter:

 • 29. august 2019 – interview (CFFB) på Danske Kræftforskningsdage, Odense
 • 3. september 2019 – ERFA-besøg hos PPR, Amager/Hvidovre Hospitaler
 • 13. september 2019 - Officiel indvielse af CFFB
 • 2. oktober 2019 – Finale Et Sundere Danmark
 • 3./4. oktober 2019 – oplæg for REHPAs Brugerpanel, Nyborg. Et meget fint initiativ, som man kan læse mere om her: REHPA
 • 14. og 15. november 2019 – underviser på Lægedage (Kræftvejledning i praksis og Senfølger)
 • 3. juni 2020 - workshop på konferencen ”Kunsten at Kommunikere” – (Gitte, Sussan og Mona er interesserede). Bogen ”Den Magiske Butik” af James R. Doty blev anbefalet at læse.

 

6. Nyt strategisk område ”Pårørendesamarbejde” – opsamling fra sidste møde

Der blev givet en opsummering på rådets arbejde omkring ”Pårørendesamarbejde”. Rådet er kommet frem til, at vi skal arbejde videre med samtaler og drejebog. Det blev aftalt, at en mindre gruppe sætter sig sammen og arbejder videre.

Der skal arrangeres et fællesmøde mellem de to Patient- og Pårørenderåd omkring ”Pårørendesamarbejde”.


7. Præsentation af værktøjet Selvhjælpspakken til patienter

Thomas Markussen og Eva Knutz fra SDU præsenterede Selvhjælpspakken. Pakken indeholder 5 rum som indeholder 1) udstyr til at få styr på tanker og valg, der skal træffes, 2) udstyr til dem, der overvejer alternativ eller komplementær behandling, 3) udstyr der kan hjælpe dem, der vælger kemobehandling, 4) redskaber til at skabe et personligt hjælpeteam, 5) hverdagstaktikker som giver ro og plads til at slappe af.

Spørgsmålet er, hvor Selvhjælpspakken skal introduceres. Skal det være på sygehuset eller hos den praktiserende læge. Rådet foreslog, at SDU går i dialog med Kræftens Bekæmpelse, hvor man netop har et kursus, der hedder ”Dit Liv”. Måske pakken kunne blive et element i det kursus.


8. Status på rådets projekter

Camilla fortalte, at projektet omkring komplementær støttende behandling kører rigtig godt, og at patienterne er glade for det. Jeanett Kertevig og Mette Stie har været i en artikel i Sygeplejersken. Sygeplejersken er vedhæftet som kopi til referatet, hvor artiklen kan læses fra side 22.


9. Eventuelt, - herunder næste møde den 28. oktober 2019

På næste møde vil cafeteriet ved hovedindgangen til Vejle Sygehus blive drøftet.

Det næste møde finder sted den 28. oktober 2019.


Siden er sidst opdateret 21-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring