Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 13. januar 2020

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus


Mandag den 13. januar 2020 kl. 13.00 – 15.00


Adm. 1, H-Bygningen, Vejle Sygehus


Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Christian Møller Jensen, Ejler Ejlersen, Gitte Lyngsøe,  Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jakob Møller, Kirsten  Seyer-Hansen, Lars Henrik Jensen, Mette Fogh Skouboe, Mette Nielsen, Mona Petersen,  Morten Bruun Petersen, Poul Fogh-Andersen, Sussan Bergqvist Hedegaard, Ulla Hut


Referat:  Birgitte Beck Larsen, HR Afdelingen.

 


1. Velkommen v/formanden


2. Godkendelse af referat fra 16. december 2019 v/formanden 


3. En sygdomshistorie (v/hvem vil være aftalt inden mødet)


4. Strategisk område ”Pårørendesamarbejde” – det videre arbejde v/arbejdsgruppen


5. Oplæg omkring VIVE’s rapport om udredning af kræft udenfor kræftpakkerne v/Jakob Møller


6. Oplæg fra Afdeling for Medicinsk Fysik v/ Bjarke Mortensen


7. Strategi for rekruttering af nye medlemmer v/Helle Adolfsen


8. Aktiviteter siden sidste møde:

  • 14. og 15. november 2019 – underviser på Lægedage (Kræftvejledning i praksis og Senfølger)
  • 26. november 2019 – Patienttopmøde i Odense
  • 28. november 2019 – bestyrelsesmøde hos DBCG (Mona)
  • 18. december – Projektopstart, relation og kommunikation v/blodprøvetagning. Er der medlemmer, der er interesseret i at deltage?

 

Fremtidige aktiviteter:

  • 16. januar – Mads og Monopolet (Mona er paneldeltager på den årlige lederkonference)
  • 21. januar – begge PPR inviteret til at finde Sygehus Lillebælts endelige projekt til Et Sundere Syddanmark
  • 30. april – workshop på International Forum on Quality and Safety in Healthcare
  • 25. maj – paneldeltagelse på seminar for sygeplejefaglige forløbskoordinatorer
  • 3. juni 2020 - workshop på konferencen ”Kunsten at Kommunikere”


9. Eventuelt, - herunder næste møde den 13. januar 2020

 

 


Siden er sidst opdateret 21-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring