Skip til primært indhold

Uddannelsessøgende

Information til uddannelsessøgende bioanalytikere

Biokemi og Immunologi i Sygehus Lillebælt fungerer som uddannelseslaboratorium for Bioanalytikeruddannelsen på UCSyd i Esbjerg.

Bioanalytikeruddannelsen er opbygget med skiftende perioder med henholdsvis teoretisk undervisning på UCSyd og praktikforløb af både kortere og længere varighed gennem uddannelsens 7 semestre.

Afdelingen har uddannelsesmæssige forpligtigelser til at modtage 10 studerende pr. semester fordelt på både Vejle og Kolding Sygehus.

I afdelingen er ansat 4 bioanalytikerundervisere med ansvar for planlægningen, tilrettelæggelse og afvikling af praktikforløb i samarbejde med bioanalytikerundervisere fra Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi og Nuklearmedicinsk Afdeling.

I praktikperioden deltager de studerende ofte i den daglige rutine på laboratoriet afhængigt af læringsudbytterne for det enkelte semester. Dette sker for at tilegne sig bioanalytiske færdigheder og kompetencer og for at blive indført i bioanalytikerkulturen. Det omfatter fx manuelle arbejdsopgaver, opgaver der indbefatter apparatur og IT-systemer samt opgaver med patientkontakt.

For at styrke de studerendes evner til at indgå i borger- og patientforløb, deltager undervisere og studerende i tværprofessionelt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper på hospitalerne.

Erhvervspraktikanter

Der er desværre ikke længere mulighed for at tage imod erhvervspraktikanter som bioanalytiker på Sygehus Lillebælt.

Uddannelse af medcinstuderende

Afdelingen modtager medicinstuderende fra Syddansk Universitet i Odense til bl.a. praktisk undervisning i prøvetagning.

APPFWU02V