Skip til primært indhold

COVID-19 graviditet og fødsel

Information til gravide, fødende og familien om COVID-19.

COVID-19 vaccination gravide og ammende

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til gravide og til kvinder, som ammer.

Sundhedsstyrelsens information til gravide og ammende om vaccination mod COVID-19

Gravide med positiv test for COVID-19

Hvis du er gravid, og bliver testet positiv for COVID-19 efter graviditetsuge 24+0, skal du ringe til Fødeafsnittet Kolding Sygehus på telefon 76 36 24 44, så vi kan vejlede dig i forhold til dit forløb. Dette gælder uanset om du er vaccineret eller ej.

Hvis du er gravid i graviditetsuge 12+0 - 23+6 og bliver testet positiv for COVID-19, skal du kontakte din egen læge, hvis du ikke er færdigvaccineret.

Se information og gode råd: Gravide med COVID-19

Test for COVID-19 af gravide og fødende ved indlæggelse

Vi tilbyder alle fødende en podning for COVID-19, uanset vaccinationsstatus.

Gravide, der indlægges mere end 24 timer, podes også for COVID-19.

Far/partner

Far/partner kan deltage og ledsage den gravide til kontroller og skanninger på sygehuset og i jordemoderkonsultationen, hvis far/partner er rask.

Hvis du som far/partner får symptomer på COVID-19, skal du sørge for at blive podet. Hvis din test er positiv for COVID-19, kan du desværre ikke være med ved fødslen. Vi opfordrer derfor til, at I forholder jer til, hvem I alternativt kan tage med til fødslen, hvis dette bliver nødvendigt.

Pårørende ved fødslen

På fødestuen kan far/partner være med. Far/partner bliver podet for COVID-19, når den gravide indlægges på Fødeafsnittet, uanset vaccinationsstatus.

Hjemmefødsel

Det er muligt at føde hjemme, hvis alle i husstanden er raske. Hvis du som gravid, din partner eller hjemmeboende børn er testet positive og/eller har symptomer, anbefaler vi, at du føder på sygehuset.

Efter fødslen

Alle familier med nyfødte, hvor mor er testet positiv for COVID-19, har mulighed for direkte telefonisk kontakt til Barselklinikken de første 3 uger efter udskrivelsen, telefon 76 36 24 04.

Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.

Hvis du som nybagt mor har symptomer eller påvist COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. Vi vil hjælpe dig med ekstra hygiejniske forholdsregler, og du kan herefter ligge med dit barn hud-mod-hud, amme osv. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem, hvis alt er som det skal være, og I føler jer trygge. I vil også få vejledning i, hvad I skal holde øje med hos jeres barn, og hvad I generelt kan gøre derhjemme af smittebegrænsende tiltag.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer ud fra et forsigtighedsprincip.

Rask far/partner kan være medindlagt efter fødslen, men skal så vidt muligt opholde sig på stuen.

Hvis jeres barn er syg eller født for tidligt og skal på neonatalafdelingen, så vil det i nogle tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis mor har COVID-19. Det afhænger af moderens symptomer og graden af sygdom hos både mor og barn. Som personale vil vi gøre alt for at hjælpe jer igennem, og vejlede jer omkring, hvordan I forholder jer i disse situationer.

Hvis du som far/partner har symptomer eller har påvist COVID-19 kan du desværre ikke være sammen med dit barn på neonatalafdelingen. Når du som far/partner har været symptomfri i 48 timer, er du velkommen på neonatalafdelingen igen.

APPFWU01V