Skip til primært indhold

COVID-19 graviditet og fødsel

Information til gravide, fødende og familien om COVID-19.

COVID-19 vaccination gravide og ammende

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til gravide og til kvinder, som ammer.

Sundhedsstyrelsens information til gravide og ammende om vaccination mod COVID-19

Gravide med positiv test for COVID-19

Hvis du er gravid og bliver testet positiv for COVID-19, er der ikke behov for ekstra kontrol, hvis du mærker liv, som du plejer.
Hvis du mærker mindre liv, skal du altid kontakte Fødeafsnittet Kolding Sygehus på telefon 76 36 24 44.

Ikke-vaccinerede gravide med risikofaktorer

Hvis du ikke er vaccineret, og du har 2 af nedenstående tilstande, skal du ringe til Fødeafsnittet på telefon 76 36 24 44:

  • Hvis du har vægt med BMI > 40
  • Hvis du har diabetes og er i insulinbehandling
  • Hvis du er i behandling for forhøjet blodtryk, og har været det inden du blev gravid
  • Hvis du har astma og er i daglig behandling med steroid-spray.

I så fald kan du tilbydes behandling med antistoffer.


Gode råd

Se information: Gravide med COVID-19


Gravide og fødende ved indlæggelse

Gravide og fødende testes ikke længere rutinemæssigt for COVID-19 ved indlæggelse.

Far/partner

Partner kan deltage og ledsage den gravide til kontroller og skanninger på sygehuset og i jordemoderkonsultationen, hvis partner er rask. 

Partner, der er testet positiv for COVID-19, kan være med ved fødslen. 

Hvis partner har COVID-19 og har symptomer, taler vi med jer om, hvorvidt partner kan støtte under forløbet, eller om det vil give bedre mening, at en anden pårørende deltager. Vi opfordrer derfor til, at I forholder jer til, hvem I alternativt kan tage med til fødslen, hvis dette bliver nødvendigt.

Hjemmefødsel

Det er muligt at føde hjemme, hvis alle i husstanden er raske. Hvis du som gravid, din partner eller hjemmeboende børn er testet positive og/eller har symptomer, anbefaler vi, at du føder på sygehuset.

Efter fødslen

Alle familier med nyfødte, hvor mor er testet positiv for COVID-19, har mulighed for direkte telefonisk kontakt til Barselklinikken de første 3 uger efter udskrivelsen, telefon 76 36 24 04.

Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.

Hvis du som nybagt mor har COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. Vi vil hjælpe dig med ekstra hygiejniske forholdsregler, og du kan herefter ligge med dit barn hud-mod-hud, amme osv. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem, hvis alt er som det skal være, og I føler jer trygge. I vil også få vejledning i, hvad I skal holde øje med hos jeres barn, og hvad I generelt kan gøre derhjemme af smittebegrænsende tiltag.

Hvis du som partner har COVID-19, kan du være medindlagt efter fødslen.

Hvis jeres barn er syg eller født for tidligt og skal på neonatalafdelingen, så vil det i nogle tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis mor har COVID-19. Det afhænger af moderens symptomer og graden af sygdom hos både mor og barn. Som personale vil vi gøre alt for at hjælpe jer igennem, og vejlede jer omkring, hvordan I forholder jer i disse situationer.

APPFWU01V