Skip til primært indhold

Rygmedicinsk Forskning - SpineData database

Her kan du læse om patientbehandlingsdatabasen SpineData

Patientbehandlingsdatabase

SpineData er en PRO-database*, der siden 2009 er anvendt blandt patienter henvist til primær undersøgelse i Rygmedicinsk regi, Rygcenter Syddanmark. Patienter udfylder spørgeskemaer inden den første undersøgelse på Rygcenteret og data anvendes i aggregeret form som led i undersøgelsen. Klinikkerne får igennem den elektroniske patientjournal adgang til en systematisk oversigt over patientens samlede symptomprofil.

Baseline spørgeskemaer indeholder bl.a. European Quality of life – 5 Dimensions (EQ5D), Oswestry Disability Index (ODI), Neck Disability Index (NDI), Zürich Claudication Questionnaire (ZCQ), General Self-Efficacy Scale (GSE).

Der udarbejdes årligt en rapport, som indeholder oversigter på svarprocenten af spørgeskemaerne, kompletheden af data og en beskrivelse af patientpopulationen. 

*Patient Rapporterede Oplysninger

Har du indgået en databehandleraftale med Rygcenter Syddanmark og ønsker et udtræk fra SpineData-databasen kan ansøgningsskemaet rekvireres hos datamanager, Natalie Hong Siu Chang.

Har du spørgsmål vedrørende SpineData er du velkommen til at tage kontakt.

Rygmedicinsk Forskning


63484466

Natalie Hong Siu Chang

Datamanager

Rygmedicinsk Forskning


63484414
APPFWU02V