Skip til primært indhold

Fødsel

Graviditet efter termin

Diagnose    

Fødsel

Valgmuligheder                                                   

  • Igangsættelse

  • Afventer start af fødsel - ekstra undersøgelser
  • Afventer start af fødsel

Fagområde

 Behandling

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Fødeplansudvalget, Region Syddanmark

Ansvarlig               

Udviklingsjordemoder, Kirsten Faaborg, OUH

Version

1

Årstal                

2021

Opdateres       

Oktober 2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

  

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

4 ud af 4 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

14 ud af 15 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V