Skip til primært indhold

Lungekræft

Kostvejledning til patienter med lungekræft

Hos patienter med lungekræft har ernæringstilstanden stor betydning for, hvordan de tåler behandlingen. Både kræftsygdommen og behandlingen påvirker patientens ernæringstilstand og appetit. Patienter i behandling for kræft står således ofte over for udfordringer og beslutninger i forhold til deres kost. Når symptomer som træthed, kvalme, madlede, appetitløshed og mundgener er fremherskende, kan det være et ømtåleligt emne, at drøfte patientens indtag af mad og drikke, og patienten kan opleve pres fra både personale og pårørende.

Beslutningshjælperen er tænkt som et redskab, der kan hjælpe patienten og sygeplejersken til at træffe det for patienten bedst mulige valg i forhold til kostvejledning.

 

Diagnose  

Lungekræft    

Fagområde           

Sygepleje

Valgmuligheder    

  • Jeg ønsker skriftlig vejledning
  • Jeg ønsker vejledning ved sygeplejerske
  • Jeg ønsker vejledning ved diætist

Forberedelsesark       

Nej

Udviklet af       

Sygehus Lillebælt

Projektgruppe for ”Fælles beslutningstagning i onkologisk Sygepleje”

Onkologisk afdeling, Vejle     

Ansvarlig          

Hrønn Thorn, Klinisk Sygeplejespecialist 

Version             

2

Årstal                

2021

Opdateres       

Juni 2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 13 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V