Skip til primært indhold

Lungekræft

Lungekræft med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udredning

Patienter henvist til udredning i pakkeforløb på mistanke om lungekræft står over for en række vanskelige beslutninger samtidig med, at de er under et stort følelsesmæssigt pres i en situation, hvor de risikerer at få en alvorlig diagnose. Hos nogle patienter er sandsynligheden for at det drejer sig om lungekræft hverken høj eller lav.

Her vil der være flere muligheder for, hvordan man sammen med patienten og de pårørende planlægger det videre forløb. Der er ikke noget lægefagligt rigtigt eller forkert at gøre – hvad der vælges, afhænger af patientens og de pårørendes præferencer og ønsker. Det er netop denne behandlingssituation, beslutningsstøtteværktøjet er udviklet til

 

Diagnose         

Henvender sig til følgende diagnoser:

Hæmoptyse/blodig opspyt, Enkelt noduli mellem 8-10 mm/ lille plet på lungen samt Lymfeadenopati i mediastinum/ forstørret lymfeknuder ved lungerne

Fagområde     

Undersøgelse

Valgmuligheder                        

  • Ingen yderligere undersøgelser ved blodig ophost
  • Kikkertundersøgelse af lungerne pga. blodigt ophost
  • Ingen yderligere undersøgelser ved forstørrede lymfeknuder
  • Kikkertundersøgelse af lungerne pga. forstørrede lymfeknuder
  • Tæt kontrol med CT-scan
  • PET-scanning
  • Vævsprøve fra af lungen i lokalbedøvelse

Indeholder forberedelsesark

Ja

Udviklet af      

Sygehus Lillebælt

Medicinsk afdeling, Lungepakken, Vejle Sygehus  i fællesskab med Center for Fælles Beslutningstagning 

Ansvarlig         

Lungepakken i samarbrejde med Center for Fælles Beslutningstagning

Version            

10(SLB)

Årstal                

2020

Opdateres       

December 2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

8 ud af 9 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

16 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V