Skip til primært indhold

Prisliste

Prisoversigt på hvilke analyser Klinisk Genetik udbyder

Vi lægger en lønsumsafgift på alle analyser. Lønsumsafgiften er på 4,38 %

Komplet oversigt over alle genetiske analyser i Klinisk Genetik

Alfa-1-Antitrypsin

 • Hyppige mutationer 3.200 kr.
 • Fuld sekventering 6.000 kr.

 

Angelman Syndrom

 • Hyppig deletion og methyleringsdefekt (MLPA ME028) 3.300 kr.
 • Uniparental disomi (UPD) 3.200 kr.
 • Fuld sekventering (UBE3A) 7.000 kr.
 • Små deletioner (MLPA P336) 2.200 kr.

Aneuploidi-screening

 • 2.500 kr.

 

Arvelige hjertesygdomme, helgenomsekventering via Nationalt Genom Center (NGC)

 • for pris kontakt afdelingen

 

 

Beckwith-Wiedemann syndrom

 • 3.300 kr. 

 

Birt-Hogg-Dubé syndrom (BHD)

 • 8.000 kr.

 

Charcot-Marie-Tooth type 1A

 • 2.200 kr.

 

Cowden og Cowden-like panel

 • 8.000 kr. (NGS)
 • 3.500 kr. (KLLN-PTEN promotor methylering, pyrosekventering)

Cowden syndrom PTEN (NGS)

 • 8.000 kr.

Cystisk Fibrose

 • Hyppige mutationer 3.400 kr.
 • Fuld sekventering 6.000 kr.
 • Efterbestilling af gener (kun databehandling) 2.000 kr.

DNA oprensning og nedfrysning (banking)

 • 750 kr.

Exom Sekventering

 • Enkelt exom 9.000 kr.
 • Trio exom 20.000 kr.

Familial Adenomatous Polyposis (FAP)/MUTYH Associated Polyposis (MAP)

 • 8.000 kr.

FISH

 • 2.400 kr.

 

Fragilt X associeret tremor

 • 2.500 kr.

Fragilt X syndrom

 • 2.500 kr.

Gorlin syndrom (basalcellenævussyndrom)

 • 8.000 kr.

Hereditary diffuse gastric cancer

 • 8.000 kr.

Hereditær Hæmokromatose

 • Hyppige mutationer 3.200 kr.
 • Fuld sekventering 6.000 kr.

 

Hereditær trykbetinget neuropati

 • 2.200 kr.

Huntington sygdom

 • 3.000 kr.

 

Hyperkalæmisk Periodisk Paralyse

 • 4.500 kr.

 

Hypokalæmisk Periodisk Paralyse

 • 4.500 kr.

Incontinentia Pigmenti

 • Deletionsundersøgelse-prænatal 4.600 kr.
 • Deletionsundersøgelse-postnatal 4.350 kr.
 • Fuld sekventering 9.000 kr.
 • Kendt mutation 2.500 kr.

Juvenil polyposis syndrom 

 • NGS 8.000 kr.
 • MLPA 2.200 kr.

Kendt mutation

 • Kendt mutation (blod) 2.500 kr.
 • Kendt mutation (FFPE) 3.500 kr.

Kolorektalcancer panel

 • 8.000 kr.

Kromosomundersøgelse

 • 2.650 kr. 

Leri-Weill dyschondrosteosis/SHOX-deficiens

 • 4.500 kr.

Li-Fraumeni syndrom

 • 4.500 kr.

Lynch syndrom panel

 • 8.000 kr.

Malignt melanom panel

 • 8.000 kr.

Mammacancer panel

 • 8.000 kr.

Mamma-Ovariecancer panel

 • 8.000 kr.

Nyrecancer panel

 • 8.000 kr.
 • 10.000 kr

MUC1

 • 3.600 kr.

Ovariecancer panel

 • 8.000 kr.

Pancreascancer panel

 • 8.000 kr.

Peutz-Jeghers syndrom

 • 8.000 kr.

PKD1 genpanel

 • NGS inkl. gapfilling 10.000 kr.
 • MLPA 2.200 kr.

Polymerase proofreading associated polyposis (PPAP)/NTHL1 associated polyposis (NAP)

 • 8.000 kr.

Prader-Willi syndrom

 • Mikrodeletion/methylering (MLPA) 3.300 kr.
 • Uniparental disomi (UPD) 3.200kr.

Prostatacancer panel

 • 8.000 kr.

Silver-Russel syndrom

 • Mikrodeletion/methylering (MLPA) 3.300 kr.
 • Uniparental disomi (UPD) 3.200 kr.

 

SNP-array

 • Postnatal 7.000 kr.
 • Supplerende analyse af forældreblodprøve (pr. forælder) 2.000 kr.

Spinal muskelatrofi

 • 2.200 kr.

Tuberøs sclerose panel

 • 8.000 kr.

Uniparental Disomi (UPD)

 • 3.200 kr.

Von Hippel-Lindau syndrom

 • 8.000 kr.

X-inaktivering

 • 4.700 kr.

Y-deletioner

 • 2.150 kr.
APPFWU01V