Skip til primært indhold

Oplæringsprogram CT

.

Patienten

Læringsudbytte:

 • Klinisk vurdering af patientens almene tilstand og anatomi
 • Reflektere over relationen med patient og pårørende
 • Identificere og reflektere over etiske problemstillinger i udvalgte patientforløb og handle herpå
 • Inddrage patientens perspektiv i refleksionen over patientens psykiske, fysiske og sociale ressourcer
 • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov
 • I mødet med patienten og pårørende, vurdere hvorledes der bedst udvises respekt og hensynsfuldhed med udgangspunkt i det enkelte menneske

Kommunikation

Læringsudbytte:

 • Selvstændigt informere, rådgive og inddrage patienter og pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse
 • Håndtere og påtage sig ansvar for anvendelse af professionsrelevant teknologi – Cosmic.

Formidling

Læringsudbytte:

 • Forklare praksis i forbindelse med terapiscanning


I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytte

 • Ved at læse om patienten i Cosmic inden man henter i venteværelset
 • Lave en vurdering inden man henter - hvilket menneske skal jeg til at hente? Hvilke udfordringer er der evt
 • Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på?
 • Ved at hente patienten i venteværelset. Præsenterer sig selv
 • Forklare proceduren på CT så patienten er klar over, hvad der skal ske
 • Lave en klinisk vurdering af patientens almene tilstand og anatomi. Møder jeg det, som jeg forventede
 • Spørge ind til patienten så man viser at man kan inddrage patientens perspektiv
 • Reflektere over sin relation til patienten. Hvordan møder jeg dem? Hvilke udfordringer har jeg? Hvad er jeg god til? Nærhed/distance – er det svært for mig?
 • Introduktion til hjertestopknap samt udstyr

Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytter:

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med:

 

Praktikuge 2

Lejring

Læringsudbytte:

 • Reflektere over lejring af den enkelte patient, fixation, markering af behandlingsområde i forbindelse med terapiskanning samt patientens perspektiv derpå.

I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytte:

 • Lejetop og diverse udstyr
 • Gantry – betjening
 • Fixationsmuligheder: knækile, fodfix, armestøtte, pinde mm.
 • Kobbermarkeringer
 • Tatoveringsprikker
 • Referencepunkt
 • Lejringsprincipper ved mamma patienter kurativt
 • Lejringsprincipper ved columna – palliation
 • Lejringsprincipper ved pelvis patienter kurativt
 • Lejringsprincipper ved cerebrum/maske palliation

 

Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytte

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med

Praktikuge 3

Patientforløb

Læringsudbytte:

 • Vurdere tilrettelæggelsen af det enkelte menneskes behandlingsforløb
 • Anvende Cosmic til at undersøge om forudsætningerne for terapiscanning er opfyldt
 • Vurdere og evaluere stråleterapeutisk teknologi, teori og metode i mødet med patienten og det konkrete behandlingsforløb
 • Evaluerer praksis ift. overholdelse af retningslinjer for udvalgte patientkategorier (mamma) ved terapiskanning

Teknik – planlægning

Læringsudbytte:

 • Kunne vurdere anvendelse af CT og MR-scanninger
 • Kunne vurdere optimering af billedkvalitet af CT samt MR
 • Kunne vurdere billedkvalitet samt ALARA ift. anatomisk område og evt. patologi
 • Vurdere diagnostiske billeder og sammenholde disse med det ordinerede oplæg
 • Vurdere behandlingsoplægget med terapiskanningen
 • Bedømme og vurdere valg af teknik og metode til terapiscanning

I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytter:

 • Ved at orientere sig i Cosmic om behandling er ordineret af en læge
 • CT-skema
 • Vurdere om det planlagte forløb – CT-Dosis-Fraktionering stemmer overens med henvisning/diagnosegruppe
 • Instrukser vedr. CT af patient med mammacancer
 • Bolus – til hvilke patienter bruges dette til?
 • Valg af korrekt patient booket i RIS
 • Brugerflade med scanprotokoller
 • Mosaiq dagsprogram og site-set-up
 • Cosmic
 • Easy-wiz
 • Vurdere om vi har det relevante med i forhold til behandlingsoplægget, når topogram laves


Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytter:

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med:

Praktikuge 4

Teknik – planlægning - fortsat

Læringsudbytte:

 • Planlægning og gennemførelse af palliativ planlægning: Dvs. foretage terapiscanninger og indlæse disse i dosisplanlægningssystemet
 • Håndtere fantomer og andet relevant apparatur til kontrol af teknisk udstyr
 • Evaluerer praksis ift. overholdelse af retningslinjer for udvalgte patientkategorier (palliation) ved terapiskanning


I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytte:

 • Instrukser vedr. CT af palliativ patient
 • Hvorledes arbejdes der med fantomer? Hvor ofte?
 • Findes der andre kontroller?
 • Indlæsning scanning til dosisplanlægningssystemet

Der skal desuden arbejdes videre med læringsudbytter fra de foregående praktikuger.


Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytter:

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med:

 

Praktikuge 5

Medicinhåndtering

Læringsudbytte:

 • Anvende kontraststoffer i forbindelse med terapiskanninger

Tværfagligt samarbejde

Læringsudbytte:

 • Selvstændigt indgå i et tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske med bl.a. læger, fysiker, tekniker, radiografer og sygeplejersker
 • Vurdere og koordinere samarbejdet med det øvrige personale

Der skal desuden arbejdes videre med læringsudbytter fra de foregående praktikuger


I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytter:

 • I hvilke situationer benyttes kontrast og hvilke retningslinjer er der omkring proceduren?
 • Være med til at kontakte tværfaglige samarbejdspartnere ved behov – fx fysiker, læge, stråleterapeuter i behandlingen mm.
 • Være med til at planlægge dagen på CT og fordele opgaverne.

Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytte

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med

Praktikuge 6

Kvalitetssikring- og udvikling

Læringsudbytte:

 • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring, herunder:
 • Håndtere fantomer
 • Anvende lokale relevante instrukser

Strålebeskyttelse

Læringsudbytte:

 • Anvende viden ud fra afdelingens retningslinjer, således at ingen udsættes for unødig ioniserende stråling

Der skal desuden arbejdes videre med læringsudbytter fra de foregående praktikuger.

I hvilke studieaktiviteter kan du arbejde med ovenstående læringsudbytte:

 • Retningslinjerne vedr. proceduren omkring fantomer
 • Generelle instrukser på CT
 • Regler vedr. sikkerhed

Evaluering:
På hvilket niveau opfylder den studerende de ovenstående læringsudbytte.

Feedback:
Er der nogle opmærksomhedspunkter, som den studerende skal arbejde videre med:

APPFWU02V