Skip til primært indhold

Patientinformation om røntgenstråling

Hvad er røntgenstråling?

Patientinformation om røntgenstråling

Den stråling mennesket kan blive udsat for, kan inddeles i to hovedgrupper

  • Baggrundsstråling som blandt andet kommer fra indånding af radon, fødevarer, gammastråling fra jorden og kosmisk stråling (ved flyrejser).
  • Medicinsk røntgenstråling som dækker over for eksempel almindelig røntgenundersøgelse, mammografisk undersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT-scanning.

 

Kvinder

Er du kvinde og under 55 år skal du altid oplyse røntgenpersonalet om en evt. graviditet. Ved graviditet er det altid en lægelig vurdering, om du skal røntgenfotograferes.

Mænd

Er du mand og under 50 år bliver du tilbudt en testikel-beskytter, når du skal fotograferes indre end 5 cm fra testiklerne. Testikelbeskytteren består af et blyholdigt materiale, som hindrer røntgenstrålernes passage.

Børn

Da børn er mere stråle-følsomme end voksne, benyttes røntgenundersøgelse kun, hvis den kliniske undersøgelse ikke giver en sikker diagnose.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der skal være et formål og en relevant begrundelse for at blive røntgenfotograferet, da røntgenstråler kan være skadelige. I praksis har man dog ikke med sikkerhed kunnet påvise, at der er en øget risiko i forbindelse med udsættelse for stråling ved røntgenundersøgelser.

Risikoberegningerne er lavet ud fra teoretiske beregninger efter nukleare bombesprængninger og radioaktive udslip.

APPFWU01V