Dette er tekstversionen af Implementeringsgrupper
Klik her for at komme til den grafiske version af Implementeringsgrupper

Forside - Læs op - Sitemap


Implementeringsgrupper


SOF Lillebælt har valgt at oprette fire implementeringsgrupper. De har alle til opgave at implementere de dele af Sundhedsaftalen, der vedrører deres område.

Implementeringsgrupperne består af medlemmer fra kommuner, almen praksis og sygehus, og for at sikre det tværsektorielle fokus ledes hver gruppe både af en kommunal og sygehusrepræsentant. Alle medlemmer er på ledelsesniveua og er ansvarlige for at sikre implementering i egen organisation.

De fire implementeringsgrupper er:

Behandling og pleje
Forebyggelse
Genoptræning og rehabilitering
Uddannelse og arbejdsmarked


Se under hver enkelt implementeringsgrupper, hvem der sekretariatsbetjener gruppen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk