Dette er tekstversionen af Genoptræning og rehabilitering
Klik her for at komme til den grafiske version af Genoptræning og rehabilitering

Forside - Læs op - Sitemap


Genoptræning og rehabilitering


Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål at understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen 2019-2023 ud fra de opgaver, som udstikkes via Det Administrative Kontaktforum (DAK) inden for temaet Genoptræning og rehabilitering.

Eksempler på opgaver som implementeringsgruppen beskæftiger sig med er:

·         Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

·         Nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjerneskadeområdet

·         Tværsektoriel samarbejdsaftale om cerebral parese

Ønsker du at læse referaterne fra implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering, kan du kontakte sekretæren for gruppen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk