Dette er tekstversionen af Syddansk Colorectal Cancer Center
Klik her for at komme til den grafiske version af Syddansk Colorectal Cancer Center

Forside - Læs op - Sitemap


Syddansk Colorectal Cancer Center


Syddansk Colorectal Cancer Center fik i 2016 tildelt prædikatet Klinisk Excellencecenter med støtte fra Region Syddanmark på basis af international vurdering.


Centerets primære opgave er at sikre behandling af patienter med tarmkræft på højeste international niveau. En bred multidisciplinær tilgang, klinisk og translationel forskning, patientinvolvering, fælles beslutningstagen og uddannelse er med til at løfte denne opgave. En tilføjelse til forskningsstrategien for 2020-2025 er "Undgå overbehandling".


Centeret har en stor videnskabelig produktion med ca. 20 publikationer årligt i internationale, peer reviewed tidsskrifter. Ligeledes er centeret hvert år repræsenteret på de store cancerkongresser og har fast 5-7 PhD-studerende tilknyttet.

 

Formand Torben Frøstrup Hansen, overlæge, klinisk lektor, PhD


Onkologisk Afdeling
Vejle Sygehus
Tlf.: 79 40 67 04
Email: torben.hansen@syd.dk

 

 

Danish Colorectal Cancer Center South
 

Danish Colorectal Cancer Center South was designated Center of Clinical Excellence in 2016. The Region of Southern Denmark granted the award based on international assessment.


The primary task of the center is to ensure treatment of colorectal cancer patients at the highest international level. The basis is a multidisciplinary approach, clinical and translational research, patient involvement, shared decision making, and education. The topic "Avoid overtreatment" has been added to the research strategy for 2020-2025.


The center's scientific production is high with approximately 20 peer reviewed publications per year and representation at national and international cancer congresses. On a continuous basis, 5-7 PhD students are attached to the center.

 

Chairman Torben Frøstrup Hansen, Consultant Oncologist, Associate Prof., PhD


Department of Oncology
Vejle Hospital
Tel.: +45 79 40 67 04
Email: torben.hansen@syd.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk