Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2015pilNyheder 2. kvartal 2015pilSygehus Lillebælts stræben efter at blive patienternes sygehus giver pote

Sygehus Lillebælts stræben efter at blive patienternes sygehus giver pote

Patienterne på Sygehus Lillebælt er mere tilfredse end nogensinde. Det viser resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) for 2014.

Af Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation.

Man kan have nok så mange gode intentioner, visioner og mål om at sætte patienten først, inddrage pårørende og levere den allerbedste pleje og behandling. Men hvis patienterne ikke oplever det sådan når de er på sygehuset, så er det ikke meget værd.

Derfor er resultatet af LUP, den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, altid ventet med spænding hos hospitalsledelsen.
Direktionen på Sygehus Lillebælt er ekstra glade for resultatet af årets LUP i år, som er signifikant over landsgennemsnittet, målt på patienternes overordnede tilfredshed med forløbet.

- Det er patienterne og de pårørende, det drejer sig om.  Man taler meget om standardiseret behandling, alle skal have det samme tilbud, men det må ikke stå i vejen for at behandlingen er tilpasset den enkelte patients ønsker og behov. Det er dét vi stræber efter på Sygehus Lillebælt, og derfor er det selvfølgelig et dejligt skulderklap, når vi kan se at vores patienter også synes, at vi gør det godt, siger administrerende direktør Dorthe Crüger.

Omsorg sygepleje

Patienternes egne valg

Det er tusindvis af patienters svar og meninger om deres oplevelser på Sygehus Lillebælt, der ligger til grund for den årlige patienttilfredshedsundersøgelse. På Sygehus Lillebælt er patienterne mest tilfredse, når det gælder deres oplevelse af plejen og behandlingen, personalets venlighed og imødekommenhed, den mundtlige information og opfyldelsen af deres behov for mad og drikke under indlæggelse.

Men der er også plads til forbedringer, især når det handler om patienternes egne eller pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger og den information der gives om bivirkninger ved ny medicin, der skal tages efter en udskrivelse eller et ambulant besøg.

- Patienterne er rigtig gode til at tage kloge og fornuftige beslutninger for dem selv. Vores opgave er at give vores patienter en forståelse for, at der kan være flere valgmuligheder.  Men det kræver at vi er lydhøre, og at vi starter med at finde ud af, hvad det egentlig er for en behandling, patienterne gerne vil have, understreger sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen.

Derfor fortsætter Sygehus Lillebælt sine indsatsområder med fokus på at bruge ledelsesværktøjet ’I Patientens Fodspor’, undervisning af personale i Patientcentreret Kommunikation (Projektet ’Klar tale med patienterne’), samt arbejdet med etableringen af Center for Fælles Beslutningstagen og Patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus.

For yderligere oplysninger kontakt:
Administrerende direktør Dorthe Crüger, tlf. 2445 3764 eller sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen, tlf. 3034 4211.

Fakta om LUP

LUP er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Både planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter på landets offentlige sygehuse indgår.
Sygehus Lillebælts resultater for LUP 2014 er baseret på svar fra 1.581 planlagt indlagte, 3.164 akut indlagte og 10.262 ambulante patienter fra perioden august-oktober 2014. Svarprocenten for Sygehus Lillebælt er 70 % for de planlagt indlagte patienter, 45 % for de akut indlagte patienter og 58 % for de ambulante patienter. Læs mere om LUP


Klar tale med patienterne

Projektet ”Klar tale med patienterne” skal bidrage til en mere patientcentreret kommunikation. Projektet indebærer, at alle medarbejdere på de kliniske afdelinger og personale med korterevarende patientkontakt deltager i et målrettet kommunikationskursus udviklet af Lægeforeningen. Læs mere om projektet


I patientens fodspor

Ledelsesværktøjet ’I patientens fodspor’ er et initiativ, som giver sygehusets ledelser mulighed for at komme ud at opleve og mærke, hvordan sygehuset fungerer. Sygehus Lillebælts direktion har arbejdet med patientens fodspor siden efteråret 2011. Metoden virker ved, at et medlem af direktionen helt bogstaveligt følger med i "patientens fodspor” – og over et par timer er med i patientens forløb som en flue på væggen. Metoden er oprindeligt udviklet som en del af projektet ’Sikker Patient’, som blev etableret i et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.


Patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus

I 2012 stiftede man på Vejle Sygehus et Patient- og Pårørenderåd. Rådets 16 medlemmer er en blanding af (tidligere) patienter og pårørende samt ledere og medarbejdere fra sygehuset. Rådet mødes seks gange om året med det formål at 1) bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal udvikles eller evalueres - fx inden for den såkaldte komplementære, supplerende behandling samt palliation, 2) sikre et løbende fokus på patienters behov og forventninger og 3) styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale.
Læs mere om rådet 
 

Center for fælles beslutningstagning

Som en del af en femårs-plan, der skal gøre Vejle Sygehus til et excellent kræftbehandlingssygehus, er Center for fælles beslutningstagen under etablering. Pr. 1. november 2014 blev overlæge Karina Dahl Steffensen udnævnt til leder af det nye center. Centret er i en etableringsfase, hvor der bl.a. bliver arbejdet med at få lavet en mission, vision og strategi for centret. Centret vil udvikle beslutningsstøtteværktøjer til gavn for patienterne. Derudover vil centret via forskning finde ud af, om de redskaber, der bliver taget i brug, reelt gør en forskel. Centret her flere samarbejdspartnere: Kræftens Bekæmpelse, Designskolen i Kolding, Forskningsenhed for Almen Praksis på SDU, Enhed for Sundhedstjeneste forskning på Sygehus Lillebælt samt Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus.


Siden er sidst opdateret 21-04-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring