Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dialysepatienter lærer at kunne selv

En gruppe dialysepatienter på Hæmodialysen i Fredericia er i gang med at lære at blive aktive deltagere i deres egen behandling. Formålet med ”Projekt brugerinddragelse” er at give patienterne bedre livskvalitet og større medbestemmelse.

Af journalist Tine Glindvad Polat og Charlotte Dahl (foto), Sygehus Lillebælt kommunikation.

For nyrepatienter er det et livsvilkår at deres sygdom kræver, at de er i dialyse i gennemsnit 156 dage om året. Tre-fire dage om ugen, fire timer af gangen. De to sygeplejersker, Gitte Sønderskov og Lone Eriksen har fået inspirationen til at starte ”Projekt Brugerinddragelse”, fordi de begge to har arbejdet meget med hjemmehæmodialyse.

- Der har vi set at de ranker ryggen mere, og det vil vi gerne overføre til dem der kommer her på afdelingen. Vi ved, at patienter der er medbestemmende i egen behandling oplever større livskvalitet, fortæller Gitte Sønderskov og Lone Eriksen.

Dialyse patienter kan selv
Dialysepatient Henning Frost bliver instrueret i at betjene analyseapparatet af sygeplejerske Lone Eriksen.

De kan meget mere end de tror

Projektet har været i gang i fire uger ud af i alt ni uger. Alle 100 dialysepatienter på afdelingen er blevet tilbudt at deltage, og ni har taget imod tilbuddet. De er i fuld gang med at lære alt fra at tænde dialyse-maskinen og sætte slangesættet op, til at stikke sig selv og koble sig til behandlingen. Men også at afslutte behandlingen, tage kanylerne ud og tage slangesættet fra igen.
Det kan også være at skrive i deres egen plejeplan, tage eget blodtryk, hvornår de starter og slutter dialysen, hvor meget de vejer og hvor meget væske de skal trække den dag. Hver enkelt patient har formuleret, hvad de forestiller sig at lære og der er stillet individuelle mål op.

- De kan meget mere, end de selv tror. Det mest grænseoverskridende for dem er at stikke sig selv. Men når de først er kommet over den grænse, så kører det bare og nogle siger derefter at de aldrig skal stikkes af en sygeplejerske igen. Fordelen er, at når det er den samme der stikker hver gang, så ved man hvordan man skal stikke, forklarer Lone Eriksen.

Dialyse brugerinddragelse FS
Sygeplejerske Gitte Sønderskov instruerer dialysepatient Diana Tidemand.

Det tager tid at lære fra sig

Næste år flytter dialysen til Kolding, når Fredericia Sygehus lukker. I den forbindelse har Gitte Sønderskov og Lone Eriksen foreslået at lave særlige træningsstuer.
- Vi vil også bruge projektet til at forberede den kommende flytning til Kolding, og spørge patienterne, hvordan de mener brugerinddragelse kan fungere bedst muligt, og om de kunne forestille sig, at det blev permanent. I en travl hverdag, har vi ikke nok fokus på at lære fra os, fordi det tager ekstra tid, og så bliver patienterne i den klassiske patientrolle, siger Gitte Sønderskov.

Smitter hinanden med entusiasme

De ni nyrepatienter, som er med i projektet er allerede blevet rigtig gode til at klare mange af rutinerne i deres egen behandling. På den lange bane håber personalet, at det kan give nogle af patienterne blod på tanden til at få dialysen med hjem. Ved projektets start udfyldte patienterne et spørgeskema om livskvalitet. Det gentager sig, når projektet er færdigt og igen tre måneder efter.

- Der er en rigtig god stemning på stuen, og de holder jo øje med hinanden, og smitter hinanden med entusiasme. Det bliver utrolig spændende at få deres evalueringer og hvordan vi kan bruge det i fremtiden, siger Gitte Sønderskov og Lone Eriksen.
Projektet har netop fået 10.000 kroner i støtte fra Nyreforeningens Sydøstjyllands kreds.

Dialyse patientprojekt
Dialysepatienter kan meget mere end de selv tror, også at stikke sig selv.


Siden er sidst opdateret 05-05-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring