Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Lyset opleves som godt, selvom beviset mangler

På Intensiv-afsnittet i Kolding har de undersøgt effekten af det designede, dynamiske lys, der skifter i takt med døgnet og årstiden. Hypotesen var, at det dynamiske lys ville øge personalets monitorerede søvnkvalitet, og at melatonin-produktionen holdt sig på et normalt niveau.

Det har studiet ikke kunnet påvise, men medarbejdernes subjektive oplevelser siger noget andet – de trives rigtig godt i det skiftende lys, falder nemmere i søvn og deres søvnkvalitet er bedre.
 

Af Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation.

Som én af de første afdelinger i landet fik Intensivafdelingen på Kolding Sygehus i 2011 installeret det såkaldte dynamiske lys, som skifter i farve og intensitet og følger døgnets rytme. I 2013 startede afdelingen et forskningsprojekt med det formål at undersøge, om der er videnskabeligt bevis for dét, som medarbejderne på Intensivafsnittet i Kolding føler – nemlig at de har en bedre trivsel, lettere falder i søvn og sover bedre på grund af det lys, som skifter farve og intensitet i forhold til årstid og tidspunkt på dagen.

- Vi har ikke fundet signifikante forskelle på monitoreret søvnkvalitet og i melatonin-niveauet blandt vores interventionsgruppe i Kolding og kontrolgruppe i Vejle. Men Koldingpersonalets subjektive oplevelse af, hvordan de har det, når de er på arbejde og deres søvnkvalitet var på nogle områder signifikant mere positiv end kontrolgruppens, forklarer forskningsmedarbejder og ph.d.-sygeplejerske Hanne Irene Jensen.

Intensiv dynamisk lys KS

Lys er vigtigt

Den praktiske del af projektet gik ud på, at en stor del af personalet over en 10-dages periode førte søvndagbog, afleverede spytprøver til melatoninbestemmelse på to vagter – hhv. dag- og aften/nattevagt og sov med en søvnmonitor, der målte på kvaliteten af søvnen. Ideelt set skulle der have været lavet en før/efter måling på de samme personer, men det lod sig ikke gøre, da forskningsprojektet først kom i støbeskeen efter det dynamiske lys var installeret og taget i brug. Derfor valgte man at Intensivafsnittet i Vejle skulle være kontrolgruppe, fordi de er et sammenligneligt afsnit med samme slags opgaver, kønsfordeling og fordeling af vagter.

- Projektet har bl.a. vist, at specielt dagslyset på intensivafsnittet i Vejle er dårligere end i Kolding. Det har vi fået afdækket, fordi Byggeforskningsinstituttet har deltaget i projektet med lysmålinger på begge afsnit. Der er derfor nu nedsat en gruppe i Vejle, der undersøger muligheder for at forbedre lyset. Med alle de timer personalet bruger på arbejdet, så er det vigtigt at lyset er godt. Projektet viser, at lys er vigtigt, og noget der er fokus på mange steder, fortæller Hanne Irene Jensen.


Patienterne er på afdelingen hele tiden

Det dynamiske lys er også installeret for patienternes skyld. Skrøbelige og alvorligt syge patienter på en intensiv-afdeling har stor risiko for at blive meget forstyrrede og få delirium af at blive bombarderet med indtryk døgnet rundt. Og det er kendt viden at mange patienter får ødelagt døgnrytmen, når de er indlagt.

- Det er kompliceret at måle søvnkvalitet hos intensivpatienter, men det er en sandsynlig konklusion, at lyset også betyder noget for patienternes søvnkvalitet, siger Hanne Irene Jensen.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, Statens Byggeforskningsinstitut og Sygehus Lillebælts Udviklingsråd.

Fakta om lyset

Klokken 4.45 ændrer lyset sig fra natbelysning stigende over timer til en lyssætning, som sammenlignes med dagslys
Om eftermiddagen skifter lyset til en varm, gul farve, som den gør, mindre synligt, i naturen.
Klokken 19 bliver det blå lys tændt, der forbereder kroppen på søvn.
Klokken 20 skifter lyset til en varm, rød farve.
Klokken 23 falder lyset til rød belysning, som patienten kan sove i.
Når personalet kommer ind stiger lysintensiteten og falder igen, når sygeplejersken går ud igen. Sker noget akut, tændes lyset til fuld styrke.
Hele døgnet igennem er der lux-styrke, som er tilstrækkelig som arbejdsbelysning

FAKTA om melatonin

Sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og forskellige helbredsproblemer, som træthed, dårlig søvn, hjerte-kar sygdomme og kræft er blevet forsøgt påvist i mange undersøgelser både nationalt og internationalt. En af de mulige årsager til sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og helbredsproblemer er forstyrrelser i døgnrytmen, herunder bl.a. i produktion af døgnrytmehormonet melatonin.
Melatonin produceres, når det er mørkt. Men for mennesker med aften- og natarbejde er det en anden sag. Når man er på arbejde om natten i kunstigt lys, producerer kroppen ikke i samme grad melatonin, og det kan give helbredsproblemer og i værste tilfælde øge risikoen for kræft.

Projektresultater er publiceret i det internationale tidsskrift “International Archives of Occupational and Environmental Health”


Siden er sidst opdateret 23-06-2015.
Kontakt: Anna-Esther Nielsen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring