Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2015pilNyheder 3. kvartal 2015pilDrop berøringsangsten og spørg om genoplivning

Drop berøringsangsten og spørg om genoplivning

Både i sundhedsvæsenet og i plejesektoren skal medarbejderne slippe berøringsangsten og få taget den nødvendige samtale om alvorligt syge patienters ønsker for den sidste tid. Det vigtige emne er omdrejningspunktet for en temadag, som overlæge på Intensivafdelingen Kolding, Lisa Seest Nielsen arrangerer sammen med forskningssygeplejerske Hanne Irene Jensen.

Af Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation. Foto: Charlotte Dahl.


Som overlæge på både Intensivafdelingen og akutbilen står Lisa Seest Nielsen ofte i situationer, hvor ældre, demente alvorligt syge mennesker får et hjertestop. Men der er ikke taget stilling til på plejehjemmet, om patienten ønsker at blive genoplivet, og derfor bliver det lægen, der skal træffe beslutningen.

- Det burde være sådan, at når man kommer på plejehjem, så skal der tages stilling til, om beboeren ønsker at blive genoplivet ved et hjertestop. Ligesom man tager stilling til de billeder, der skal hænge på væggen og hvilken medicin man tager, siger Lisa Seest Nielsen.

Hvis beboeren er så dement, at det ikke giver mening at spørge, så skal de pårørende deltage i beslutningsprocessen sammen med egen læge.
Den samme problemstilling er gældende for kronisk syge i slutfasen af den kroniske lidelse. Da er det vigtigt at patienten tages med på råd hos egen læge og tager stililng til at modtage eller frasige sig intensiv behandling og/eller genoplivning, skulle behovet opstå.

Lisa Seest Nielsen
Overlæge på Intensiv i Kolding har taget initiativ til en temadag med fokus på de etiske udfordringer i en behandlingsorienteret kultur.

Fordi Lisa Seest Nielsen står med de her svære etiske dilemmaer mange gange om året i sit arbejde, fik hun idéen til at lave en temadag med titlen ”Etiske udfordringer i en behandlingsorienteret kultur”, hvor landets mest erfarne folk med ekspertise indenfor det her område, kan mødes og debattere. Men også sætte fokus på, hvor ansvaret ligger, så der bliver en rød tråd fra plejehjem til egen læge til sygehuset.
Temadagen er først 1. marts næste år, men allerede nu er forhåndsinteressen meget stor. Der åbnes for tilmelding 1. september.


Drop berøringsangsten og spørg


Forskningssygeplejerske på Intensivafdelingen, Hanne Irene Jensen, har også beskæftiget sig meget med emnet og er medansvarlig for temadagen. Sidste år havde hun et indlæg i ”Ugeskrift for læger” om, hvor vigtigt det er, at sundhedspersonalet får taget ”den nødvendige samtale” med patienterne.

- Vi skal blive bedre til at få spurgt patienterne, hvad de selv ønsker.
Det er ikke i orden, at en 90-årig plejehjemsbeboer ikke kan få lov at dø på plejehjemmet, men skal forsøges genoplivet og indlagt på intensiv mod sit ønske, fordi man har berøringsangst for at tale om det, og derfor ikke ved, hvad patienten har af ønsker for den sidste tid. Det handler om respekt for patienten, siger Hanne Irene Jensen.
Hvis man får taget den nødvendige samtale, så kan lægen også give patienten et reelt billede af hvilke komplikationer, det ofte medfører at blive forsøgt genoplivet.

- Det må aldrig ende med, at vi siger ”vi kan ikke gøre mere for dig”, for der skal og kan altid tilbydes palliativ behandling, understreger Hanne Irene Jensen.


Læs mere om temadagen og tilmeld dig her.


 


Siden er sidst opdateret 25-08-2015.
Kontakt: Anna-Esther Nielsen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring