Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Kim Houlind er karkirurgernes nye formand

Kim Houlind, der er professor og overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding, er ny formand for Dansk Karkirurgisk Selskab.

Af Trine Vu, foto: Charlotte Dahl

Kim Houlind

Da 2015 skiftede til 2016, blev Kim Houlind udnævnt til formand for landets 175 karkirurger, der er samlet i Dansk Karkirurgisk Selskab.

”Karkirurgien befinder sig i øjeblikket i en ualmindeligt spændende periode, hvor minimalt invasive, kateter-baserede teknikker – som f.eks. ballonudvidelser - udvikler sig med rivende hast og skal finde deres plads ved siden af den åbne kirurgi, altså bypassoperationer på benene og operationer, hvor man åbner bugvæggen. Som formand håber jeg at kunne være med til i det faglige miljø at formidle en diskussion om, hvornår vi skal bruge den ene, og hvornår vi skal bruge den anden type. Det er vigtigt, at den diskussion bygger på et videnskabeligt grundlag”, forklarer Kim Houlind.

Karkirurgi er i den grad hans felt, og den 49-årige overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus og professor i karkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet, har da også allerede siddet i bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab som næstformand og såkaldt ’president elect’ i et år. Nu er han formand.

”Noget af det, der vil præge vores dagsordener i de næste år, bliver uden tvivl, at den verdensomspændende diabetesepidemi og det faktum, at befolkningen generelt bliver ældre og ældre, drastisk vil øge behovet for karkirurgiske behandlinger. For eksempel er der virkelig fart på udviklingen af medicin, der kan forebygge forværring af åreforkalkning”, siger Kim Houlind.

På den nye formands to do-liste står også, at han skal rådgive Sundhedsstyrelsen og politikerne i forbindelse med indførelsen af et nationalt screeningsprogram for udposninger på legemspulsåren – eller abdominalt aorta aneurisme, som Kim Houlind naturligvis kalder diagnosen, som kan resultere i alvorlige indre blødninger, hvis den ikke opdages og behandles.

En anden opgave bliver at oprette og udbrede et gangtræningsprogram for patienter med ’vindueskigger-ben’.

”Det er en smertefuld lidelse, der primært skyldes åreforkalkning og som er ret udbredt, særligt blandt ældre. Superviseret træning på gangbånd kan være med til at afhjælpe symptomerne, og det vil være meget værdifuldt at kunne tilbyde sådan et træningsprogram”, fortæller karkirurgen, der gerne fordyber sig i det, det hele handler om.

Samtidig kommer 2016 for Kim Houlind også til at handle om, at Danmark skal være vært for det Europæiske Karkirurgiske Selskabs (ESVS) årsmøde. Selve mødet arrangerer ESVS sammen med Karkirurgisk Center på Rigshospitalet, men Dansk Karkirurgisk Selskab skal stå for en session, som Kim Houlind skal være med til at planlægge. Emnet bliver åreforkalkning i benene og Kim Houlind håber, det vil være muligt at tiltrække førende danske og europæiske eksperter som foredragsholdere.


Kim Houlind:

Overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding. Professor i karkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Han er nyudnævnt formand for Dansk Karkirurgisk Selskab og er desuden næstformand i Specialerådet for Karkirurgi for Region Syddanmark samt suppleant i Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark. Foruden omfattende forskningsbevillinger har han modtaget personlige hæderspriser fra Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og fra Scandinavian Association for Thoracic Surgery.
 

Privat er han gift med anæstesiolog Mette Kaae Thomsen. Parret har fire børn og bor i Risskov.


Siden er sidst opdateret 26-01-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring