Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2016pilNyheder 3. kvartal 2016pilNyt projekt skal sikre patientens sidste ønske

Nyt projekt skal sikre patientens sidste ønske

Som lovgivningen er i dag kan patienter ikke være sikre på, at deres ønsker for den sidste tid er kendt og dermed bliver respekteret. Et nyt projekt ledet fra Sygehus Lillebælt skal udvikle og afprøve en metode til at sikre patienten – og dermed også sundhedspersonalet. 

 

Af Kir Klysner, foto Charlotte Dahl.


Læger reder liv. Samtidig vil læger gerne respektere patienternes sidste ønske f.eks. om ikke at blive genoplivet. Men som reglerne er i dag, så er det svært for både patienter og sundhedspersonalet at navigere i.

Derfor starter et nyt projekt ledet fra Sygehus Lillebælt, som skal udvikle og afprøve et juridisk gældende dokument, som kan sikre patientens ønsker for den sidste tid.

”Det her dokument kan hjælpe til at tage hul på samtalerne mellem patient og læge. Og så skal det give det den juridiske sikkerhed, så lægerne ikke skal være usikre på, hvad de skal skrive,” fortæller projektleder Hanne Irene Jensen, som er forskningslektor på Anæstesi- og Intensivafdelingerne i Vejle og Kolding. Hun er uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab og har skrevet ph.d. i beslutningstagning på intensivafdelingen.


Livstestamentet er ofte værdiløs
Omkring 120.000 danskere har udfyldt et såkaldt livstestamente, men da beslutningen skal træffes i det aktuelle forløb, så er testamenterne ofte værdiløse.

Reglerne er sådan i dag, at en patient ikke kan udøve sin selvbestemmelsesret på forhånd og for en i fremtiden tænkt situation. Forhåndstilkendegivelsen vil altså, som reglerne er nu, kun være vejledende for lægen, og når det går stærkt, har lægerne ikke mulighed for at undersøge, om der foreligger et livstestamente.

”Som patient kan du ikke sikre dig mod at blive genoplivet, sådan som lovgivningen er i dag. Og det passer ikke ret godt med, at vi ønsker at sætte patienten først” siger Hanne Irene Jensen.

 

Hanne Irene Jensen
Hanne Irene Jensen, forskningslektor på Anæstesi-
og Intensivafdelingerne, er projektleder på projektet.

 

Mange fravælger livsforlængende behandling
Målgruppen i projektet er svækkede og alvorligt syge, hvor fagpersoner ikke vil være overrasket, hvis de dør inden for 12 måneder. 

Det er i høj grad inspireret af en amerikansk model. Her viser erfaringerne, at to ud af tre af disse patienter fravælger livsforlængende behandling – og kun ønsker palliation. 30 procent af patienterne ønsker begrænset behandling, mens de resterende ønsker fuld behandling.

”Vi ved endnu ikke, hvordan den danske model bliver, men det er vigtigt, at det fungerer for patienten. En ting er, hvad vi fagfolk ønsker, der skal stå, men det skal også give mening for patienten. ”

Følgende seks afdelinger og afsnit deltager i den indledende pilottest med input, forsøg og erfaringer fra patienter og personale: Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus, Lungemedicinsk på Næstved Sygehus, hjemmeplejen i Aalborg, de praktiserende læger i Sdr. Bjert, et plejehjem i Vejle og et i Aarhus. Senere vil f.eks. en lang række sygehusafdelinger, plejehjem og lægepraksis fra hele landet deltage i projektet.

Meget fokus på emnet
Det er i dag ulovligt at udspørge patienter systematisk, f.eks. i forbindelse med indflytning på et plejehjem. Men sundhedspersonale må gerne drøfte det med patienter og plejehjemsbeboere, hvor det er relevant, f.eks. i forbindelse med en indlæggelse. Og mange patienter vil gerne have disse samtaler. En undersøgelse blandt 100 svært lungesyge engelske patienter viste at næsten alle – nemlig 98 procent gerne ville gerne snakke om det.

Der har været meget fokus på emnet f.eks. efter sagen om de hemmelige patientkoder fra Herlev Hospital, hvor læger havde forkortelser for vurderinger for genoplivning, som patienterne ikke kendte til.

Hjertestartere har også givet stød til debatten.
”Det er rigtig fint, vi har hjertestartere, men det betyder også, vi er forpligtet til at bruge dem. Når de hænger på plejehjem, skal man altså på forhånd overveje, hvornår man bruger dem. ”

Ingen bliver ladt alene
Projektet mangler endnu fuld finansiering. Hanne Irene Jensen er i gang med at søge fonde og håber at kunne starte på projektet i 2017.


I følgegruppen sidder bl.a. sundhedspersonale fra Sygehus Lillebælt og andre sygehuse, jurister, embedslæger, en praktiserende læge, en plejehjemsleder og en pårørende.

”Det her er ikke et spørgsmål om at spare penge og ikke behandle. Det er et spørgsmål om at have den rigtige viden og give den behandling, som den enkelte patient ønsker. Og så er det vigtigt at understrege, at patienter aldrig skal frygte, at hvis de siger nej til livsforlængende behandling, så er de overladt til sig selv. Det kan være, de har takket nej til livsforlængende behandling, men har behov for psykisk bistand, beroligende, smertestillende og kvalmestillende i den sidste tid, og det er der altid mulighed for. Vi slipper dem ikke bare."


Siden er sidst opdateret 13-09-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring