Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Teamwork giver kort ventetid i skadestuen

En målrettet indsats i akutmodtagelsen på Kolding Sygehus medfører kraftigt reduceret ventetid og øget patienttilfredshed.

 
Akut Kolding - tavlemøde
Tavlen er et samlingspunkt, hvor organisering og de seneste tidsmålinger gennemgås af både læger og sygeplejersker. I midten ses sygeplejerske Mette Grau og overlæge Peter Ivan Andersen.
 
Af Mikkel D-N Andersen, mikkel.andersen3@rsyd.dk
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


Mange tænker på skadestuen som et sted, hvor der altid skal ventes i flere timer, før man bliver kigget på af kompetent personale. Men det er ikke længere tilfældet i akutmodtagelsen på Kolding Sygehus, hvor personalet det seneste halvandet år har arbejdet med at få ventetiden for patienterne reduceret, og det arbejde bærer nu frugt:

- Vi har nedbragt ventetiden til omkring en time fra ankomst til udskrivning, og det er en mærkbar forbedring, der er sket over ganske få år, forklarer ortopædkirurgisk overlæge Peter Ivan Andersen, der har sin daglige gang i skadestuen.

Tidligere tog et samlet besøg i skadestuen i gennemsnit 142 minutter, men i særligt travle perioder kunne patienterne godt sidde i op til seks timer, hvilket nu kun sker meget sjældent. I dag er den gennemsnitlige ventetid bragt helt ned på 61 minutter, fra patienten ankommer, og indtil han eller hun er blevet behandlet og kan gå ud ad døren igen.

Forbedringen gælder de patienter, der er kommet let til skade, såsom sår, forstuvninger og brud, der ikke kræver indlæggelse.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Skadestue Kolding - tom

Sådan skal skadestuen i Kolding helst se ud. Personalet har optimeret processerne, og ventetiderne er forkortet ganske meget.


Hurtig vurdering i receptionen
Nedbringelsen af ventetiden er blandt andet opnået ved, at medarbejderne har kigget på hele forløbet fra ankomst, til patienten forlader skadestuen igen. Forløbet patienten begynder allerede, når vedkommende ankommer til akutmodtagelsens reception, hvor sekretærerne er uddannet i at vurdere patienterne.

Sekretærerne foretager en visuel vurdering af, hvem der har behov for hurtig behandling, og hvem der godt kan vente lidt længere. Det er en forbedring fra tidligere, hvor det var sygeplejerskerne, der skulle vurdere alle nye patienter.

- Nu skal sygeplejerskerne kun vurdere cirka halvdelen, fordi sekretærerne allerede har klaret en del af dem, og dermed får vi mere tid til at behandle folk, forklarer den specialeansvarlige sygeplejerske Mette Grau, som suppleres af Peter Ivan Andersen:

- Vi oplevede, at folk blev skuffede, når personalet kom ud for at vurdere i stedet for at hente patienter, og det er vi i langt højere grad fri for nu, forklarer han.

Samarbejde giver hastighed
Det er typisk en sygeplejerske, der henter patienten fra venteværelset, og hun arbejder tæt sammen med en læge i et sammentømret team en hel vagt ad gangen.

Patienten kommer ind på en stue, og snart efter kommer lægen og sygeplejersken for at vurdere skaden. Så snart lægen har stillet diagnosen, kan sygeplejersken gå i gang med at behandle i form af forbindinger, hente grej til lægen eller tilsvarende. Når lægen er færdig, kan han med det samme skrive journal, mens sygeplejersken gør patienten færdig og følger vedkommende ud samt henter en ny patient.

Denne form for teamarbejde sikrer, at lægen og sygeplejersken hele tiden ved, hvad den anden laver, og dermed skal de ikke bruge tid på at finde hinanden for at give beskeder eller vente på grej eller behandling:

- Det er en lille ændring, men det gør, at vores arbejde bare glider bedre, siger Mette Grau.

Patienterne er mere tilfredse
Hele arbejdet med at forkorte ventetiden begyndte i oktober 2015, hvor kun 68 procent af patienterne var tilfredse eller meget tilfredse, og det kunne gøres bedre, mente de i akutmodtagelsen.

- Vi vil give skadestuepatienterne en god og hurtig behandling, da det også er med til at give mere tid til de meget syge patienter, der også kommer gennem vores afdeling, uddyber Mette Grau og forklarer, at arbejdet med de lettere skadede patienter dermed også forbedrer situationen for de mere kvæstede.

Seneste måling fra uge 1 i januar 2017 viser, at 86 procent af patienterne nu er tilfredse eller meget tilfredse med deres besøg på skadestuen, og den forbedring er en direkte udløber af forbedringsarbejdet.

Et gladere personale
Teamarbejdet og den hurtigere gennemstrømning af patienter er også noget, der kan mærkes på personalets tilfredshed:

- Når vi har et godt samarbejde, rydder det venteværelserne, og så bliver det sjovt at gå på arbejde, fordi det hele bare kører, smiler Mette Grau.

Foruden de organisatoriske tiltag har skadestuen også taget et lavpraktisk værktøj i brug:

- Vi har en tavle, som vi skriver ting, vi undrer os, over op på, og hvis der kommer noget, der kan løses på forskellig vis, implementerer vi det hurtigt, fastslår Peter Ivan Andersen.

Skadestuen på Kolding Sygehus er kun én afdeling ud af mange afdelinger på Sygehus Lillebælt, der arbejder med forbedringer. Sygehuset er nemlig en del af et større regionalt projekt, der handler om at gøre sygehusvæsnet mere effektivt ved at fjerne overflødige processer. Programmet er startet på det amerikanske hospital, Virginia Mason, der hele tiden tænker patienterne i første række, og at alle forbedringer skal komme patienterne til gavn på den ene eller anden måde.

 
Klik her for at se i fuld skærm
Akut Kolding - tavle med gode ideer
Et whiteboard er tilgængeligt, så alle kan skrive gode idéer samt tanker ned. Er der en god idé, der kan løses, sætter personalet sig hurtigt sammen og følger op på sagen. Alt sammen med det formål at skabe kortere ventetider for patienterne.


 


Siden er sidst opdateret 18-01-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring