Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2017pilNyheder 1. kvartal 2017pilPatientansvarlig læge giver tryghed til patienterne

Patientansvarlig læge giver tryghed til patienterne

På Kræftafdelingen på Vejle Sygehus har patienterne én læge, der er ansvarlig for forløbet. Snart kommer ordningen til hele Sygehus Lillebælt, og det er en fordel for både patienter og personale.
 

Patientansvarlig læge

Overlæge Christa Haugaard Nyhus undersøger Annelise Hansen til en konsultation på Kræftafdelingen.

 

Af Anne-Mette Vargas Johnsen, Anne-Mette.Vargas.Johnsen@rsyd.dk
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


”Hvor er det godt, det er hende, vi har”.

Sådan sagde 76-årige Annelise Hansens ældste datter efter en konsultation med overlæge Christa Haugaard Nyhus. Annelise Hansen har de seneste to år været i behandling for lungekræft, og det sidste år har hun haft én fast læge: Christa.

- Vi har kendt hinanden et år nu næsten, og jeg føler, at jeg kan være helt mig selv sammen med hende. Jeg synes, jeg kan sige det hele til hende, fortæller Annelise Hansen, som det første år i behandling blev tilset af mange forskellige læger.

Det var, inden PAL-ordningen blev indført på Kræftafdelingen. PAL står for patientansvarlig læge, og det er en ordning, som betyder, at hver patient har én bestemt læge, som er tovholder og den, der først og fremmest tager konsultationerne med patienten. Før PAL-ordningen blev indført, havde Annelise Hansen mødt 10-15 forskellige læger, når hun kom til konsultation.

- De havde godt nok sat sig ind i det, og de var velforberedte, men jeg skal kende mine medmennesker, før jeg kan være helt mig selv, og vi vidste aldrig, hvem det var, vi skulle mødes med, siger Annelise Hansen.

Hun er glad for, at det nu er en fast læge, hun ser til konsultationerne.

 

Patientansvarlig læge
Overlæge Christa Haugaard Nyhus er glad for ordningen med patientansvarlig læge, som hendes afdeling begyndte at indføre for knap et år siden.
 

Også fra lægelig side er PAL-ordningen en fordel.

- Før skulle man bruge megen energi og tid på at sætte sig ind i journalen, læse op på alle detaljer, så man var helt klar over, hvad det lige præcist handlede om med hver enkelt patient. Man var mentalt brugt, når man gik hjem, fortæller Annelise Hansens faste læge, overlæge Christa Haugaard Nyhus.

Hun er glad for PAL-ordningen, for hun kender patienterne bedre og skal ikke igennem samme mængde data hver dag. Men der er også konsekvenser af ordningen, som hun ikke helt havde forventet.

- For eksempel er jeg meget glad for Annelise. Vi har god kemi og kommunikation med hinanden, og man kommer til at kende hinanden godt. Generelt set betyder det, at jeg bliver mere menneskeligt påvirket nu end før. Dette er jo en kræftafdeling, og en del patienter overlever ikke deres sygdom, og når man kender dem godt, er det mere følelsesmæssigt belastende. Jeg vil ikke kalde det en ulempe, men det er en konsekvens, fortæller Christa Haugaard Nyhus.

 
Patientansvarlig læge
Overlæge Christa Haugaard Nyhus og patient Annelise Hansen har et godt og fortroligt forhold til hinanden, og det betyder, at Annelise Hansen er tryg, når hun kommer til konsultation på Kræftafdelingen.

 

Hun er glad for, at det er en standard i afdelingen, at kollegerne systematisk vender problematikkerne med hinanden og med rådgivere og taler om den følelsesmæssige påvirkning af den nye ordning.

- Og alt i alt er den største gevinst, at patienterne glædes ved det, og at de er trygge, siger Christa Haugaard Nyhus.

Fast læge på hele Sygehus Lillebælt
Netop det at lægerne skal kende den enkelte patient bedre, er et af de vigtigste formål med PAL-ordningen, som allerede er indført eller på vej til at blive det på flere afdelinger på Sygehus Lillebælts sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart.

- Vi ønsker at give en større sammenhæng i patienternes forløb ved, at lægerne kender patienterne bedre end i dag. De kender sygehistorien, og de kender også noget til patientens liv i det hele taget, siger Mads Koch Hansen, som er lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt.

Det er ham, der sammen med den øvrige direktion har taget beslutningen om at indføre PAL-ordningen. Og de har ikke bare besluttet at indføre den – de har også besluttet, at der skal være patientansvarlige læger på alle Sygehus Lillebælts afdelinger i løbet af 2017. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale om en national model for patientansvarlige læger. På landsplan skal ordningen rulles ud frem mod 2020, så Sygehus Lillebælt er tidligt i gang.

- Vi mener, at ordningen med den patientansvarlige læge er et meget vigtigt element i at være patienternes sygehus, som er det, vi hele tiden arbejder på at være, og derfor ville vi gerne i gang hurtigt, siger Mads Koch Hansen.

Han mener, det er godt for både personale og patienter, at det er tydeligt, hvem der koordinerer en patients forløb, og hvem man skal gå til. Annelise Hansen er enig.

- Det har betydning at have en fast læge, for min mand og jeg er altid trygge, når vi kommer. Så tager man sygdommen på en mere, ja hvad skal jeg sige, afslappet måde, siger hun.

Ordningen med en patientansvarlig læge er et af tre fokusområder i den temarapport, som er del af den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP), hvis resultater offentliggøres onsdag den 15. marts.


Siden er sidst opdateret 14-03-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring