Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Kaspers comeback

Kasper blev hårdt ramt af stress og depression, kort efter han begyndte på sit første job. En praktikplads på Kolding Sygehus, gode kolleger og en støttende chef blev vejen til Kaspers comeback.

 
Kasper byggeri
En praktikplads fik Kasper Warberg tilbage på fødderne rent jobmæssigt efter en lang sygemelding.
 

Af Tilde Gaarden, Sygehus Lillebælt
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

Det er med en vis nervøsitet, at 31-årige Kasper Warberg møder op på sin nye praktikplads i Projektafdelingen for byggeri på Kolding Sygehus. For hvordan mon chefen er, hvordan vil kollegerne reagere, og kan jeg leve op til forventningerne? Vi er tilbage i september 2015, og Kasper er på vej ud af et sygdomsforløb med stress og depression.

Kaspers fortid
Allerede inden Kasper blev færdig som ingeniør, havde han fået arbejde i et rådgivningsfirma. Der var run på i firmaet, men det betød ikke noget, for Kasper begyndte som føl hos en erfaren kollega, der kunne vise vejen.

Blot få måneder efter sagde kollegaen dog op, og Kasper overtog flere af hans opgaver. Det var store projekter, og Kasper stod pludselig alene med det praktiske ansvar.  Kampene med utilfredse entreprenører, ingen at dele ansvaret med og de mange arbejdstimer gjorde, at Kasper måtte kaste håndklædet i ringen og lade sig sygemelde med stress.

- At stå med så store opgaver alene allerede efter et lille år var mere, end jeg kunne bære.

Efter et par ugers fravær og en aftale om at skære ned på opgaverne, vender Kasper tilbage til arbejdet. Men en oktoberdag på vej på arbejde, når han kun ganske få meter fra sin hoveddør, før hans krop ikke vil længere. En automatreaktion i kroppen får ham til at vende om. Det er umuligt for Kasper at komme ud af sengen, og han bliver sygemeldt igen.

En kæmpe frygt
- Jeg følte selvhad, følte at jeg havde svigtet. Hvis jeg ikke kunne det, kunne jeg ikke bruges til noget. 

- Man har ikke lyst til at sige, at man føler, at man som menneske ikke lever op til omverdenen – og når man så også føler, at man heller ikke kan leve op til sig selv, er det bare enormt pinligt og flovt.
Kasper havnede i en negativ spiral, der kørte rundt i flere måneder. Der er stadig store huller i hans hukommelse fra den tid.

- Jeg havde en kæmpe frygt for, hvis jeg ikke kunne arbejde i rådgiverbranchen, hvad kunne jeg så? Jeg havde uddannet mig til ingeniør og i byggebranchen er der fuld blæs på. Hvad skulle jeg så gøre?

Kasper kom i psykiatrisk udredning på Center for Selvmordsforebyggelse i Aarhus, hvor han fik samtaleterapi hos en psykolog. Det har en stol del af æren for, at han begynder at få det bedre.

En lettelse af blive fyret
Efter at have været sygemeldt i 6 måneder, bliver Kasper fyret. Det var efter mange svære overvejelser fra hans arbejdsgivers side, men for Kasper var det en kæmpe lettelse.

- At få den fyreseddel var den største frihed. Nu skulle jeg ikke være bange for at skulle tilbage til det, jeg følte, jeg ikke kunne løfte.

Nu følte Kasper sig klar til at komme i virksomhedspraktik. Men allerede til et gruppemøde i jobcentret forud for praktikken, blev han slået helt ud af noget så simpelt som spørgsmålet om, hvorvidt man skal skrive stressforløb i sit CV eller ej.  Kaspers rustning ikke var nær så tyk, som han troede.

Med små skridt
Da sommeren var gået, fik Kasper igen mod på at prøve kræfter med virksomhedspraktikken og i september 2015 begyndte han i Projektafdelingen for byggeri på Kolding Sygehus. I starten fik han helt simple, afgrænsede opgaver og med et meget begrænset timeantal: 3 timer om dagen, 3 dage om ugen.

 

Kasper byggeri1
Ingeniør Kasper Warberg befinder sig igen godt på en byggeplads - også når der er tryk på.

 

Kasper har det godt i afdelingen, og i samarbejde med jobkonsulenten og projektchefen får han gradvist flere opgaver og længere arbejdstid. Men det er med små skridt og altid med muligheden for at gå et skridt tilbage.

- Jeg trives i Projektafdelingen pga. kulturen. Der er plads til forskellighed – der er plads til, at alle ikke har en lige stor motor – og så er der en generel opbakning i afdelingen, både blandt kollegerne og fra vores chef.

Stadig fuld fart på
Men i byggeriet på Kolding Sygehus er der ligesom i rådgivningsfirmaet også fuld fart på, deadlines, der skal overholdes og til tider højrystede diskussioner. Kasper er dog på dette tidspunkt kommet så langt, at han finder helt enkle metoder til at håndtere det.

- Det kan godt være, at man mentalt ikke kan lukke det ude, men man kan godt lukke en dør, så man ikke kan høre det.

- En af mine udfordringer har været, at jeg blev påvirket meget af folks humør. Hvis nogen var pressede, gik det ind i mig og satte mit alarmberedskab i gang - også selvom det ikke havde noget med mig at gøre. Her har jeg været nødt til at øve mig i at sige ”Det er ikke mit problem”. Jeg skal ikke tilbyde hjælp for at få den person til at få det bedre – jeg må gerne, men jeg skal ikke.

Et ongoing struggle
Kasper er kommet over sin stress-sygdom, men han har stadig problemer med sin hukommelse – og så er han meget opmærksom på at undgå de ting, der medvirkede til, at han blev ramt.

- Det er et ongoing struggle. Jeg ELSKER at lave det, jeg gør. Jeg ELSKER at være med til at skabe ting. Og så bliver jeg grebet af det. Det skal være lækkert, flot og hurtig,t og så kan jeg godt komme til at løbe fra mig selv.

Ifølge Kasper selv skyldes ”knækket”, at han ikke var stærk nok til at sige fra. Han havde ikke erfaringen, der skulle til for at tage kampen med entreprenørerne, og der var ikke nogen til at bakke op.

- Hvis jeg skulle sige én ting til mig selv, da jeg gik ned med stress, er det: Det skal nok gå… Der er ikke noget quick-fix. Det er en meget lang proces, men det kommer til at gå. Men jeg ville nok alligevel ikke tro på mig selv...

I efteråret 2016 indstillede Kasper Projektafdelingen for byggeri til VFSA’s (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar) CSR People Prize, som er en hyldst til de virksomheder i Danmark, der gør en ekstraordinær indsats over for både medarbejdere og lokalsamfund. Det gjorde han bl.a. med ordene: 

"Normalt er byggebranchen præget af en kultur med fokus på præstation, hurtige resultater og et stort pres for at nå deadlines. Disse elementer kan man naturligvis også fornemme her, men den overskygges i den grad af sammenhold, omsorg og opmærksomhed overfor hinanden, der gør, at jeg aldrig har følt, at der ikke var plads til mig – eller at jeg stod alene."

Kasper overgik fra virksomhedspraktik til en egentlig ansættelse i Projektafdelingen for byggeri på Kolding Sygehus den 1. august 2016.

Fakta:
Sygehus Lillebælt har både medarbejdere i virksomhedspraktik, i job med løntilskud og medarbejdere ansat i fleksjob. De er fordelt på stort set alle afdelinger – både kliniske og ikke-kliniske.


Siden er sidst opdateret 28-03-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring