Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Hele vejen rundt om patienten

I dag åbner Center for Patientkommunikation ved Sygehus Lillebælt. Centeret skal blandt andet forske i at se og styrke patienterne som hele mennesker.

 

Jette Ammentorp

Professor Jette Ammentorp er i gang med officielt at åbne det nye Center for Patientkommunikation.

 

Af Anne-Mette Vargas Johnsen, Anne-Mette.Vargas.Johnsen@rsyd.dk
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

Mange patienter kender det: De kommer hjem fra sygehuset efter en samtale med lægen eller sygeplejersken, og de kan kun huske det halve af det, der blev talt om. Der var måske også noget, de ikke forstod, eller der var nogle tunge tanker, de ikke fik fortalt om.

Det giver utryghed og måske også en dårligere behandling, når patienten ikke er helt med på, hvad sygdommen handler om, hvilke muligheder for behandling man selv kan være med til at tage beslutning om, eller om der er noget i ens daglige liv, f.eks. spisevaner eller motion, man selv kan ændre på til gavn for helbredet. Det vil Sygehus Lillebælt gøre noget for at ændre, og derfor får forskningen i kommunikation mellem patienter og sygehuspersonale nu sit eget center. Det hedder ’Center for Patientkommunikation’ og åbner i dag. Formålet med centeret er at understøtte en bevægelse og udvikling mod et mere holistisk perspektiv, hvor fokus er på at styrke patienterne som hele mennesker.

Fokus på kommunikation
Et af centrets meget konkrete forskningsprojekter handler om lydoptagelser af konsultationer. Tanken er, at patienten via en særlig app får en optagelse af sin samtale med læge, sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person, og så kan patienten høre samtalen igen, når han/hun ønsker det.

Centret har indledningsvis yderligere fire forskningsprojekter på programmet. Det ene handler om forskning i, hvordan coaching kan bruges, når patienter har brug for at ændre livsstil. Et andet har fokus på, hvordan dans kan hjælpe kræftpatienter, som skal ovenpå igen efter et behandlingsforløb. Centret har også igangsat et forskningsprojekt, som skal udvikle metoder til, hvordan sundhedsfagligt personale på bedste måde kan tale med patienterne om eksistentielle emner. Det kan være liv og død, meningen med livet, håb i en svær situation og andre af de svære emner, som kommer op, når et menneske er sygt. Endelig forsker en af centrets medarbejdere i, hvordan patienter oplever de samtaler om deres sygdom, hvor der skal tages beslutninger om behandling.

- Vores håb er, at patienterne vil være i stand til tage endnu mere aktiv del i for eksempel beslutninger om deres behandling, fordi de har et bedre overblik og en bedre forståelse, og fordi der er fokus på at styrke patienten både fysisk, psykisk og socialt på andre måder end lige den medicinske. Og samtidig forventer vi, at patienterne får det bedre og er mere trygge – simpelthen fordi de er med på, hvad der skal ske og hvorfor, og fordi de selv får mere indflydelse, siger Maiken Wolderslund, ph.d. i sundhedsvidenskab og forsker ved centeret.

 

Maiken Wolderslund
Maiken Wolderslund er forsker på Center for Patientkommunikation og arbejder på et projekt med lydoptagelser af konsultationer.
 

Som en del af centeret er der etableret et brugerpanel med patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale, og herigennem inddrages de vigtigste deltagere og brugere  i forskningsprojekter og aktiviteter. Center for Patientkommunikation er en del af Sygehus Lillebælt og har til huse på Vejle Sygehus.
 


Siden er sidst opdateret 02-05-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring