Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Stuegang - på en ny måde

Indlagte kræftpatienter på Vejle Sygehus skal ved udvalgte typer af stuegange ikke længere ’ligge ret’ og vente på, at lægen kommer og går stuegang. Ventetiden er afløst af klare tidspunkter, og alvorlige samtaler holdes i enrum.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk

Afdelingslæge Christine Vestergård Madsen holder stuegang med en kræftpatient, der er flankeret af en pårørende. Til stede under stuegangen er også en sygeplejerske, her Dan Martin Sørensen. Alvorlige samtaler holdes altid i et samtaleværelse, så der er ro og mulighed for åben dialog.

 

Af Mikkel D-N Andersen, Sygehus Lillebælt, mikkel.andersen3@rsyd.dk
Fotos af Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

Stuegang på præcise tidspunkter og samtaler i enrum er nu virkelighed for udvalgte typer af stuegange på kræftafdelingen på Vejle Sygehus. Tiltaget er nyt, banebrydende og patienterne elsker det.

Alle med kendskab til sundhedsvæsnet ved, at det kan være forbundet med store mængder af tid, hvor indlagte patienter og pårørende venter på stuegang. Det gør kræftafdelingen på Vejle Sygehus nu op med for tre af stuegangstyperne, nemlig ved gennemgang dagen efter indlæggelsen, ved de svære og uddybende samtaler og ved udskrivning.

- Vi forsøger at patienterne allerede dagen før kan få af vide, hvornår der er stuegang, og de får en dagsorden for mødet, så de har mulighed for at forberede dem selv og de pårørende inden mødet, forklarer afdelingssygeplejerske Hanne Nafei.

Patienten kommer i centrum
For patienterne er der tale om en væsentlig forbedring, og det er noget, der bliver lagt mærke til:

- Jeg oplevede det enormt positivt, at jeg fik en seddel med et tidspunkt og en dagsorden for min indlæggelsesstuegang, forklarer Inger Hougaard, der netop har været indlagt på kræftafdelingen i syv dage.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk
Inger Hougaard har haft brystkræft med spredning til lymferne. Hun opdagede en knude i sit ene bryst den 12. marts, blev opereret den 24. marts og er startet i kemoterapi den 10. april. Hun blev indlagt med en infektion den 18. april og udskrevet igen den 26. april.
 
Til at begynde med var hun dog skeptisk.

- Jeg var noget spændt på, om tiden ville holde, og blev overrasket, da stuegangen begyndte præcist på klokkeslættet, siger hun.

Inger Hougaard er selv sygeplejeske, og derfor ved hun, at planlægning af stuegang ikke er noget, der kommer af sig selv. Men efter sin egen indlæggelse med den nye tilgang på Vejle Sygehus, har hun også oplevet, at det er meget vigtigt.

- Man oplever sig respekteret, og at ens situation er i fokus, når det bliver tilrettelagt på den måde, smiler hun.

Siden indførelsen af den nye stuegang, er tilfredsheden blandt patienterne på kræftafdelingen steget fra 8,1 til 9 på en skala, der går til 10, og alt tyder på, at det netop er den nye metode, der har rykket tilfredsheden yderligere op.

Bedre samtaler
Den nye stuegang er ikke kun en fordel for patienterne. Set med professionelle øjne giver en velplanlagt stuegang nemlig også en langt bedre behandling.

- Når patienterne og de pårørende er forberedte, kommer vi tættere på hinanden, og det gør samtalerne meget bedre, vurderer afdelingslæge Christine Vestergaard Madsen fra kræftafdelingen.

Tidligere kunne patienterne ikke vide, hvornår lægen ville komme, og når lægen kom, var man ikke altid helt klar på at skulle snakke.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk

Til alle de tidsbestemte samtaler får patienten en mødeindkaldelse med et præcist tidspunkt samt en dagsorden. På den måde er der mulighed for at få sig forberedt i god tid, og den pårørende kan være til stede.

 

I og med samtalerne bliver mere effektive og tidsstyrede har det vist sig, at flere patienter får deres stuegang tidligere end før, og det gavner alle patienter:

- Jo før vi får snakket med patienterne, jo før kan vi sende dem hjem, hvis de skal udskrives, siger Christine Vestergaard Madsen.

Det har flere fordele. Blandt andet at hjemmepleje eller familie har større mulighed for at tage imod patienten i løbet af dagtimerne, men også at der hurtigere bliver plads på afdelingen til de nye patienter, der kommer i løbet af dagen.

Grundige og rolige stuegange specielt ved indlæggelser og udskrivelser gør også, at det er lettere at lægge gode planer for patienterne. Ved udskrivelserne bliver medicinen gennemgået, og der bliver snakket om, hvor meget hjælp den enkelte patient forventer behov for fra for eksempel hjemmesygeplejen eller patientens egen læge.

Når både patient, pårørende, sygeplejerske og læge er sammen om at planlægge fremtiden, er rammerne for udskrivelsen meget bedre.

Vigtigste samtaler i enrum
Kræftafdelingen har også indført en helt fast praksis om, at alvorlige samtaler, samtale ved gennemgang dagen efter indlæggelse og udskrivning sker i enrum:

- Det giver en høj grad af fortrolighed og ro om patienterne, så ingen føler, der bliver lyttet med, siger Christine Vestergård Madsen.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk

Inger Hougaard hjemme i sin egen lænestol. Hun er godt tilpas med de nye tidsbookede samtaler, da hun dermed bedre kan planlægge sin tid.

 

Ofte bliver der talt om mange meget private ting i et sygdomsforløb, og derfor falder også tiltaget i god jord hos patienterne.

- En dag under min indlæggelse skulle jeg have en tilbagemelding på nogle tal, og selv om det ikke var alvorligt, var det grænseoverskridende for mig, at det foregik på en flersengsstue, siger Inger Hougaard.

Netop derfor er afdelingen også ved at lave endnu et samtalerum, så langt flere patienter kan få alle meldinger uden nysgerrige ører bag gardinerne.

Hvis en patient ikke selv kan gå til stuegangen, bliver vedkommende kørt i seng eller kørestol til samtalen.

Tilfredshed blandt personalet
Tiltaget med de nye samtalerum høster også ros fra personalet.
- Vi bliver mere effektive, da vi ikke skal gå og lede efter hinanden, siger Christine Vestergård Madsen og hun suppleres af Hanne Nafei.

- Stuegangen er også optimeret på andre punkter. Tidligere skulle sygeplejerskerne hver dag vælge, hvilke patienter, de skulle være tilknyttet i løbet af dagen, men den udvælgelse sker nu dagen før, så alle ved, hvad de skal gå i gang med om morgenen, forklarer afdelingssygeplejersken.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk
Sygeplejerskerne koordinerer patienterne og giver dem tidspunkter for stuegang dagen efter. Netop den gode koordinering er et af nøgleordene til at få det nye stuegangskoncept til at fungere optimalt. 
 
Det nye stuegangskoncept har kørt siden midten af januar, og der er stadig plads til forbedring.

- Hvis der kommer mange akutte patienter eller der er sygdom på afdelingen kan det være svært at overholde tidspunkterne, siger Christine Vestergård Madsen og uddyber:

- Det hele er en proces, og vi er ikke i mål endnu, men vi håber, at der inden for en snarlig fremtid bliver mulighed for at få endnu flere stuegange planlagt.

Udvikling og forbedring
Den nye form for tidsbestemt stuegang er en del af det generelle forbedringsarbejde, der bliver arbejdet med i Sygehus Lillebælt. Det foregår efter et amerikansk koncept og under det, der hedder ’Den sydddanske forbedringsmodel’.

 

Ny stuegang Vejle Onkologisk
Til stuegang er der altid en læge og en sygeplejerske til stede. Før brugte de to faggrupper en del tid på at lede efter hinanden, men nu, hvor der er bedre koordinering, spilder personalet ikke sin tid på at lede. Det giver mere tid til samtaler.
 
Her arbejder medarbejdere og patienter sammen om at udvikle og forbedre sygehusets indsats på mange forskellige områder. Det gøres blandet andet ved at afholde tværfaglige fem-dages-workshops, og det er en af disse workshops, der har udviklet sig til det nye konkrete stuegangs-koncept.

Siden er sidst opdateret 02-05-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring