Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Udkørende team med stor succes

De fleste patienter vil gerne hurtigt hjem til faste rammer og rutiner. Nu gør Det Udkørende Apopleksiteam fra Hjerne- og Nervesygdomme senge på Kolding Sygehus det muligt for en lang række patienter.

 

DUA

Grethe og Carl Aage Frederiksen med kaffen på terassen. Grethe var meget bekymret for at skulle have Carl Aage med hjem efter mandens blodprop i hjernen den 17. maj i år. Men i dag går Carl Aage gerne med til supermarkedet for at handle.

 

Af Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, mikkel.andersen3@rsyd.dk, Sygehus Lillebælt
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

Det begyndte som et team, der skulle hjælpe patienter med blodpropper eller hjerneblødning i hjernen hjem i egen bolig efter endt behandling på sygehuset. Men konceptet er nu udvidet, så langt flere patientgrupper indlagt på Hjerne- og Nervesygdomme senge på Kolding Sygehus kan komme tidligere hjem med støtte fra Det Udkørende Apopleksiteam.

Siden starten i december 2016 har i alt 115 patienter fået omkring 272 ekstra hjemmedage i eget hjem, hvor de ellers ville være indlagt.

- Dagene på sygehuset gik jo stille og roligt, men jeg ville da hellere være hjemme, siger 65-årige Carl Aage Frederiksen, der faldt om med en blodprop i hjernen den 17. maj i år.

Efter tre uger og to dage, hvor de første otte dage gik i sengen, og de resterende 14 dage gik med træning, var Carl Aage Frederiksen mere end klar til at komme hjem, selv om han stadig havde kraftnedsættelse i sin venstre side af kroppen og store udfordringer med at gå.

- Jeg ville ikke blive mere rask af at blive på sygehuset, så vi aftalte, at jeg godt kunne komme hjem med hjælp fra Det Udkørende Apopleksiteam, husker Carl Aage Frederiksen.

God mening at være hjemme
Det Udkørende Apopleksiteam består af en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske, og det er dem, der tager med patienterne hjem. Der er desuden tilknyttet talepædagoger og læger, hvis der er brug for det. Nogle gange sker det første hjemmebesøg allerede under indlæggelsen. I hjemmet vurderer teamet for eksempel, hvordan patienten klarer sig generelt, og de giver rådgivning om de fysiske rammer og indretning. Det er vigtigt, at patienterne ved, hvordan de bedst muligt kommer rundt derhjemme, da det kan være et stort spring at gå fra et sygehusmiljø til en hverdag derhjemme.

På denne måde kan patienterne hurtigere genoptage deres normale liv.

 

DUA
I dag kan Carl Aage Frederiksen klare sig i eget hjem uden rollator og stok. Det Udkørende Apopleksiteam har iværksat den første træning i hjemmet og givet råd og vejledning til, hvordan han færdes sikkert i eget hjem.
 

- Vi oplever gang på gang, at patienterne blomstrer, når de kommer hjem, da deres liv er mere meningsfuldt og fuld af andre aktiviteter end på sygehuset, fortæller teamleder og sygeplejerske Christina Nordborg.

En ældre patient på 88 år har sågar fortalt, at hun forventede at skulle hjem og sygne hen efter udskrivelse, men at hun med hjælp fra teamet og deres samarbejde med kommunen, har fået gejsten tilbage og noget at leve for igen. Det er sådan noget, der giver Det Udkørende Apopleksiteam blod på tanden.

- I starten var vi meget spændte på, om vi fik udskrevet patienterne for tidligt. Men vi har endnu ikke oplevet behov for genindlæggelse. Patienterne har altid mulighed for at tage kontakt til afdelingen eller teamet for at få hjælp, fortæller Christina Nordborg.

Patienterne bliver først udskrevet, når de er lægefagligt færdigbehandlet, har godt gang i træningen og har opnået et funktionsniveau, som vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til at kunne klare sig hjemme.

Sikkerheden kommer i første række.

- Da vi i teamet har mulighed for at støtte op og skabe en god overgang, tænker jeg, at vi nogle gange godt kan få patienterne endnu tidligere hjem, da de ofte klarer sig langt bedre end forventet, siger Kitt Jacobsen, der er teamets ergoterapeut.

Mere sikker overgang mellem sygehus og kommune
Det giver altid store omvæltninger i en familie, når et medlem får en blodprop i hjernen. Der opstår en masse tvivl og usikkerhed, og mange patienter og pårørende tænker over, om livet kan fortsætte som før, eller om det hele er vendt på hovedet.

På sygehuset træner og behandler man intensivt i tværfaglige teams, så patienterne kan komme hjem igen.

 

DUA
Greb på væggen er en forudsætning for at Carl Aage kan komme sikkert rundt i huset.
 

Ved udskrivelsen overtager kommunen den fortsatte træning. Det sker dog sjældent fra dag 1, og ofte vil der være et slip, indtil den kommunale træning kommer i gang.

- Men fordi vi nu kan være en forlænget arm efter indlæggelsen, kan vi med fordel udskrive lidt før end tidligere og træne patienten i kendte rammer. Dermed støtter vi op omkring patientens funktionsevne så patienten kan klare sig i hjemmet indtil kommunens terapeuter overtager, forklarer teamets tredje person fysioterapeut Ann Marie Vestergård.

Efter hvert besøg laver teamet altid et journalnotat, der er tilgængeligt for den praktiserende læge. Samtidig sker der en overlevering til de kommunale plejeteams.

- Det sikrer en meget mere smidig overgang mellem sygehus og det kommunale system, fortsætter Ann Marie Vestergård.

En sidste men meget vigtig del af teamets arbejde er råd og vejledning til de berørte familier. Der er mange spørgsmål om det videre liv med løbende genoptræning og generhvervelse af førlighed. Her bidrager teamet med specialiseret viden og stor erfaring inden for neurologien.

 

DUA
Langsomt men sikkert er Grethe ved at få sin gamle Carl Aage tilbage igen.
 

Men teamets arbejde gør en forskel for patienterne og de pårørende.

- Jeg var faktisk rigtigt bekymret for at skulle have Carl Aage hjem igen, for jeg vidste ikke, om det kunne gå, men vi har fået en rigtig god hjælp, og langsomt men sikkert er jeg ved at have min gamle Carl Aage tilbage igen, smiler Carl Aage Frederiksens kone, Grethe, og klapper manden på benet.

 

DUA
Det Udkørende Apopleksiteam. Fra venstre er det fysioterapeut Ann Marie Vestergård, ergoterapeut Kitt Jacobsen og teamleder og sygeplejerske Christina Nordborg. Privatfoto.

Siden er sidst opdateret 15-08-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring