Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Flotte karakterer fra medicinstuderende

Fremtidens læger er begejstrede for klinikophold på Sygehus Lillebælt.

klinikophold, evaluering fra medicinstuderende 2017

Overlæge Martin Hulgaard og medicinstuderende Cecilie Cramon på Børneafdelingen på Kolding Sygehus, hvor hun er på klinikophold.

 

Tekst: Anne-Mette Vargas Johnsen, anne-mette.vargas.johnsen@rsyd.dk

Fotos: Charlotte Dahl, charlotte.dahl@rsyd.dk

- Jeg var med til at trække musklerne til side. Operatøren tog hovedet, og jeg skubbede på toppen af kvindens mave og var med til at skubbe barnet ud. Det var en fantastisk oplevelse.
Sådan fortæller medicinstuderende Cecilie Cramon fra Syddansk Universitet om det kejsersnit, hun assisterede til, da hun var i praktik på Kvindesygdomme og Fødsler på Kolding Sygehus. Der var også dengang, hun var i praktik på Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus, hvor hun assisterede, da der skulle sættes skruer i et håndled. Hun fik lov at føre boret og sætte to skruer i. At få lov at prøve selv er en af grundene til, at Cecilie Cramon har givet høje karakterer for sine klinikophold på Sygehus Lillebælt, hvor hun i øjeblikket er i gang med sit tredje, denne gang på Børneafdelingen på Kolding Sygehus.


Sygehus Lillebælt over gennemsnittet
Sygehus Lillebælts 14 afdelinger i evalueringen ligger flot med en gennemsnitsscore på 5,1. Det samlede gennemsnit for de 66 hospitalsafdelinger fra hele Region Syddanmark, der er med i evalueringen, er 4,8. Sygehus Lillebælt har otte afdelinger med blandt de 22 afdelinger, der ligger i den bedste tredjedel. Hospitalsafdelingerne er af de studerende blevet bedømt på en skala fra 1-6 med 6 som det højeste, og de studerende giver blandt andet karakterer efter, hvor gode afdelingerne er til at lade de studerende selv prøve deres viden af i praksis i kontakt med patienterne.

 

klinikophold for medicinstuderende Kolding Sygehus børneafdelingen Cecilie Cramon

Medicinstuderende Cecilie Cramon lytter til hjertet på en sovende 1-årig patient på Børneafdelingen, mens overlæge Martin Hulgaard kigger med.

 

Afdelingerne bliver også bedømt på, hvor velforberedte de er på, at der kommer medicinstuderende, hvor godt klinikopholdet er planlagt for den studerende, og hvor megen feedback de får fra de erfarne læger undervejs.
- Jeg har blandt andet givet høje karakterer, fordi der har været plads til, at jeg kunne få lov at afprøve min viden i praksis. På operationsgangen har de sagt: Du skal assistere til den og den operation, og i ambulatoriet: Du får lov at lave undersøgelsen af patienten, fortæller Cecilie Cramon, som går på 11. semester på medicinstudiet på Syddansk Universitet. Hun er glad for, at hun for det meste har været placeret steder, hvor hun ikke bare skulle kigge på.
- De har sagt til mig, at det var min læring, der var i fokus, så jeg skulle gøre det, jeg havde mod på. For mig er det et godt læringsmiljø, og de har været meget imødekommende, siger den 26-årige kommende læge.


At lære at være læge
En af de erfarne læger, der har medicinstuderende på klinikophold er overlæge Martin Hulgaard, som netop nu har Cecilie Cramon i praktik på Børneafdelingen på Kolding Sygehus. Han er koordinator for alle vejlederne på Sygehus Lillebælt og er glad for de flotte karakterer.
- At uddanne de medicinstuderende er en tværfaglig indsats og vores fine evaluering skyldes positiv indstilling og flot indsats fra alle faggrupper, som er med til at skabe dygtige læger i fremtiden. Når de studerende kommer her, lærer de noget andet end på universitetet: de skal forholde sig til sygeplejerskerne, til patienterne, og de skal svare på en masse spørgsmål. Når sygeplejersken spørger, om fru Hansen med den opererede arm kan blive udskrevet, skal de overveje de medicinske aspekter, men også om patienten kan klare sig i hjemmet, fordi hendes mand kan lave mad til hende, eller vil det være nødvendigt med en hjemmesygeplejerske? Det er hele patientens livssituation, de skal tage stilling til, og det kræver noget andet af dem, forklarer Martin Hulgaard, som også får noget igen.
- De studerende kommer med en stor faglig viden og nysgerrighed, og nogle gange er man selv nødt til at læse dybere ned i et emne for at svare på alle spørgsmål. På den måde er de med til at holde os skarpe, siger Martin Hulgaard.


Måske kommer de tilbage
På Hjertesygdomme på Vejle Sygehus har overlæge Martin Busk 20-30 medicinstuderende på klinikophold om året, og udover at være med til at uddanne fremtidens læger har han et skarpt fokus på, hvad hans afdeling gerne vil have ud af den tid, medarbejderne investerer i de medicinstuderende, nemlig profilering og rekruttering.
- Vi er opmærksomme på at gøre det klart for de studerende, hvad vi forventer af dem, og hvad de kan forvente af os. De skal arbejde selvstændigt men under supervision, for det er aktiv læring. De ting er afgørende for, om de får et godt ophold, og det skal de have, for vi ønsker, at de gode studerende søger job hos os, når de er færdige med studiet, siger Martin Busk.

 

klinikophold for medicinstuderende evaluering
26-årige medicinstuderende Cecilie Cramon er på sit tredje klinikophold på Sygehus Lillebælt.


For medicinstuderende Cecilie Cramon har klinikopholdene været med til at vise hende vejen efter universitetsstudiet, når hun skal vælge specialisering: Det bliver sandsynligvis på Kvindesygdomme og Fødsler eller inden for ortopædkirurgien.
- Jeg kan sagtens forestille mig at arbejde på Sygehus Lillebælt i fremtiden, siger Cecilie Cramon.
Faktisk gør Cecilie Cramon det allerede, for efter klinikopholdet på Ortopædkirurgi sidste år søgte hun job i akutmodtagelsen på Kolding Sygehus, og nu er hun lægevikar dér cirka en gang om ugen.

 

 


Siden er sidst opdateret 23-10-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring