Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 1. februar 2018

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus


Torsdag den 1. februar 2018 kl. 13.00 – 15.00

Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus

 

Deltagere:Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Aase Gilling, pårørende
 • Allan Truelsen, patient
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinske sygdomme og Akutafdelingen
 • Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgi
 • Mogens Pedersen, patient
 • Sidse Petersen, oversygeplejeske
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi
 • Tage Brinch, patient

 

Afbud: Bjarne Nielsen, Helle Adolfsen, Pica Andersen, Ritha Helweg, Mette Vejstrup Madsen, Axel Paraschiv Svinth Junker

Referat: Line Skov Sjøberg, sekretariat, HR Afdelingen                                         

 

 

1.    Velkommen v/Bettina

Bettina bød velkommen til mødet.

 

2.    En sygdomshistorie

Oversygeplejersken på Hjertemedicinsk Afdeling havde etableret kontakt til en patient, der fortalte sin patienthistorie til PPR.
Pt. startede med at præsentere sig selv for efterfølgende at præsentere sit sygdomsforløb.
Sygdomsforløbet startede i februar sidste år med influenza-lignende symptomer, men en undersøgelse på Hjertemedicinsk Afdeling i Kolding viste, at pt. havde en medfødt fejl på den ene hjerteklap. Pt. gik løbende til kontrol med hjertet. Under et kontrolbesøg blev pt. scannet, og lægen ønskede at sende informationen til et andet sygehus. Det bekymrede pt., som forhørte sig om, hvorvidt der var sket en negativ udvikling i tilstanden, hvilket lægen afviste. Kort tid efter blev pt. kontaktet af en koordinationssygeplejerske fra Hjertemedicinsk Afdeling i Vejle, som bad pt. sygemelde sig samt aflyse ferie, da hun skulle have opereret en ny hjerteklap.
Pt. blev efterfølgende indkaldt til diverse prøver samt til en forundersøgelse på Vejle Sygehus, hvor hun skulle tjekkes for forkalkninger i hjertet.

Under forundersøgelsen oplevede pt. pludselig en enorm smerte. Det viste sig, at lægen ved en fejl havde ført et kateter gennem kranspulsåren. Pt. blev akut kørt til et andet sygehus. Undervejs i ambulancen oplevede hun at have to hjertestop. Da pt. ankom til det andet sygehus, var hun bange og ønskede at have sin mand ved sig på stuen, hvilket sygehuset ikke imødekom. Den efterfølgende fredag blev pt. flyttet tilbage til Kolding Sygehus, hvor hun alene havde én sygeplejerske tilknyttet hen over weekenden. Under indlæggelsen i Kolding blev pt. kontaktet af den læge, som lavede fejlen. Lægen var meget interesseret i at snakke med pt. om ulykken, hvilket pt. var meget taknemmelig for. Alt i alt havde pt. haft en god oplevelse med indlæggelsen. Hun var især glad for, at hun primært havde én sygeplejerske, Pia Bjerre Nielsen, tilknyttet, og at hun fortsat efterfølgende også havde og fortsat har kontakt til samme sygeplejeske.

 

Dét som pt. kunne ønske sig havde været anderledes var, at:

 • at hun ikke var blevet kontaktet pr. telefon af koordinationssygeplejersken
 • at hendes mand måtte have ligget på samme stue som hende

 

Hanne Andersen spurgte pt., om det var vigtigt for hende, at det var den sygeplejerske, som hun var tilknyttet fra starten af indlæggelsen, der kontaktede hende efter udskrivelsen.
Det var meget vigtigt for pt., at det var den samme sygeplejerske.
 

Sten Schmidt foreslog, at der kunne træffes en beslutning gældende for hele SLB, om at pårørende må være på samme stue som patienterne, hvis patienterne ønsker det.

 

3.    Status på medlemmer

Bettina informerede om, at der på næste møde deltager et nyt medlem, Inge Skovgaard.
Sten Schmidt informerede om, at han går på pension, og derfor også trækker sig fra PPR.

 

4.    Opsamling fra tidligere møder – PPR huskelisten

 • Patientansvarlig læge – hvor langt er vi? v/ Sten Schmidt
  Sten Schmidt gav en status på, hvor langt afdelingerne på Sygehus Lillebælt overordnet set er i forhold til implementeringen af Patientansvarlig læge (PAL).
  Onkologisk Afdeling er længst med implementeringen. De andre afdelinger er i gang med at beskrive, hvordan de vil håndtere og praktisere deres arbejde.
  Målet er, at det skal implementeres på alle afdelinger i løbet af 2018, og at stort set alle patienter skal have en PAL.
  Formålet med at have en PAL er kontinuitet, sammenhæng og fremdrift. Samtidig skal det skabe øget tryghed og tilfredshed hos patienter og pårørende.
  Tanken er, at der skal være et team omkring patienten, som skal repræsentere alle relevante faggrupper.
  Sten fortalte om et pilotprojekt på Onkologisk Afdeling i Vejle. Der blev blandt andet snakket om:
  • Hvilken rolle og ansvarsområder har en PAL
  • Hvornår skal det prioriteres, at man som patient har en PAL
  • Arbejdsplanlægning, herunder:

Resultaterne på pilotprojektet var:

 • Betydelig forbedring blandt læger og patienter

 • Mere smidige programmer

 • Større patienttilfredshed

Patienter og pårørende på mødet støtter alle op om PAL

 

 • Døde og døende patienter. Hvor skal de være? Status v/ Helle Adolfsen
  - punktet flyttes til næste møde pga. Helles fravær

 

5.    På eller inden møde 12. april foreslås tur med Pica (Rumle på Røntgenafdelingen) v/ Helle Adolfsen

- punktet flyttes til næste møde pga. Helles fravær

 

6.    Eventuelt

Vi mødes en time tidligere på næste møde (frokost, rugbrød)
Sten foreslog at der følges op på PAL senere på året

 

7.    Projekt ny hjemmeside i Region Syddanmark v/ Cathrin Tromborg Bræstrup

Cathrin gjorde opmærksom på, at Sygehus Lillebælts nuværende hjemmeside skal udskiftes.
På mødet efterspurgte Cathrin, hvad patienter og pårørende har brug for i forbindelse med en ny hjemmeside.


Patienter og pårørende gjorde opmærksom på at:

 • Det er vigtigt, at sygehuset har synlige værdier og holdninger på hjemmesiden, så man som patient får mulighed for at vælge, hvor man gerne vil behandles
 • Det tydeliggøres, hvor vi som sygehus er på vej hen, hvad sigter vi efter
 • PPR skal være mere synligt på hjemmesiden, så det bliver tydeligt, at rådet eksisterer
 • Det er vigtigt med let tilgængelig information på hjemmesiden
 • Det bliver let at finde information om lægevagten (synlig akuthjælp)


Cathrin oplyste på mødet, at der formentlig bliver to indgange på den nye hjemmeside.  Én til patienter og pårørende, og én til fagfolk, og jobsøgende.
Sygehus Lillebælt har i øvrigt sit eget domæne www.patienternessygehus.dk, hvor videoer om patientfortællinger, værdier osv. kan findes.

 

8.    Medarbejderbladet Journalen september 2018 ”søger gæsteskribenter” v/ Cathrin Tromborg Bræstrup

Sygehus Lillebælt har et medarbejderblad, Journalen, der udkommer 3-4 gange om året. Journalen har forskellige temaer fra gang til gang.
Kommunikationsafdelingen ønsker at invitere patienter og pårørende ind som gæsteredaktører på det blad, der skal udkomme i september.
Cathrin efterspørger derfor ideer til gode historier, og sender en mail med yderligere information ud.

 

 


Siden er sidst opdateret 18-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring