Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilJob-KarrierepilUddannelsepilLægelig videreuddannelsepilUddannelsesansvarlige lægerpilKommissorium for Det Lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt

Kommissorium for Det Lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt

Rådets formål

Sygehus Lillebælts lægelige Videreuddannelsesråd er organiseret med et råd for Kolding og et råd for Vejle/ Rygcenter Syddanmark. Videreuddannelsesrådet fungerer samlet som overordnet fora for den lægelige videreuddannelse på Sygehus Lillebælt, hvor de uddannelsesansvarlige overlæger/afdelingslæger og uddannelseskoordinerende yngre læger har mulighed for at mødes og diskutere uddannelsesmæssige emner.

Videreuddannelsesrådet har en rådgivende funktion i forhold til det lægelige videreuddannelsesområde, herunder en rådgivende funktion i forhold til sygehusets Board for det lægelige videreuddannelsesråd og Direktionens beslutningsgrundlag på området.
 

Board for det lægelige Videreuddannelsesråd

Den lægelige direktør er formand og herudover de to rådsformænd og Sygehus Lillebælts HR Chef medlem. Den lægelige direktør er Sygehus Lillebælts repræsentant i Det regionale råd for den lægelige videreuddannelse i Region Syd.
 

Rådets sammensætning

  • En ledende overlæge fra henholdsvis Kolding og Vejle Sygehus, som er formand for matrikelrådene i henholdsvis Kolding og Vejle
  • De uddannelsesansvarlige overlæger/afdelingslæger
  • Repræsentanter for PUF-lektorerne i Sygehus Lillebælt
  • De uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) evt. anden yngre læge med stor interesse for uddannelsesområdet fra matriklen
  • Sygehus Lillebælts HR Chef
  • Afdelingschef for den lægelige videreuddannelse Syd eller dennes stedfortræder har mulighed for at deltage som observatør
  • En koordinator i HR-afdelingen fungerer som sekretariat for Board og råd og deltager i møderne

Den lægelige direktør udpeger i samråd med den samlede direktion de to formænd. Formandsperioden er individuel. Fokus er at styrke den lægelige videreuddannelse i Sygehus Lillebælt.

 

Mødekadence

Videreuddannelsesrådet mødes 4 gange om året på hver matrikel, heraf er et af møderne et fællesmøde mellem de to råd. Der skrives beslutningsreferat fra møderne.

 

Opgaver og arbejdsområder

Arbejde for at forbedre kvaliteten af uddannelsen for læger i Sygehus Lillebælt med læring, sparring og netværk i og udenfor rådet. Rådet vægter høj deltagerinvolvering under møderne:
Udvikling og iværksættelse af tiltag der sigter mod forbedringer af uddannelsen for læger i Sygehus Lillebælt

Sikre ”best practice” på alle afdelinger gennem medlemmernes mulighed for gensidig læring, sparring og netværk om uddannelsesmæssige emner/udfordringer

En afdeling vil (undtagen på Fællesmødet) sparre med rådet om initiativer, udfordringer og forbedringer, som afdelingen fremadrettet kan arbejde med. Udgangspunktet er f.eks. afdelingens data fra www.evaluer.dk, selvscoringsskemaerne, inspektorrapporter og de kliniske cases som afdelingerne fremlægger på mødet for at få inspiration.

Inspektorrapporterne inddrages løbende af den enkelte afdeling til inspiration og erfaringsudveksling

Opdatering omkring nye retningslinjer for den lægelige videreuddannelse både regionalt og nationalt.

Rådet uddeler på Fællesmødet 2 priser Årets Højdespringer og Årets Videreuddannelsespris. UKYL gruppen nominerer og kårer de 2 prismodtagere. På marts mødet vil rådet pege på en UKYL, der er tovholder for aktiv involvering af UKYL netværket i nomineringen.

 

UKYL netværk

Sygehus Lillebælts UKYL netværk er et selvstændigt netværk under rådet.

HR afdelingen, Sygehus Lillebælt, 13. november 2018.


Siden er sidst opdateret 22-04-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring