Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2018pilNyheder 4. kvartal 2018pilNyt tilbud på Vejle Sygehus for kræftpatienter med senfølger

Nyt tilbud på Vejle Sygehus for kræftpatienter med senfølger

Vejle Sygehus har åbnet en ny senfølgeklinik for kræftoverlevere, der døjer med efterreaktioner som eksempelvis smerter, fordøjelsesbesvær og søvnløshed efter deres behandlingsforløb. 

Tekst: Klaus Stausbøll, Sygehus Lillebælt

Det præcise omfang og antallet af patienter kendes ikke. Men det er almindelig kendt, at kræftpatienter, som er blevet færdigbehandlet og erklæret kræftfri, i en vis udstrækning kan plages af smerter, lidelser og symptomer, der meget vel kan have rod i de langstrakte og krævende kræftbehandlingsforløb, som de har været igennem. Denne gruppe af patienter rammes af det, som i lægesprog kaldes for senfølger.

Døjer med åndenød og smerter
Senfølger er efterreaktioner og bivirkninger fra den stråleterapi, kemobehandling, operationer eller anden behandling, de har været igennem for at få bugt med kræften - og som måske først viser sig længe efter, at kræftbehandlingen og de efterfølgende kontroltjek er overstået.
- De her patienter begynder måske at døje med åndenød, fordøjelsesbesvær, hjerte-karforstyrrelser, smerter i knogler, muskler eller led. Eller måske løber de ind i søvnløshed, spontane depressioner, angst – eller noget helt fjerde, som får dem til at bestille tid ved lægen, der ofte vil tolke symptomerne som signaler på andre, typiske sygdomme. Men måske viser det sig altså i virkeligheden at være senfølger efter kræftbehandlingen.

Sådan fortæller overlæge Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling ved Vejle Sygehus. Sammen med sine kolleger, afdelingslæge Christine Madsen og læge Johanne Dam Lyhne, står han i spidsen for et nyt klinisk tilbud på Vejle Sygehus, der retter sig specifikt mod disse senfølgepatienter.
- Efter ønske fra blandt andet vores Patient- og Pårørenderåd her ved Vejle Sygehus åbnede vi for nylig en særlig senfølgeklinik i tilknytning til Onkologisk Afdeling. En klinik, som de praktiserende læger nu direkte kan henvise deres patienter til, hvis de har mistanke om, at der er senfølger på spil, i stedet for at sende patienterne ud til en masse ambulante undersøgelser på sygehusets forskellige afdelinger, som lægerne plejer at gøre for at finde en forklaring på patientens gener, uddyber afdelingslæge Christine Madsen.

 

Senfølgeklinik

Kræftoverlevere, der døjer med efterreaktioner som fx åndenød, kan nu få hjælp på en klinik.

Hun vil i mange tilfælde være den læge, som de henviste senfølger-patienter møder allerførste gang i den nye klinik. Her sættes der ekstra meget tid til en grundig samtale om de smerter, lidelser og eventuelle sygdomsforløb, behandlinger og øvrige lægeundersøgelser, som patienten måtte have været igennem i perioden efter kræftbehandlingen.  Og fremfor alt de aktuelle smerter og problemer, som har fået patienten til at opsøge sin egen læge.
- En del af det sætter jeg mig ind i på forhånd ved at gennemlæse deres opdaterede sygejournal for eventuelt at spotte og genkende symptomerne på de eftervirkninger fra den pågældende kræftbehandling, vi allerede kender på forhånd.  Jeg drøfter måske også patientens nuværende situation med de kræftlæger, som var inddraget i patientens kræftbehandling, og jeg kan også lægge an til en ekstra kontrolscanning for at være helt sikker på, at kræften ikke er blusset op igen, fortæller Christine Madsen.

Såvel forarbejdet som den indledende konsultation og, hvad der måtte følge af ekstra kliniske undersøgelser, foregår i en tværfaglig ånd, hvor folkene bag senfølgeklinikken trækker på deres kolleger og den lægefaglige ekspertise, som i forvejen findes på hospitalets øvrige specialafdelinger.
- Det gælder også for de psykiske, mentale og sociale aspekter, som også har indflydelse på, hvordan dagligdagen, tilværelsen og livskvaliteten former sig for kræftpatienterne efter et langt og opslidende behandlingsforløb. Forløbene kan sagtens vende så meget op og ned på deres arbejdsevne, samliv, familiære forhold, selvopfattelse og muligheder for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller for at dyrke motion, at det kommer til udtryk på en fysisk måde.  Det forsøger vi også at tage hånd om i senfølgerklinikken, siger læge Johanne Dam Lyhne. 

Flere patienter med senfølger
Hun er tilknyttet senfølge-klinikken med det særlige mål for øje at holde fokus på og forske specifikt i sammenhængen mellem de fysiske senfølger og de mentale og psykiske bivirkninger, som selv vellykkede kræftpatienterne ikke altid kan sige sig fri for.

Som overlæge Lars Henrik Jensen udtrykker det, så vil tingene aldrig rigtigt blive helt de samme som før for de patienter, der bliver ramt af kræft. Heller ikke selv om kræften bliver opdaget i tide og behandlet så godt og effektivt, at kræften trækker det korte strå.
- I takt med, at vi og vores kolleger rundt om på landets øvrige kræftafdelinger bliver bedre og bedre til at screene, opdage og behandle kræft, stiger antallet af langtidsoverlevere. Og dermed bliver der også flere potentielle patienter med senfølger. Dem har vi ikke været særligt gode til at tage os af indtil nu. På landsplan er det flere gange blevet påtalt, at der mangler et regulært klinisk efterbehandlingstilbud for kurerede og raskmeldte kræftpatienter.  Nu gør vi noget ved dét her i Vejle, hvor vores nye senfølgeklinik indtil videre er den første af sin art på hele den jyske side af Lillebælt i Region Syddanmark, påpeger Lars Henrik Jensen.

Senfølgeklinikken ved Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus er et nyt og ekstra tilbud til den vifte af efterbehandlingsforløb for kræftpatienter, som allerede bliver tilbudt på flere af sygehusets øvrige specialafdelinger.


Siden er sidst opdateret 04-12-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring