Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Fagfolk

Afdelingens selvstændige afsnit:

Akutlægebil Kolding:

Er en ud af fem døgndækkede lægebiler i Region Syddanmark. Lægebilen disponeres via 1-1-2 alarmcentralen og regionens vagtcentral ved tilstande, der skønnes at være livstruende. Endvidere kan områdets ambulancer og akutbiler rekvirere hjælp fra lægebilen. Der er årligt ca. 2.500 kontakter til Akutlægebil Kolding.


Bedøvelse:

Yder anæstesi og akut smerteseervice til gynækologi/obstetrik, karkirurgi, ortopædkirurgi og organkirurgi. Over halvdelen af ydelserne er til akutte patienter. Derudover ydes anæstesi til medicinske og pædiatriske patienter, samt anæstesiologiske service til Røntgen Afdelingen, herunder MR skanning, samt ved traumemodtagelse, transportledsagelse og tandbehandling i regionalt regi.


Dagkirurgi:

Varetages i selvstændig dagklinik. Specialer: Ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi, botox behandling af børn samt tandbehandling i kommunalt regi. Der udføres ca. 11.000 anæstesier pr. år.


Intensiv:

Er et multidisciplinært intensiv terapi afsnit med 12 intensiv behandlingspladser. Intensiv modtager ca.1.000 patienter pr. år og udfører ca. 400 respiratorbehandlinger og ca. 50 CRRT behandlinger.


Korttids- og Opvågningsafsnittet:

Modtager operationspatienter til opvågning 24/7. Korttidsafsnittet har to 4 sengs afsnit hhv. dag og døgnåbent, og modtager patienter til både elektive og akutte operationer.


Siden er sidst opdateret 31-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring