Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Nyt afsnit giver pleje til døende patienter

Til november åbner et nyt afsnit på Vejle Sygehus med palliativ støtte til uhelbredeligt syge kræftpatienter, der kun har kort tid tilbage at leve i.

Tekst: Søren Hygum Hansen, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


Patienten har kun få måneder – eller måske endda kun få uger – tilbage af livet. Kræftsygdommen er nu så fremskreden, at den ikke længere kan blive behandlet, og tilbage er lindring og pleje i den sidste tid.

På et nyt sengeafsnit på Vejle Sygehus, der åbner den 18. november, samler Sygehus Lillebælt nu uhelbredeligt syge kræftpatienter, der hidtil har fået denne støtte på fem forskellige afdelinger på sygehuset.
- Jeg forventer, at vi kan yde en god, ensartet symptomlindring på et højt niveau, som hjælper patienterne, siger overlæge Kristin Enevoldsen fra Onkologisk Afdeling.

Forventningen er, at det vil være til stor gavn for patienterne, at de ikke – som nu - får lindrende støtte og pleje flere steder på sygehuset, men i stedet kun får det ét sted, hvor personalet er specialiseret i det.
- De møder personale, der har kompetencer, viden om og erfaring med det her område. Vi vil gøre den sidste tid så god som overhovedet mulig, fortæller Dorthe Dall Kristensen, der er afdelingssygeplejerske på Onkologisk Afdeling.

Hjælp mod symptomer

”Afsnit for åbne indlæggelser”, som det hedder, er henvendt til uhelbredeligt kræftsyge mennesker, der kun har få måneder eller uger tilbage at leve i, og som ikke kan tåle mere behandling af kræftsygdommen - eller for hvem det ikke længere giver mening at fortsætte behandlingen, som situationen er.
 

Udsigt fra altan på Vejle Sygehus, hvorfra man kan se udover Vejle

Sådan er udsigten fra den altan, hvorfra patienterne kan se udover Vejle.

Patienterne, der kommer fra Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, kan blive henvist af en læge, hvis de opfylder en række kriterier – og får så en såkaldt ”åben indlæggelse”, de kan gøre brug af, når behovet opstår i den sidste tid. Afsnittet modtager ikke patienter med alle typer kræft, men med de fleste større kræftformer. Tanken er, at det skal foregå så smidigt som muligt, så patienten undgår at skulle forbi en vagtlæge eller en akutafdeling med de symptomer, som kræftsygdommen fører med sig. Patientens egen læge er tovholder.

Der er i alt 10 enestuer på afsnittet, hvor patienterne kan være indlagt nogle dage, hvis der er behov for det, mens de får lindrende behandling og pleje af sygeplejersker.
- Det kan for eksempel være situationer, hvor patienten på grund af kræftsygdommen er stærkt plaget af åndenød og forstoppelse. Så kan man komme her på afsnittet under den åbne indlæggelse og få hjælp mod de lidelser, uden at man først behøver at skulle forbi egen læge, siger Kristin Enevoldsen.

En smuk udsigt

I det hele taget vil personalet hele tiden rådføre sig med patienten og de pårørende om de beslutninger, som skal træffes.
- For nogle medfører sygdommen, at de ikke selv er i stand til at træffe beslutninger i den allersidste tid. Og så er det vigtigt, at vi i god tid har snakket med patienten om, hvad der skal ske – og hvem der i så fald skal træffe beslutninger for vedkommende, siger Kristin Enevoldsen.
 

 

Afdelingssygeplejerske Dorthe Dall Kristensen og overlæge Kristin Enevoldsen fra Onkologisk Afdeling.

Dorthe Dall Kristensen og Kristin Enevoldsen på afsnittet, der er ved at blive etableret.

Udover de 10 enestuer består afsnittet også af en større altan, hvorfra patienter og pårørende kan se udover Vejle midtby og fjorden.
- Vi håber, at det bliver en oase, hvor man kan sidde og nyde udsigten og solen - og høre fuglene synge, siger Dorthe Dall Kristensen.

Håndværkerne er stadig i gang med at renovere den gang på sygehuset, hvor afsnittet skal høre hjemme, ligesom man fortsat er i færd med at ansætte nye medarbejdere. Men når alt står klart, er planen, at sygeplejersker og læger vil danne grundlaget for afsnittet, ligesom der også er mulighed for at trække på en lang række andre medarbejdere på sygehuset – herunder en psykolog og en præst.

 

Artiklen er første gang udgivet 23/9 - 2019


Siden er sidst opdateret 05-10-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring