Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 17. juni 2020

Dagsorden til møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

17. juni 2020 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Bo Steendahl, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen, Inge Skovgaard

Gæst:  Kaja Margrethe Poulsen, Kvalitetsafdelingen

Afbud:  Tage Brinch, Mette Fogh Skouboe, Thomas Houmann Petersen
Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 


 

 1. Velkommen v/Aase Gilling
  Goddag til to nye medlemmer af PPR; Jan Faldt Bentsen og Bo Steendahl
   

 2. Godkendelse af referat fra møde 20/2-201. 

   

 3. Patienthistorie v/NN
   
 4. Kolding Sygehus under og efter COVID19 samt erfaringer i brug af online løsninger
  v/Helle Adolfsen
  Orientering, dialog og erfaringsudveksling
   
 5. Frivillighedsprisen 2020 v/Tina Bonde Spejlsgaard
  Orientering
   
 6. Patientansvarlige læge v/Helle
  Helle vil give en status på, hvor langt Kolding Sygehus er med indførelse af patientansvarlig læge
   
 7. LUPlight+ v/Kaja Margrethe Poulsen, Kvalitetsafdelingen
  Kaja vil fortælle om resultaterne af årets patienttilfredshedsundersøgelse
   
 8. Nyt fra Strategirådet v/Aase
   
 9. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
   
 10. Eventuelt
  Næste møde er 26/8-20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring