Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 26. august 2020

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

 

26. august 2020 kl. 13-15


Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus eller online


Deltagere:
Aase Gilling (fmd.), Bo Steendahl, Christel Matthiesen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard , Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen, Thomas Houmann Petersen
Gæst:  Thomas Larsen, Hanne Irene Jensen


Afbud:  Anne Daugaard Thuesen, Tage Brinch
Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1. Velkommen v/Aase Gilling
Goddag til nyt medlem af PPR, Christel Matthiesen

 

2. Godkendelse af referat fra møde 17/6-20 v/Aase Gilling
Opsamling på LUPlight+ og nyt om forbedrede adgangsforhold foran sygehuset.

 

3. Status på den aktuelle corona-situation på Kolding Sygehus  v/Helle Adolfsen

 

4. Ny lægefaglig direktør Thomas Larsen hilser på
Gensidig præsentation og information om rådets arbejde v/Aase

 

5. Forskning omkring livets afslutning v/forskningsassistent Hanne Irene Jensen
Hanne Irene giver oplæg og efterfølgende er der tid til dialog.

 

6. Nyt fra Strategirådet v/Aase

 

7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

 

8. Eventuelt
Næste møde er 21/10-20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale

 

Mødedatoer 2021

  • Torsdag 25. februar
  • Torsdag 29. april
  • Torsdag 3. juni
  • Torsdag 26. august
  • Torsdag 28. oktober
  • Torsdag 9. december

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring