Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 21. oktober 2020

Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Kolding Sygehus

21. oktober 2020 kl. 13-15


Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus eller online


Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Sidse Petersen,

Gæst:  Bente Høyer, Cathrin Tromborg


Afbud:  Inge Skovgaard, Thomas Houmann Petersen, Christel Matthiesen, Bo Steendahl, Pica Ann Blackburn Andersen

Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1. Velkommen v/Aase Gilling
Videojournalist Kasper Heide Lund kommer og filmer under en del af mødet

 

2. Godkendelse af referat fra møde 26/8-20 v/Aase
Nyt om forbedrede adgangsforhold foran sygehuset

 

3. Status på den aktuelle corona-situation på Kolding Sygehus  v/Helle Adolfsen

 

4. Nyt på medlemssituationen v/Helle og Tina
Status på medlemssituationen og orientering om indsatser i forhold til hvervning

 

5. Det virtuelle sygehus v/Helle og Aase
Del 1
HR chef Bente Høyer og kommunikationschef Cathrin Tromborg vil orientere om Regions Syddanmarks og Sygehus Lillebælts strategi på det virtuelle/digitale område
Del 2
Vi  søger at afdække, hvilke ønsker og behov for virtuelle løsninger, hhv. patienter og pårørende har.

 

6. Opsamling på pårørende-temaet og fortsat indsats v/Aase

 

7. Nyt fra Strategirådet v/Aase

 

8. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

 

9. Eventuelt v/Helle
Næste møde er 10. december 20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring