Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 10. december 2020

Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Kolding Sygehus

10. december 2020 kl. 13-15Deltagere:  
Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Bo Steendahl, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Inge Skovgaard, Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Karen Fagerlund, Kirsten Dyrbjerg Andersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen,  Tina Olander

Gæst:  Louise Westphal Killick

Afbud:  Christel Matthiesen, Thomas Houmann Petersen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen


Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 1. Velkommen v/Aase Gilling
  Vi byder velkommen til tre nye medlemmer af rådet; Karen Fagerlund, Kirsten Dyrbjerg Andersen og Tina Olander
  Orientering om tovholderrollen
   
 2. Godkendelse af referat fra møde 21/10-20 v/Aase
  Opfølgning på indsatsen til hvervning af medlemmer og præsentation af nye hvervefilm
   
 3. Sidste nyt om den aktuelle corona-situation på Kolding Sygehus  v/Hanne Andersen
  Status på situationen, orientering om etablering af Klinik for senfølger, COVID-19 testbil og kommende vaccine
   
 4. Margueriteprisen 2020 v/Helle
  Præsentation af de nominerede til årets Margueritepris.
   
 5. Det virtuelle sygehus v/Aase og Helle
  Vi  søger sammen at afdække, hvilke ønsker og behov for virtuelle/digitale løsninger patienter og pårørende har. Overvej gerne, hvilke digitale løsninger, der kan lette din kontakt med sygehuset som patient eller pårørende.
   
 6. Nyt fra Strategirådet v/Aase - UDGÅR
  Ingen mødeaktivitet siden sidst
   
 7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
   
 8. Eventuelt v/Helle
  Næste møde er 25. februar 2021 kl. 13-15 i direktionens mødelokale
  Vi slutter af med lidt julehygge og ønsker hinanden en glædelig jul.

Siden er sidst opdateret 16-12-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring