Skip til primært indhold

Praktikstedsbeskrivelse

Anæstesi- og Opvågningsafsnittet, Middelfart Sygehus, hører under ledelsen på Anæstesiologisk afdeling Vejle- og Middelfart sygehuse. Afsnittet tilbyder anæstesiologiske ydelser samt opvågningsfunktion. Desuden tilbyder afsnittet, i begrænset omfang, ekspertbistand i forbindelse med akut postoperativ smertebehandling. Der ydes udvidet monitorering i forbindelse med patientoverflytning til andet sygehus og afdelingen deltager desuden ved ECT- behandling og pleje på Psykiatrisk afdeling.

Praktikstedsbeskrivelse

Afsnittets mission er, at kunne give patienterne et anæstesiologisk præ -, per - og postoperativt forløb på et højt kvalitativt og fagligt niveau.

Vi ligger, i sygeplejen til vores patienter, stor vægt på patientinddragelse, professionalisme samt smittende arbejdsglæde.
Uddannelse er en central del i den forbindelse, og den studerende vil møde et anerkendende og dialogbaseret læringsmiljø.

Afsnittet samarbejder tæt med Region Syddanmarks Rygcenter, kirurgisk del.
Patientkategorien består af ortopædkirurgiske patienter, der har smerter og nedsat mobilitet pga. forskellige ryglidelser.

Afsnittet er uddannelsessted for:

  • Sygeplejestuderende på flere semestre
  • Internationale sygeplejestuderende
  • Anæstesikursister

Den praktik- og uddannelsesansvarlige har ansvaret for koordinering, planlægning, ud­vik­ling og evaluering af sygeplejestuderendes kliniske uddannelsesforløb i samarbejde med afde­lings­syge­plejersken.
I dagligdagen følger den studerende altid en kliniske vejleder.
Fokus er på refleksion, supervision og læreprocesser.

Sygehusets størrelse og kultur giver de studerende god mulighed for at følge patienterne i deres in­di­vi­duel­le patientforløb. Vi ligger vægt på individuelle uddannelsesforløb.

Afsnittet har dagligt fokus på forskning og udvikling.

Projekter afvikles både i samarbejde med studerende, men også i den daglige sygepleje i relation patient-sygeplejerske imellem.

APPFWU02V