Skip til primært indhold

Patienter og pårørende

Her kan du læse om praktiske forhold og de forskellige afsnit i Urinvejskirurgisk Afdeling

Afdelingens afsnit

Ankomst

Når du ankommer til afsnittet, skal melde din ankomst hos sekretæren, som sidder i skranken.

Du skal huske at have dit sygesikringskort med, da du skal bruge det til at melde din ankomst. 

Indlæggelse

Under din indlæggelse lægger vi vægt på, at du:

  • Hurtigt bliver oppegående
  • Føler dig godt smertedækket
  • Spiser og drikker tilstrækkeligt
  • Har vandladning og at maven fungerer

Dette er for at forebygge, at du får komplikationer og sikrer dig en hurtig udskrivelse.

Medicin

Hvis du tager medicin, skal du medbringe medicinen i den originale emballage. Hvis du har en medicinliste, vil vi også gerne have, at du medbringer den.

Besøgstid

De fleste patienter har brug for ro og hvile. Der er derfor ikke mulighed for besøg i tidsrummet fra kl. 12.30-14.30. Hvis du ønsker besøg i det tidsrum, kan I sidde i opholdsstuen eller på altanen. Efter kl. 21 er besøg kun muligt efter aftale med personalet.

Inden du møder i ambulatoriet

Det er vigtigt, at du har læst dit indkaldelsesbrev og eventuelle bilag.

Har du fået medsendt skemaer, er det vigtigt, at disse er udfyldt inden ankomst.

Når du møder i ambulatoriet

Husk at medbringe:

  • Sygesikringskort
  • Indkaldelsesbrev
  • Opdateret medicinliste
  • Patientspørgeskema
  • Eventuelt læsestof, hvis der skulle opstå ventetid

Du skal registrere din ankomst ved en af de 2 skærme, der hænger på den grønne væg ved siden af receptionen, det er halvvejs nede ad gangen.

Praktiske oplysninger

Du skal huske at have dit sygesikringskort med, da du skal bruge det til at melde din ankomst.

Du skal møde på det tidspunkt, som står i dit indkaldelsesbrev.

APPFWU01V