Skip til primært indhold

Patienter og pårørende

Her kan du læse om praktiske forhold og de forskellige afsnit i Urinvejskirurgisk Afdeling

Afdelingens afsnit

Praktiske oplysninger

Du finder sengeafsnittet i A-bygningen på 5.sal.

Telefontid hos sekretæren fra kl. 8-15 alle hverdage

Telefon: 79 40 94 40, tast 2.

 

Bestilling af transport fra kl. 8-15 alle hverdage

Telefon: 79 40 94 40, tast 2.

Maja Rudkjøbing Pedersen

Afdelingssygeplejerske for Urinvejskirurgisk Sengeafsnit

Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus


79 40 94 40

Praktiske oplysninger

Ambulatoriet er åbent alle hverdage fra kl. 8-15.

Du finder ambulatoriet i B-bygningen på 5. sal.

Telefontid hos sygeplejersker fra kl. 8-15 alle hverdage

  • Tlf: 79 40 94 00, tast 2.

Bestilling af transport fra kl. 8-15 alle hverdage

  • Tlf: 79 40 94 00 (tast 1)

Inden du møder i ambulatoriet

Det er vigtigt, at du har læst dit indkaldelsesbrev og eventuelle bilag.

Har du fået medsendt skemaer, er det vigtigt, at disse er udfyldt inden ankomst.

Når du møder i ambulatoriet

Husk at medbringe:

  • Sygesikringskort
  • Indkaldelsespapir
  • Opdateret medicinliste
  • Patientspørgeskema
  • Eventuelt læsestof, hvis der skulle opstå ventetid

Du skal registrere din ankomst ved en af de 2 skærme, der hænger på den grønne væg ved siden af receptionen, det er halvvejs nede ad gangen.

Mailkontakt til ambulatoriet

Du skal skrive en mail til ambulatoriet, hvis du skal have tilsendt:

  • Medicin for prostatacancer
  • Katetre
  • Indlæg/bleer

Her logger du ind i din digitale postkasse på Borger.dk med dit NemID og er klar til at skrive din e-mail direkte til os:

Ønsker du at blive omvisiteret

Du skal skrive en mail til sekretariatet, hvis du ønsker dig omvisiteret andetsteds i henhold til dine rettigheder - det er vigtigt, at du skriver hvortil i din mail.

Her logger du ind i din digitale postkasse på Borger.dk med dit NemID og er klar til at skrive din e-mail direkte til os:

Lone Guldberg Stephansen

Afdelingssygeplejerske for Urinvejskirurgisk Ambulatorium

Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus


Praktisk information

Du finder dagkirurgisk afsnit i B-bygningen på 3. sal.

Telefontid hos lægesekretær fra kl. 8-15 alle hverdage

Tlf: 79 40 94 00, tast 4

 

Du skal huske at have dit sygesikringskort med, da du skal bruge det til at melde din ankomst.

Du skal møde på det tidspunkt, som står i dit indkaldelsesbrev.

Susanne Munch Baungaard

Afdelingssygeplejerske for Urinvejskirurgisk Operationsafsnit

Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus


APPFWU01V