Skip til primært indhold

Fagfolk

Her finder du information om afdelingens forskellige afsnit

Akutlægebil Kolding

Er en ud af fem døgndækkede lægebiler i Region Syddanmark. Lægebilen disponeres via 1-1-2 alarmcentralen og regionens vagtcentral ved tilstande, der skønnes at være livstruende. Endvidere kan områdets ambulancer og akutbiler rekvirere hjælp fra lægebilen. Der er årligt ca. 2.500 kontakter til Akutlægebil Kolding.

Bedøvelse

Yder anæstesi og akut smerteservice til gynækologi/obstetrik, karkirurgi, ortopædkirurgi og organkirurgi. Over halvdelen af ydelserne er til akutte patienter. Derudover ydes anæstesi til medicinske og pædiatriske patienter, samt anæstesiologiske service til Røntgen Afdelingen, herunder MR skanning, samt ved traumemodtagelse, transportledsagelse og tandbehandling i regionalt regi.

Dagkirurgi

Varetages i selvstændig dagklinik. Specialer: Ortopædkirurgi, organkirurgi, gynækologi og botox behandling af børn. 

Intensiv

Er et multidisciplinært intensiv terapi afsnit med 13 intensiv behandlingspladser. Intensiv modtager ca.900 patienter pr. år og udfører ca. 400 respiratorbehandlinger og ca. 50 CRRT behandlinger.

Korttids- og Opvågnings Afsnittet

Modtager operationspatienter til opvågning 24/7. Korttidsafsnittet har både dag- og døgnsenge, og modtager patienter til både elektive og akutte operationer.

Den Regionale Specialtandpleje

Varetager tandbehandling for både børn og voksne, som ikke kan varetages i kommunalt eller privat regi. Link til Regionens hjemmeside for  Den Regionale Specialtandpleje 

APPFWU01V