Skip til primært indhold

Relation

Kernebegrebet relation beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Relation skal forstås som et fundamentalt grundvilkår. Det betyder, at vi som mennesker er afhængige af hinanden og dermed er sårbare i relationen. Patienten og sygeplejersken er ligeledes afhængige af hinanden og sårbare i deres relation. I relationen er de ligeværdige som mennesker, men der findes dog et asymmetrisk
magtforhold, idet patienten har brug for sygeplejerskens viden og kompetencer. I den gode relation er sygeplejersken opmærksom både på patientens viden, livshistorie, handlekraft og sårbarhed. Sygeplejersken forvalter sin faglige viden og kompetencer således, at patienten bliver i stand til at magte sin situation.

APPFWU01V