Skip til primært indhold

Karriereudvikling

I Sygehus Lillebælt sætter vi udvikling af vores medarbejdere højt, da det er med til at skabe dygtige og engagerede medarbejdere, der understøtter vores vision om at sætte patienten først.

Forsker

Karriereudvikling med fokus på ledelse

Vi ønsker at understøtte livslang læring og uddannelse hos medarbejderne samt understøtte den faglige og personlige udvikling. Det kan ske gennem særlig sundhedsfaglig kompetenceudvikling, klinisk specialisering, varetagelse af særlige nøglefunktioner eller ved at træde ind i en ledelsesrolle.

Eksempler på karriereudvikling i Sygehus Lillebælt

APPFWU02V