Skip til primært indhold

KBU

Klinisk Basisuddannelse for læger (KBU).

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Som KBU-læge får du en bred klinisk erfaring med mange forskellige sygdomme.
Sygehus Lillebælt har et stort udbud af ambitiøse specialer med en lang tradition for at samarbejde om gode patientforløb og aktive forskningsmiljøer.

Vi prioriterer uddannelse meget højt, og alle KBU-læger har mulighed for et 2 dages fokuseret ophold i et andet speciale, hvor du kan snuse til det speciale, du evt. ønsker at videreuddanne dig i.
 

KBU-forløb på Sygehus Lillebælt

På Sygehus Lillebælt tilbyder vi KBU-forløb på Kolding og Vejle Sygehuse indenfor

 • Kardiologi
 • Neurologi
 • Intern medicin
 • Organkirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Urologi


Se oversigten over uddannelsesstillinger i Sygehus Lillebælt.

Introduktionskurser til KBU-læger

Udover de obligatoriske kurser, får alle KBU-læger to kursusdage med undervisning i

 • Sikker medicin – tryghed for patienten
 • Introduktion til laboratoriecentret med Klinisk Genetik
  • Immunologi og Biokemi
  • Klinisk Mikrobiologi
  • Klinisk Patologi

Har du brug for mere information, inden du vælger KBU-forløb, så kontakt gerne en af vores uddannelsesansvarlige overlæger.

Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som du skal gennemføre og have godkendt i den kliniske basisuddannelse.
Find målbeskrivelsen på Sundhedsstyrelsens side.

Vejledning om fokuseret ophold og introduktionsstillinger

Den uddannelsesansvarlige overlæge i din afdeling rådgiver dig om fokuseret ophold og introduktionsstillinger, om specialer, forskning og dine karrieremuligheder i Sygehus Lillebælt.

Find oversigt over uddannelsesansvarlige læger. 

 

Kolding Sygehus svarer på spørgsmål om KBU

 • Tæt supervision i et godt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Langsigtede karrieremuligheder fra KBU-læge til speciallæge, og sundheds-IT, der letter dagligdagen som læge enormt
 • Hensyn til familielivet med boliggaranti i attraktive lægeboliger og børnepasning tæt på sygehusene – meget billigere huspriser end i universitetsbyerne

Som KBU-læge får du bred klinisk erfaring med mange forskellige sygdomme. Vi har et stort udbud af ambitiøse specialer med en lang tradition for at samarbejde om gode patientforløb og aktive forskningsmiljøer.
Vi prioriterer uddannelse meget højt, og alle KBU-læger har mulighed for et 2 dages fokuseret ophold i et andet speciale, hvor man kan snuse til det speciale, man evt. ønsker at videreuddanne sig i.
På Hoveduddannelsesdagen samler vi alle hoveduddannelseslæger i sygehusspecialer til en årlig netværksdag. Generelt er netværk vigtigt for os – lige fra netværket for yngre forskere, til kollegiale og sociale netværk i afdelingerne og i lægeboligerne tæt på sygehusene i Kolding og Vejle.
Som studerende har du mulighed for et præklinisk ophold i en afdeling ved at kontakte en af vores cheflæger. 

Læs om præklinisk ophold for medicinstuderende.
Find cheflæger og afdelingsledelser. 

Omfattende introduktionsprogram til sygehuset og afdelingerne, følgevagter og mulighed for tæt supervision. Stor åbenhed omkring muligheder og udfordringer som nyansat læge.

Konkrete funktioner, som du som KBU-læge lærer i:

Medicinsk Afdeling

 • Som KBU-læge får du ca. 2 ugers introduktion til afdelingen herunder følgevagter
 • Som KBU-læge lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte patienter inden for den brede interne medicin
 • Som KBU-læge tilknyttes du et bestemt sengeafsnit
 • Som KBU-læge lærer du at gå stuegang
 • Både som forvagt og stuegangsgående læge er der tæt supervision; du er aldrig alene
 • Der afholdes middagskonference med speciallæger hver dag, hvor dagens udfordringer drøftes
 • Der er mulighed for 2 dage på fokuseret ophold på en anden sygehusafdeling på Sygehus Lillebælt med henblik på karrierevejledning

Hjertemedicinsk afdeling

 • Du lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte patienter inden for den brede interne medicin
 • Du tilser medicinske patienter i skadestuen og FAM
 • Du indgår under supervision i det daglige kliniske arbejde i forbindelse med stuegange, og du varetager DC konvertering samt arbejdstests i ambulatoriet
 • Du får mulighed for at stifte bekendtskab med afdelingens kardiologiske funktioner og træne ekg-tolkning, samt at overvære ekkokardiografi undersøgelser
 • Du vil blive tilbudt enkelte uddannelsesdage, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold, fx i form af besøg på anden klinisk eller paraklinisk afdeling
 • Du indgår i en fælles forvagt med lægerne fra Medicinsk Afdeling. I vagtfunktionen indgår modtagelse og planlægning af den initiale udredning af akut indlagte uselekterede medicinske patienter døgnet rundt.

Organkirurgisk Afdeling

Du bliver introduceret grundigt til afdelingen og de funktioner, du skal have. Du kommer i vores ”Tissue lab”, hvor du vil arbejde med instrumenter i friskt væv en gang i din tid hos os. Du har fri adgang til vores tekniske læringscenter med simulatorer og fantomer.

Du kommer til at

 • tage imod, undersøge og behandle patienter med abdominalkirurgiske lidelser
 • være en del af det daglige kliniske arbejde og gå stuegang
 • assistere ved kirurgiske indgreb i vores kirurgiske dagklinik (ambulante operationer) og vores ”store” operationsgang
 • udføre små operationer under supervision
 • få mulighed for at gå med ældre kollega i endoskopien eller til f.eks. ERCP og PEG-sondeanlæggelse
 • se patienter i et superviseret ambulatorium til forundersøgelse for kirurgiske sygdomme
 • være en del af vagtteamet i FAM sammen med mellemvagt og bagvagt 
 • som led i karrierevejledning, har du som KBU læge 2 dage, som du kan bruge på en anden afdeling efter eget valg
 • arbejde på en afdeling, hvor uddannelse vægtes højt, hvor humøret er højt og arbejdsklimaet i top

Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Deltagelse i arbejdet i skadestuen med varetagelse af udredning, behandling og evt. indlæggelse af ortopædkirurgiske patienter. Altid under tæt og god supervision
 • Deltagelse i stuegang på Ortogeriatrisk afsnit under supervision
 • Behandling af patienter i ambulatorie med dobbeltambulatorie sammen med ældre kollega
 • Assistent til ortopædkirurgiske operationer
 • Man forventes at kunne reponere frakturer, luksationer, sy traumatiske sår og være fuldbyrdet operativ assistent ved opholdets ophør. Vi skal nok lære dig op

Hjerne- og Nervesygdomme

Som KBU-læge

 • får du en god introduktion, med et fast program
 • lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte og kroniske patienter inden for neurologien
 • lærer du at gå stuegang. Som stuegangsgående læge er der tæt supervision; du er aldrig alene
  Du indgår i en fælles forvagt med lægerne fra Medicinsk Afdeling. I vagtfunktionen indgår modtagelse og planlægning af den initiale udredning af akut indlagte uselekterede medicinske patienter døgnet rundt. Der er mulighed for 2 dage på fokuseret ophold på en anden sygehusafdeling på Sygehus Lillebælt med henblik på karrierevejledning

Medicin

Ca. 10-15 arbejdsdage inden man har sin første aften-/nattevagt. Man har altid prøvet at være forvagt i dagtid, inden man går i aften-/nattevagt

Hjertemedicin

10-15 arbejdsdage

Organkirurgi

ca. 2 uger

Ortopædkirurgi

10 hverdage

Hjerne- og Nervesygdomme

ca. 2 uger

Ja

Medicin

Fast morgenundervisning 4 dage om ugen, hvor både yngre læger, herunder KBU-læger og speciallæger deltager. Når man har vagt i Akutafdelingen er der case-baseret gennemgang 4 dage om ugen.

Hjertemedicin

Der er morgenundervisning hver torsdag og casebaseret undervisning i forbindelse med den daglige middagskonference.

Organkirurgi

Ja, 1 time hver onsdag morgen, 45 min. hver torsdag eftermiddag, samt faglige 5 min. 1-2 gange ugentligt. Desuden arrangeres i afdelingen fx suturkursus.

Ortopædkirurgi

1 time hver onsdag morgen for alle læger, hver tirsdag ½ time for YL holdt af YL, samt ”daglige kliniske 3 minutter”.

Hjerne- og Nervesygdomme

Tirsdagsundervisning, hvor yngre læger har journalklub. Onsdagsundervisning hvor special- eller hoveduddannelseslæger underviser. Mandag og torsdag er der røntgen-konference.

Medicin

På hver sengeafdeling er der afsat tid hver dag til fast supervision til middagskonferencen. I vagtplanen er det desuden programsat, hvilken læge der skal have ekstra supervision og af hvem. Det er obligatorisk, at alle patienter, som bliver indlagt og udskrevet af KBU-læge, skal gennemgås med seniorlæge både af hensyn til patientsikkerheden og for læringen. Samtaler med hovedvejlederen er skemalagt i forhold til at lave uddannelsesplan og progression i læringen.

Hjertemedicin

Supervision er skemalagt i arbejdsplanen. Introduktion til stuegang og ambulatorium er inkluderet i introprogrammet. På daglige morgen- og middagskonferencer, bliver patienter gennemgået med speciallæger. Skemalagte samtaler med vejleder.

Organkirurgi

Alle funktioner i FAM, på stuegang og i ambulatoriet er superviserede, hvor der er ældre læge, som også går stuegang, er i FAM eller er supervisor uden egne patienter i ambulatoriet. Der er en god omgangstone og afdelingen lever op til mottoet: Når man spørger, får man svar.

Ortopædkirurgi

Man arbejder altid i teamfunktion sammen med ældre kollega, både i FAM, i ambulatoriet og til stuegang. Således er der altid mulighed for direkte supervision. Afdelingen sætter en ære i dette.

Hjerne- og Nervesygdomme

Der er skemalagt supervision ved en speciellæge/1. reservelæge i alle dele af yngre lægers arbejde (ambulatorium, stuegang og vagt).

Karrierevejledning prioriteres højt. Alle yngre læger har en fast hovedvejleder, der hjælper med individuel karrierevejledning efter behov og ønske. KBU-lægerne har mulighed for 2 dages fokuseret ophold på Sygehus Lillebælt og vores uddannelsesansvarlige overlæger (UAOL) samarbejder desuden på tværs af specialer med henblik på vejledning om karrieremuligheder.

Medicin

Udover ovennævnte karrierevejledning vil man altid have karrierevejledning med sin hovedvejleder.

Hjertemedicin

Karrierevejledning foregår i forbindelse med vejledersamtalerne.

Organkirurgi

Karrierevejledningen foregår i forbindelse med vejledersamtalerne, og som KBU læge har man 2 dage, som man kan bruge valgfrit til fokuseret ophold på anden afdeling.

Ortopædkirurgi

Karrierevejledningen indgår som fast element i uddannelsessamtalerne. KBU-lægen vil fast få tilbudt 2 dages fokuseret ophold på egen eller anden afdeling med afsæt i egne ønsker i forhold til karriereovervejelser.

Hjerne- og Nervesygdomme

Karrierevejledning foregår i forbindelse med vejledersamtaler.

Medicin

Knap halvdelen af dagtidsarbejde foregår med stuegangsfunktion under supervision

Hjertemedicin

Ja

Organkirurgi

Ja, både i FAM og sengeafsnit. Begge steder under supervision af afdelingens ældre læger.

Ortopædkirurgi

Man deltager i tavlemøde kl. 9.30 med 2 ortopædlæger, 1 geriater, sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Stuegang planlægges her. Der er således tale om sidemandsoplæring med mulighed for umiddelbar kontakt til ældre kollega.

Hjerne- og Nervesygdomme

Ja

Medicin

3-4 vagter pr. måned

Hjertemedicin

Ca. 3

Organkirurgi

4-5 nattevagter pr. måned

Ortopædkirurgi

3-4 pr. måned

Hjerne- og Nervesygdomme

Ca. 3-4 vagter pr. måned

Vejle Sygehus svarer på spørgsmål om KBU

Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus, Kolding Sygehus tilbyder:

 • Tæt supervision i et godt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Langsigtede karrieremuligheder fra KBU til speciallæge og sundheds IT, der letter dagligdagen som læge enormt
 • Hensyn til familielivet med boliggaranti i attraktive lægeboliger og børnepasning tæt på sygehusene – meget billigere huspriser end i universitetsbyerne

Som KBU-læge får du bred klinisk erfaring med mange forskellige sygdomme. Vi har et stort udbud af ambitiøse specialer med en lang tradition for at samarbejde om gode patientforløb og aktive forskningsmiljøer. Vi prioriterer uddannelse meget højt, og alle KBU-læger har mulighed for et 2 dages fokuseret ophold i et andet speciale, hvor man kan snuse til det speciale, man evt. ønsker at videreuddanne sig i.
På Hoveduddannelsesdagen samler vi alle HU læger i sygehusspecialer til en årlig netværksdag.
Generelt er netværk vigtigt for os – lige fra netværket for yngre forskere, til kollegiale og sociale netværk i afdelingerne og i lægeboligerne tæt på sygehusene i Kolding og Vejle.

Som studerende har du mulighed for et præklinisk ophold i en afdeling ved at kontakte en af vores cheflæger.

Læs om præklinisk ophold for medicinstuderende.
Find ledende overlæger under Afdelingsledelser. 

Omfattende introduktionsprogram til sygehuset og afdelingerne, følgevagter og mulighed for tæt supervision.

Konkrete funktioner, som du som KBU læge lærer i:

Medicinsk Afdeling

 • Introduktionsprogram samt navn og kontakt på hovedvejleder tilsendes inden opstart
 • 2 ugers introduktionsperiode til afdelingen herunder følgevagt og simulationstræning
 • Introduktion til dit uddannelsesforløb ved den uddannelsessansvarlige ledende overlæge
 • Adgang til uddannelsesplatform, som hjælper dig med at skabe overblik over dit KBU-forløb
 • Som KBU læge lærer du at modtage, undersøge og behandle akutte patienter inden for den brede interne medicin
 • Foruden det akutte arbejde, får du funktioner på stuegang og i ”lungepakken” Læs mere på Medicinsk Afdelings hjemmeside
 • Potentialesamtale efter en måneds ansættelse med den uddannelsesansvarlige ledende overlæge, for at sikre en god opstart og potentiale for videre læring
 • Stor tilgængelighed til vejledning og supervision af speciallæger i hverdagen
 • Skemalagt uddannelsestid

Derudover er der mulighed for to uddannelsesdage, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold, fx i form af besøg på en anden klinisk eller paraklinisk afdeling i Sygehus Lillebælt

Hjertemedicinsk Afdeling

 • Du får en grundig introduktion til arbejdet
 • ALS kursus
 • Du lærer at modtage, undersøge og behandle akutte patienter inden for den brede interne medicin
 • Du tilser medicinske patienter i skadestuen
 • Du indgår under supervision i det daglige kliniske arbejde i forbindelse med stuegange og du varetager arbejdstests
 • Du får mulighed for at stifte bekendtskab med afdelingens kardiologiske invasive og non-invasive udredningsprocedurer (KAG, hjerte-CT og MR, pacemaker-anlæggelse)
 • Du får enkelte uddannelsesdage, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold på anden klinisk eller paraklinisk afdeling
 • Du indgår i en fælles forvagt med lægerne fra Medicinsk Afdeling. I vagtfunktionen indgår modtagelse og planlægning af den initiale udredning af akut indlagte uselekterede medicinske patienter døgnet rundt

Ortopædkirurgisk Afdeling

 • Du får tilsendt et introduktions- og uddannelsesprogram forud for ansættelsen. Materiale om afdelingen og arbejdsområder vil fremgå af intranettet og infonet
 • Introduktionsprogrammet over knap 2 uger indeholder både præsentation af vores afdeling, målrettet undervisning og 3 følgevagter.
 • Du vil lære at modtage, undersøge og behandle akutte patienter inden for ortopædkirurgien, herunder selvstændigt kunne reponere Colles frakturer, reponere skulderluksationer, behandle akutte sår m.fl.
 • Du vil, foruden det akutte arbejde, deltage i stuegang og ambulatorium.
 • Assistere til operationer med indsættelse af hofte- og knæproteser, herunder lære at lave kirurgiske knuder, forskellige suturteknikker mv.
 • Du vil i dagligdagen arbejde sammen med mere erfarne læger i alle arbejdsområder.
 • Der er mulighed for to uddannelsesdage, som enten kan bruges i afdelingen til deltagelse i særlige aktiviteter eller som fokuseret ophold, fx i form af besøg på en anden klinisk eller paraklinisk afdeling i Sygehus Lillebælt.

Urologisk Afdeling

 • Du får tilsendt introduktionsprogram forud for ansættelsen med materiale om afdelingen og faget
 • Du får 14 dages introduktion til afdelingen inkl. følgevagter
 • Du lærer at modtage, undersøge og behandle akutte urologiske patienter, herunder kateteranlæggelse samt viden om den brede urologi, dvs. både den benigne og den maligne urologi
 • Der er fællesvagt aften/nat og weekend med organkirurgerne         
 • Du har egne ambulatorier med direkte supervision af speciallæge
 • Du deltager i stuegang og er med på OP som assistent
 • Afdelingen har undervisning torsdag morgen, hvor KBU-lægen i slutningen af forløbet selv skal planlægge og afvikle undervisningen
 • Du lærer i nogen grad at cystoskopere med både flexibelt og stift cystoskop
 • Der er mulighed for to uddannelsesdage, som fx kan bruges på fokuseret ophold

Medicinsk Afdeling

Minimum 10 arbejdsdage. Som udgangspunkt får du først nattevagt efter 3 måneder, når du har opnået en vis erfaring i håndtering af akutte medicinske patienter

Hjertemedicinsk Afdeling

Efter introduktionsperioden på 2 uger

Ortopædkirurgi

10 arbejdsdage før selvstændig vagt

Urologi

10 arbejdsdage før selvstændig vagt

Medicin og Hjertemedicin

For- og mellemvagter har vagt på stedet. Bagvagter er på ½ times tilkald om natten. Hjertemedicinsk bagvagt er på matriklen hele døgnet.

Ortopædkirurgi

Supervisor har tilkaldevagt fra kl. 20 til næste morgen.

Urologi

Både urologisk og organkirurgisk bagvagt har tilkaldevagt i aften-/nattetiden samt efter stuegang i weekender.

Medicin

Daglig undervisning efter fastlagt plan. Se gerne hjemmeside for nærmere information.

Hjertemedicin

Morgenundervisning hver tirsdag og torsdag. Praktisk undervisning i ekkokardiografi samt journal club ad hoc. De daglige morgenkonferencer har generelt et højt case-orienteret indhold.

Ortopædkirurgi

Morgenundervisning hver torsdag og ”3 kliniske minutter” øvrige dage, ad hoc undervisning til røntgen.

Urologi

Undervisning hver torsdag for alle læger, sidste fredag i måneden for alle reservelæger.

Medicin

Du bliver tilknyttet en hovedvejleder fra første dag. Vi tilstræber månedlige vejledersamtaler. 360 graders evaluering og feedback ved uddannelsesansvarlig ledende overlæge i sidste halvdel af ansættelsen. Let tilgængelighed og tæt samarbejde i dagligdagen med mere erfaren kollega.

Hjertemedicin

Tilknyttes vejleder fra start. Daglig klinisk vejledning og supervision er tænkt ind i de enkelte funktioner. 

Ortopædkirurgi

Der er tilstedeværelsesvagt for supervisor (speciallæge eller HU-læge fase 3) indtil kl. 20.00. Skadestuen lukker for patientindtag kl. 22.00

Urologi

Der er altid en supervisor til stede i ambulatoriet, som man kan rådføre sig med, og som kan se patienten sammen med KBU lægen. Ved stuegang foregår dette i tæt samarbejde med stuegangsgående speciallæge eller bagvagt.

Karrierevejledning bliver prioriteret højt. Alle yngre læger har en fast hovedvejleder, der hjælper med individuel karrierevejledning efter behov og ønske. KBU-lægerne har mulighed for 2 dages fokuseret ophold og vores uddannelsesansvarlige overlæger (UAOL) samarbejder desuden på tværs af specialer med henblik på vejledning om karrieremuligheder.

Medicin

Ud over karrierevejledning ved hovedvejleder, tilbydes alle KBU-læger karrierevejledning ved den uddannelsesansvarlige ledende overlæge i sidste del af deres ansættelse.

Hjertemedicin

Karrierevejledningen foregår i forbindelse med vejledersamtalerne.

Ortopædkirurgi

Tilbyder formaliseret karrierevejledning ved midt- eller slutsamtalen efter ønske.

Urologi

Individuel samtale ved midtvejs- og slutevaluering. Gennem samtaler med vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge diskuteres ønsker for karrierevalg og der gives vejledning og råd om opnåelse af mål.

Ja

Medicin

De første 3 måneder har man senest fri kl. 20 cirka 4 gange om måneden. De sidste 3 måneder vil der være aften-/nattevagter cirka 3-4 gange om måneden

Hjertemedicin

9 skiftet vagt således ca. 3 aften-/nattevagter pr. måned.

Ortopædkirurgi

Der er et forvagtslag og bagvagtslag. Forvagtslaget er bemandet med reservelæger og har ud over dagfunktioner som assistance på operationsgangen og ambulatoriefunktionen, to vagtfunktioner (primært skadestuefunktion). En fra kl. 07.00 til kl. 18.00 og en fra kl. 12.00 til kl. 23.00. KBU-lægerne har ca. 4 af hver vagtfunktion pr. måned. Der er i udgangspunktet ikke reservelæger på vagt mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.

Urologi

7 skiftet vagt fordelt på 8-9 forvagter, delte vagter i hverdagen og døgnvagter i weekender. Således 4-5 vagter pr. måned heraf en weekendvagt.

Rejsetider med bil og tog til sygehusene i Kolding og Vejle

Kolding og Vejle sygehuse ligger centralt i Danmark med relativt korte rejsetider fra universitetsbyerne Århus, Odense og København. 
Med tog kan du fx komme fra Århus til Kolding på 75 minutter og bare 60 minutter, hvis du kører i bil.
Kommer du fra Odense er du i Vejle på under 1 time, uanset om du kommer i bil eller med tog.
Fra København er forbindelserne også gode med toget til både Vejle og Kolding.

Lægebolig under uddannelse

Vores Boligudlejning hjælper dig nemt til en bolig ved et af sygehusene. 
En lægebolig giver også mulighed for et  socialt netværk med kolleger fra andre afdelinger.
Læs om lægeboliger på Sygehus Lillebælt. 

APPFWU02V