Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Røntgen og Scanning

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Åbningstider:

Knogle- og thoraxambulatorium

Mandag kl. 7.45 - 14.00

Tirsdag kl. 7.45 -16.30

Onsdag kl. 9.00 - 16.30

Torsdag: kl. 7.45 - 14.00

Fredage har vi ikke åbent ambulatorium for knogleundersøgelser, bortset fra akutte skader. I tidsrummet 07.45 - 09.00 er der også åbent for de patienter der skal have taget røntgen af lungerne.

Transport og tolkebistand

På alle henvisninger noteres, om patienten er berettiget til transport, samt om patienten har behov for tolkebistand.

Ved servernedbrud kan det være en udfordring at få en henvisning igennem til Røntgen og Scanning, og i stedet for at give patienten en henvisning med i hånden, er det nu muligt at anvende Sikker henvendelse.

Sikker henvendelse for samarbejdspartnere

Røntgen og Scanning

Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 26 83

Mere information:
Telefontid alle hverdage 8.00 - 15.00

Columna

Røntgen af columna er primært indiceret hos patienter uden traumeanamnese som mistænkes for osteoporotiske sammenfald eller spondylose/listese, og som forventes at kunne fortsætte deres behandlingsforløb ved egen læge. Er derudover sjældent indiceret.

Henvisningen visiteres af radiolog og patienten vil blive indkaldt. Columna kan således ikke modtages i åbent ambulatorium.

Patienter mistænkt for fraktur af columna cervicalis, thoracalis eller lumbalis, uanset alder, skal henvises til FAM Zone 1 - skadestuen.

Se i øvrigt Regionens retningslinjer for billeddiagnostik af columna i linket her: Link til Sundhed.dk Regionens retningslinjer for Billeddiagnostik af columna

Røntgen af thorax

Ved et malignitetssuspekt fund på en billeddiagnostisk undersøgelse henviser Røntgen og Scanning patienten videre til "Lungepakken", Medicinsk Afdeling i Vejle. Lungepakken indkalder og informerer patienten. Dette vil fremgå tydeligt af røntgenbeskrivelsen.

I øvrige tilfælde, hvor radiologen anbefaler supplerende CT scanning, er det egen læge, der skal henvise patienten til Scanning. Scanninngen kan foregå enten på Vejle sygehus, Middelfart sygehus, eller Kolding sygehus. Det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen, hvor man kan henvise patienten til.

Yderligere information:

Se forløbsbeskrivelserne for "Behandling af lungecancer i Region Syddanmark; Gældende for Sygehus Lillebælt, Vejle, Middelfart og Kolding på dette link: Forløbsbeskrivelse

Ultralyd

Obs. vi modtager ikke patienter til ultralyd i åbent ambulatorium.

Patienter med hernieproblematik bør henvises til organkirurgisk vurdering; subsidiært til CT scanning.

Patienter der skal til scanning af abdomen, skal møde fastende (4 timer). Det skal endvidere noteres om patienten er berettiget til transport samt om patienten har behov for tolkebistand, skal liftes eller der er andre hensyn i forhold til vores planlægning.

Patienter til ultralydskanning obs. DVT

Gældende for patienter over 15 år med begrundet mistanke om DVT og som skønnes egnede til ambulante forløb:

Henvisningen sendes til Røntgen og Scanning. Patienten skal møde på afdelingen for Røntgen og Scanning i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8 og 14.

Hvis DVT afkræftes sendes patienten hjem til forsat forløb hos egen læge.

Hvis DVT påvises sendes patienten i daghospitalet.

Ved mistanke om lungeemboli er det IKKE et ambulant forløb

Efter kl. 14 henvises patienterne direkte til skadestuen.

Røntgenundersøgelse ude hos borgerne

Pr. 01.01.2018 startede Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus et projekt med tilbud om røntgenundersøgelse ude hos borgerne. Tilbuddet gælder konventionelle røntgenundersøgelser af knogler og thorax på ældre, fysisk svækkede patienter, handicappede patienter og demente patienter, hvor liggende transport til sygehuset, til en røntgenundersøgelse, kan betyde en forværring af deres tilstand, desorientering og/eller angst.
Tilbuddet gælder for patienter, der er bosiddende på plejehjem eller anden institution med plejepersonale til stede.

Læs pjecen om den udekørende røntgenenhed her

Liggende patienter

Vær opmærksom på, at der kan forekomme lang ventetid på liggende transport. Det er derfor uhensigtsmæssigt at der sendes en liggende patient efter kl. 11. Afdelingen lukker kl. 15 og der vil derefter ikke være opsyn med patienten eller personale til stede.

Personalet på Røntgen og Scanning må ikke give smertestillende medicin til patienter henvist direkte til Røntgen og scanning. Hvis patienten har behov for smertedækning under forløbet, skal der henvises til akutafdelingen.

Akutte patienter til Røntgen og Scanning/Skadestue

Ønsker egen læge patienten vurderet i skadestuen, henvises patienten til skadestuen.
Formuleringen: ”Bedes efterfølgende vurderes i skadestuen” bør undgås, da patienten så i stedet skulle have været henvist direkte til skadestuen.
Når der sendes henvisninger på akutte patienter til Røntgen og scanning, foretages og beskrives undersøgelsen akut.

Hvis røntgen ikke viser akutte skader, må patienten gå til egen læge med henblik på opfølgning og evt. behandling.
Hvis der er brud eller andet oplagt behandlingskrævende, sendes patienten i skadestuen.

Hvis særlige forhold gør sig gældende og patienten, trods normale forhold på røntgen, har brug for yderligere vurdering på skadestuen ved f.eks. stærke smerter, immobilitet eller causa socialis, videresender røntgenpersonalet patienten dertil.

MR-scanning

Som praktiserende læge kan du henvise direkte til:

MR scanning af knæ - Obs. nye retningslinjer: Patienter over 50 år skal henvises til ortopædkirurgisk vurdering og kan altså ikke henvises til MR scanning via egen læge. 

Patienter over 35 år kan henvises til MR scanning, forudgået af røntgen af knæ, der udelukker artrose. Røntgenundersøgelsen skal være under 1 år gammel. Ved radiologisk artose/artrit bør patienten henvises til ortopædkirurgisk eller reumatologisk vurdering og ikke MR.

MR scanning af columna - Obs. nye retningslinjer som kan ses i Flow-chart til henvisning til MR-scanning af columna

MR-scanning af skulder - obs. Rotatorcuff skade, såfremt traumet er mindre end en måned gammelt. Der skal samtidig henvises til Ortopædkirurgisk ambulatorium

Husk at notere på henvisningen om kontrolskema er ok., Patientens højde og vægt, patientens funktionsniveau, hvis patienten eksempelvis sidder i kørestol, er døv eller om der er andre hensyn vi skal tage.

MR-skanning af børn samt patienter med særlige behov

På Røntgen og Scanning har vi skabt et trygt miljø for MR-scanning af børn, og for voksne patienter med klaustrofobi. Børnene lykkes vi ofte med at scanne uden behov for narkose  helt ned til 4-års alderen.

Vi tilbyder scanning i narkose til børn under 4 år eller til voksne med fysisk eller psykisk handicap. Voksne med svær klaustrofobi kan tilbydes MR-scanning med i.v. beroligende medicin.

Ved henvisning til MR i narkose eller med tilbud om i.v. beroligende medicin skal henvisningen, udover kontrolskema, indeholde følgende akutelle oplysninger:

 • Ønsket undersøgelse
 • Indikation for undersøgelsen (aktuelle lidelse)
 • Eventuelle andre lidelser (hjertesygdom, lungesygdom, stofskiftesygdom, hypertension/åreforkalkninger, psykiatriske lidelser osv.)
 • Opdateret medicinliste
 • Eventuelle tidligere anæstesier
 • Højde, vægt, kendte allergier

CT-scanning

Du kan henvise til:

 • CT-scanning af cerebrum - obs. demens
 • CT-scanning af nyrer - obs. nyresten
 • CT-scanning, efter anmodning fra radiolog, f.eks. CT thorax efter røntgen af thorax

Udredning af malignitet uden for de organspecifikke pakker

Hvis du, som praktiserende læge, har en patient med alvorlige symptomer, som kan være kræft, kan der i Sygehus Lillebælts optageområde startes en udredning via:

 • Udredning via diagnostisk center, medicinsk afdeling, Vejle Sygehus
 • Udredning via medicinsk afdeling i Kolding
 • Røntgen af thorax + UL af abdomen + udvidet blodprøvepakke (nuværende indhold i udredningspakke for okkult cancer) - laves på alle matrikler på SLB
 • CT af thorax og abdomen med intravenøs kontrast - laves på Røntgenafdelingen Vejle/Middelfart
   

For mistanke om lungecancer (hvor der ifølge forløbsbeskrivelsen på Sundhed.dk henvises direkte til CT), laves scanningerne i Vejle. Mistanken med klinisk begrundelse skal anføres i henvisningen.

Se vejledninger og information om henvisning/visitation, længere nede på siden, under "vigtig information inden du henviser"

Afdelingsledelse

Ledende overlæge Jakob Møller

Jakob Møller

Cheflæge

Røntgen og Scanning


76 36 53 67
Ledende overradiograf Pica Ann Blacburn Andersen

Pica Ann Blackburn Andersen

Chefradiograf

Røntgen og Scanning


76 36 28 72

Lægelig ansvarlig overlæge

Maria Arvad Serifi

Overlæge

Røntgen og Scanning


Specialeansvarlige overlæger

Johnny Kristensen

Specialeansvarlig overlæge for karintervention og MR

Røntgen og Scanning


76 36 27 53

Radu Lucia Vijdea

Specialeansvarlig overlæge for ultralyd

Røntgen og Scanning


76 36 27 37

Inessa Shilenok

Specialeansvarlig overlæge for CT

Røntgen og Scanning


76 36 27 19

Jens Friedrich Maier

Specialeansvarlig overlæge for ortopædi

Røntgen og Scanning


76 36 07 60

Praksiskonsulent

Kirstine Johansen

Praktiserende læge


Ved servernedbrud kan det være en udfordring at få en henvisning igennem til Røntgen og Scanning, og i stedet for at give patienten en henvisning med i hånden, er det nu muligt at anvende Sikker henvendelse.

Anvend dette link for sikker henvendelse for samarbejdspartnere

Røntgen og Scanning

Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 26 83

Mere information:
Telefontid alle hverdage 8.00 - 15.00

APPFWU02V