Skip til primært indhold

Intensiv afsnit

Læs om vores organisering, vagter og indhold i arbejdsopgaver

Vi er et multidisciplinært intensiv afsnit med 6 behandlingspladser, som modtager akutte patienter fra onkologi, urinvejskirurgi, organkirurgi, otologi, kardiologi samt de medicinske specialer, herunder hæmatologi. 

I vores afsnit indgår:

·         ’Excellent sygepleje som tænkehorisont'. Målet herfor er, at patienten oplever velvære under indlæggelsen, og at den excellente sygepleje afspejles i den daglige kliniske praksis.

·         'Fælles beslutningstagning' hvor beslutningen om den rette behandling og pleje, sker gennem inddragelse af patienten og dennes pårørende.

Vi er 45 sygeplejersker. Vi arbejder med tildelt patientpleje i grupper af sygeplejer, hvor kompetencespændet varierer fra rimelig ny sygeplejerske til meget erfaren intensiv sygeplejerske i et lærende miljø, hvor man er aldrig alene omkring den syge intensivpatient.

Intensiv sygeplejerskerne varetager en udekørende funktion til de medicinske sengeafsnit, der hedder MAT-funktionen. Det står for Mobilt AkuT funktion. Denne funktion har til formål, at kunne nå at opfange evt forværring hos kritisk syge patienter – og dermed opstarte behandling, så patienten kommer i bedring igen, og ikke behøver overflyttes til Intensiv afsnittet. Al evidens fortæller, at overflytninger – specielt i aften og nattetimerne ikke er godt for patienternes overlevelse.

En typisk dag omkring den intensive patient vil bestå af både grundlæggende sygepleje, omsorg for både patient og pårørende, brug af tekniske hjælpemidler omkring patienten og tværfaglig stuegang, pleje og behandling. Læger og sygeplejersker samarbejder tæt omkring den intensive patient og ofte har sygeplejersken kun ansvaret for 1 patient i en almindelig dagvagt. 1-2 patienter i aften og nattevagterne.
Hvor det er nødvendigt, er respirator og dialyse en del af vores behandling.

Foruden EPJ anvender vi elektronisk intensiv journal.

Vi arbejder hver 2. eller 3. weekend i 8¼ timers vagter eller hver 4. weekend i 12-timers vagter med mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan. Der er forventeligt 8-9 vagter over 4 uger. For en fuldtidsstilling. Det er muligt at blive ansat på deltid, hvis dette ønskes.

Det er en fordel at have specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Hvis ikke man har det, forventes det, at man vil tage uddannelsen indenfor 1-3 år efter opstart i Intensiv afsnittet.

Her kan du kan læse mere om specialuddannelsen i intensiv sygepleje.

APPFWU02V