Skip til primært indhold

Studerende og uddannelsessøgende

Som studerende på forskellige sundhedsfaglige uddannelser kan du tage en del af din uddannelse på Rygcenter Syddanmark.

Afdelingen er uddannelsessted for mange faggrupper. Vi tillægger det stor værdi, at være med til at forme en god uddannelse til de uddannelsessøgende og på den måde tage et medansvar i at sikre sundhedsvæsenet med gode kommende kollegaer.

Vi modtager følgende studerende/elever:

Som fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt i Odense eller UC Syd i Haderslev har du mulighed for at komme i praktik på 1., 5. og 6. semester på Rygcenter Syddanmark.

Dit praktikforløb

1. semesters praktikforløb er primært en observationspraktik, hvor du lærer om den grundlæggende fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering.

Når du er i praktik på 5. og 6. semester, har du egne patientforløb, hvor du ser både specifikke og uspecifikke rygpatienter. Du vil blandt andet varetage undersøgelser med henblik på at opstille

 • et fysioterapeutisk hovedproblem,
 • en intervention i form af blandt andet specifikke/funktionelle øvelser,
 • generel konditionering,
 • smertehåndterings strategier,
 • information samt stillingtagen til videre plan ved afslutning.

Du vil i forløbet indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

På dit 9. og 10. semester som kiropraktorstuderende fra Syddansk Universitet kan du komme i praktik på Rygcenter Syddanmark, hvor du får hovedparten af din praktiske uddannelse.

Dit praktikforløb

I forbindelse med praktikopholdet foretager du undersøgelser og opfølgende kontroller på patienter under vejledning af supervisorer. Derudover får du løbende undervisning fra uddannede kiropraktorer og læger, som er tilknyttet Rygcenter Syddanmark.

Uddannelsestiden fordeles mellem klinikophold på afdelingen og undervisnings-/teoridage på Syddansk Universitet under Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik.

Er du studerende som sundhedsadministrativ koordinator på UCL kan du komme i praktik på Rygcenter Syddanmark på 1. og 4. semester.

 • Den første praktik er på 10 uger
 • Den anden praktik er på 20 uger

Dit praktikforløb

Praktikken vil have fokus på administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder særligt journalbehandling koordinerings-, formidlings- og planlægningsarbejde af patientforløb på Rygcenter Syddanmark og anvendelse af digitale løsninger til at understøtte arbejdsgange i en sundhedsadministrativ sammenhæng.

Er du nysgerrig på at komme i praktik hos os læs mere i vores praktikstedsbeskrivelse på UCL’s praktikportal.

Du kan læse mere om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator på UCL – Erhvervsakademi og Professionhøjskolens hjemmeside.

Som social- og sundhedsassistentelev fra Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, har du mulighed for at komme i praktik 3 a eller 3 b på Rygcenter Syddanmark.

Dit praktikforløb

Første del af praktikforløbet består af 3 dage i Virksomhedsforlagt undervisning, hvor du interviewer 1-3 patienter med fokus på patientens oplevelser af overgange mellem sektorer og afdelinger. Efterfølgende er der refleksion og vejledning på Rygkirurgiske senge.

Herefter er du i et 12 ugers somatisk praktikforløb, hvor der vil være fokus på medicinhåndtering og at skabe gode patientovergange mellem faggrupper og sektorer.

Er du ved at uddanne dig til speciallæge indenfor reumatologi eller arbejdsmedicin, har du muligvis en del af dit uddannelsesforløb på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

Dit praktikforløb


Rygcenter Syddanmark varetager specifikt uddannelsen inden for udredning og behandling af patienter med ryglidelser. Som uddannelsessøgende er du tilknyttet en daglig vejleder.

Under dit forløb på vil du lære mere om

 • undersøgelsesteknikker,
 • vurdering af MR-scanninger,
 • kommunikation samt
 • tværfaglig og tværsektorielt samarbejde.

Desuden vil der også være stort fokus på de 7 lægeroller.

For mere information kontakt

Cheflæge Jakob Espesen

Jakob Blaabjerg Espesen

Cheflæge

Rygcenter Syddanmark


29 72 79 77 Sikker post, Rygcenter Syddanmark

Er du sygeplejerskestuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kan du komme i praktik på Rygcenter Syddanmark på dit 1., 2., 6. og 7. semester.

Du kan komme i praktik på

 • Rygkirurgiske senge
 • Rygkirurgisk operationsafsnit
 • Ambulatorium (Rygkirurgi).

Praktikforløb på Rygkirurgiske senge

På Rygkirurgiske senge er målet for dit praktikforløb på 1. semester at observere patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhæng i en 3 ugers periode.

På 2. semester skal du i 10 uger arbejde med sygeplejeklinisk beslutningstagen til patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Fokusområderne er blandt andet at samarbejde med patienten om dennes behov for ernæring og væske samt udskillelse af det samme før og efter operationen.

Du vil også lære at anvende teknologiske redskaber i sygeplejen med henblik på at forebygge utilsigtede hændelser. Derudover vil du arbejde med

 • smerteproblematikker versus mobilisering efter en rygoperation,
 • kendskab til farmakologisk smertebehandling samt
 • at kunne anvende nonfarmakologisk smertebehandling.

I praktikforløbet på 6. semester arbejder du i 10 uger hen imod at lære selvstændig professionsudøvelse samt mono- og tværprofessionelt samarbejde på tværs af sektorer.

Dine fokusområder er blandt andet at samarbejde med patienten om dennes smertebehandling i det præ- og postoperative patientforløb samt at kunne anvende nonfarmakologisk og
farmakologisk smertebehandling.

Derudover lærer du at anvende teknologiske redskaber i sygeplejen samt at kunne lede og organisere det daglige arbejde i forhold til stuegang, at afholde tværfaglige konferencer med sigte på at forebygge utilsigtede hændelser og at skabe trygge patientforløb.

Du afslutter forløbet med en praktisk og mundtlig eksamination.

På 7. semester, skal du bearbejde en praksis-problemstilling i et bachelorprojekt. Her foregår et samarbejde og vejledning efter aftale mellem dig som studerende og lederen eller den uddannelsesansvarlige på afdelingen.

Praktikforløb på Rygkirurgisk operationsafsnit

På Rygkirurgisk operationsafsnit har du i dit praktikforløb på 1. og 2. semester primært fokus på grundlæggende sygepleje og klinisk beslutningstagen.

Målet for dit praktikforløb på 1. semester er at observere patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhæng i en 3 ugers periode.

På 2. semester skal du i 10 uger arbejde med sygeplejeklinisk beslutningstagen til patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Dine opgaver vil blandt andet være at

 • dokumentere plejen,
 • modtage patienter og
 • deltage i lejring og forflytning af patienten.

Praktikforløb på ambulatorium (Rygkirurgi)

Du kan komme i praktik på Rygcenter Syddanmarks ambulatorium (Rygkirurgi) på 6. semester, 1. del i en periode af 10 uger.

I løbet af perioden arbejder du med at opnå læring i selvstændig professionsudøvelse samt mono- og tværprofessionelt samarbejde på tværs af sektorer. Temaet for dit praktikforløb retter sig mod selvstændig professionsudøvelse til patienter, borgere og pårørende i komplekse, akutte og kroniske pleje- og behandlingsforløb i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fokus er at opnå kompetencer til selvstændig professionsudøvelse, herunder tværprofessionelt samarbejde, med fokus på sammenhængende patient- og borgerforløb i og på
tværs af sektorer.

På Rygcenter Syddanmark er det også muligt at gennemføre et ph.d.-studium, hvis du f.eks. er læge, kiropraktor, sygeplejerske eller fysioterapeut. Vi er altid på udkig efter dygtige og motiverede ph.d.-studerende. I vores retningslinje ”Det gode ph.d.-forløb på Rygcenter Syddanmark” kan du se mere om, hvad et forløb indeholder. 

Der er to forskningsenheder i afdelingen, og du er velkommen til at kontakte dem, hvis du er interesseret i en ph.d. inden for udredning, behandling og tværsektorielle forløb for rygpatienter.

APPFWU01V