Skip til primært indhold

Job- og uddannelsessøgende

Ortopædkirurgisk Afdeling prioriterer uddannelse højt - også på et fagligt højt niveau

Ortopædkirurgisk Afdeling er en stor afdeling med repræsentation af næsten alle fagområder indenfor specialet. Vi ser det som en vigtig forpligtigelse at deltage aktivt og engageret for at medvirke til at opretholde høj professionel standard inden for alle sundhedsfaglige områder. I Ortopædkirurgisk Afdeling modtager vi således mange studerende inden for forskellige faggrupper. Du kan her læse mere om uddannelse på afdelingen som læge, lægesekretær, sygeplejersker og social- og sundhedsassistent.

I Ortopædkirurgisk Afdeling prioriterer vi uddannelse af medicinstuderende, postgraduat uddannelse af læger til både selvstændigt virke og til speciallæger, højt. Det er således en del af vores lægelige identitet, at vi lærer yngre kollegaer op. Alle læger under uddannelse tilbydes en vejleder i afdelingen, uddannelsesplan samt løbende uddannelsessamtaler.

Du kan læse om de forskellige niveauer af lægeuddannelsen her.

Vi modtager årligt fire studerende - to med start i foråret og to med start i efteråret. Vi har to elever fastknyttet i dagafsnittet og to i ambulatoriet.

Den SAK-studerendes primære arbejdsområder er patientrelaterede opgaver, administration, IT/teknologi, koordination og formidling. Service, kvalitet, ansvarlighed og fleksibilitet er de vigtigste nøgleord.

Vores SAK-studerende arbejder tæt sammen med læger og plejepersonale og øvrige faggrupper på sygehuset og har kontakt med patienter og deres pårørende. Elevernes skoleforløb foregår på UCL i Odense.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit modtager fast social- og sundhedsassistent elever i praktik 3.
Uddannelsesteamet består af en koordinerende praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske for hele afdelingen. Der er yderligere tilknyttet en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske til sengeafsnittet samt flere vejledere, der er uddannet social- og sundhedsassistent.
Vi har fokus på det gode uddannelsesmiljø, hvor vi ønsker at understøtte den studerendes læring bedst muligt. Derfor vægtes kvalitet og udvikling af studiemiljøet højt.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager fast sygeplejestuderende på alle niveauer samt internationale udvekslingsstuderende.
Uddannelsesteamet består af en koordinerende praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske for hele afdelingen. Der er yderligere tilknyttet en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske til hvert afsnit samt flere kliniske vejledere på afsnitsniveau.
Vi har fokus på det gode uddannelsesmiljø, hvor vi ønsker at understøtte den studerendes læring bedst muligt. Derfor vægtes kvalitet og udvikling af studiemiljøet højt.

APPFWU02V