Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt.

Hjertesygdomme Sygehus Lillebælt befinder sig på både Vejle og Kolding Sygehus. Der er på begge matrikler et sengeafsnit og et ambulatorium. I sengeafsnittene hjælper vi hinanden på tværs, hvis der er overbelægning, så patienterne kan blive taget hånd om i de bedste omgivelser. I disse situationer vil Flowmaster ved indlæggelsen, efter aftale med os, visitere til den matrikel der har plads.

De invasive undersøgelser og behandlinger, så som KAG undersøgelser og Pacemakerimplantationer er samlet i ambulatoriet i Vejle.

AK-center Lillebælt hører også under Hjertesygdomme og spørgsmål herom, kan rettes hertil.  Se kontaktoplysninger senere.

Indlæggelser: Via Flowmaster på Akutafdelingen på telefon 79 36 33 33

Faglig telefonrådgivning og/eller rådgivning mht. visitation (fra kl. 08.30-15.00):

Vejle: 79 40 69 17

Kolding: 76 36 05 69

Subakut ambulatorium (fra kl. 8.30-15.00): (vurdering af akutte problemstillinger med få dages varsel, evt. som erstatning for indlæggelse)

Vejle: 79 40 69 17

Kolding: 76 36 05 69

Der sendes akut henvisning til Hjertesygdomme Ambulatorium påført bemærkning: ”tlf. aftalt fremmøde d. xx.xx.xx i akutklinikken, xx Sygehus”.

AK-center SLB: Tlf.: 76 36 28 97

Hjertesygdomme modtager patienter med kardiologisk sygdom eller symptomer tydende herpå samt patienter med lungeemboli, hypertension, hyperlipidæmi og synkope.

Der er adgang til en del af afdelingens faglige retningslinjer og instrukser på sygehusets hjemmeside via eksternt Infonet.

 

 

Afdelingsledelse

Portræt af chefsygeplejerske Anette Nissen Sørensen

Anette Nissen Sørensen

Chefsygeplejerske

Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt


79 40 64 48 Sikker post, Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt
Cheflæge Flemming Hald

Flemming Hald

Cheflæge

Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt


79 40 67 67 Sikker post, Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Hjertesygdomme Kolding

Hendrik Franow

Ledende overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Janna Nikolajevna Lund

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Jonas Angel Sjøland

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Lise Zeuthen

Ledende overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Monica Petronela Poenaru

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Nikolaj Stevnbak Andersen

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Pavel Ovtchinnikov

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Ramshanker Ramanathan

Afdelingslæge

Hjertesygdomme Kolding


Remmon R. L. F. Washington

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Thomas Gohr

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Tomas Ylander Nørrestrand

Overlæge

Hjertesygdomme Kolding


Hjertesygdomme Vejle

Ann Bovin

Afdelingslæge

Hjertesygdomme Vejle


Dilek Hunerel Alan

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Lone Due Vestergaard

Funktionsansvarlig overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Lone Kærslund Andersen

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Martin Busk

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Mayooran Gnanaganesh

Afdelingslæge

Hjertesygdomme Vejle


Susanne Elisabeth Hosbond

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Tenna Gadgaard

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Thais A. L. Pedersen

Afdelingslæge

Hjertesygdomme Vejle


Thomas Andreas Fischer

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Ulrik Hedegaard Eriksen

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Vibeke Brogaard Hansen

Overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Vibeke Guldbrand

Ledende overlæge

Hjertesygdomme Vejle


Claus Noringriis

Praksiskonsulent


5053 0123

Vejle

Hjertesygdomme, Vejle Sygehus

Beriderbakken 4

7100 Vejle

Lokationsnumre Vejle

SLB Hjertesygdomme Afsnit: 5790000210749

SLB Hjertesygdomme Ambulatorium: 5790001387532

Kolding

Hjertesygdomme, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Lokationsnumre Kolding

SLB Hjertesygdomme Afsnit 5790002004810

SLB Hjertesygdomme Ambulatorium: 5790002027451

SLB Akutafdelingen: 5790002010637

APPFWU01V